Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Apokalipsa Jana » Rozdział 20
«  Apokalipsa Jana 19 Apokalipsa Jana 20 Apokalipsa Jana 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I ujrzałem Anioła zstępującego z nieba, mającego w ręku klucz przepaści na wielkim łańcuchu. [2] »I schwycił smoka, węża znanego od dawna, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. [3] »I wrzucił go do przepaści, zamknął i położył nad nim pieczęć, aby więcej nie zwodził narodów, dopóki nie upłynie tysiąc lat. A potem ma być uwolniony na krótko. [4] »I ujrzałem trony, zasiedli na nich i dano im sprawować sąd; i (ujrzałem) dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla słowa Bożego, i wszystkich tych, którzy nie złożyli hołdu bestii ani posągowi jej, ani też nie otrzymali znamienia na czołach i na rękach swoich. Ci żyli i panowali z Chrystusem tysiąc lat. [5] »Reszta umarłych nie ożyła, zanim nie upłynęło lat tysiąc. To (jest) zmartwychwstanie pierwsze. [6] »Błogosławiony i święty (jest) ten, kto ma udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu. Druga śmierć nie ma już władzy nad nimi, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą panować z nim tysiąc lat. [7] »A gdy upłynie lat tysiąc, uwolniony będzie szatan ze swego więzienia. [8] »I wyjdzie, aby zwodzić narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i aby zgromadzić je na bój; a ilość ich taka, jak ilość piasku morskiego. I wstąpili na cały kraj i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. [9] »Ale spadł ogień (od Boga) z nieba i pochłonął ich. [10] »A diabeł, który ich zwodził, wrzucony został do jeziora ognia i siarki, gdzie jest też i bestia i fałszywy prorok; i będą cierpieć męki dniem i nocą na wieki wieków. [11] »I ujrzałem tron wielki, jaśniejący, i siedzącego na nim, przed którego obliczem zniknęły ziemia i niebo, a nie masz dla nich miejsca. [12] »I ujrzałem zmarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. A otworzono księgi, potem inną księgę, która jest księgą żywota. I osądzono umarłych na podstawie tego, co w tych księgach było zapisane według ich uczynków. [13] »A wydało morze zmarłych, którzy w nim byli, i śmierć i piekło zwróciły umarłych, którzy w nich byli, i osądzono każdego według jego uczynków. [14] »A śmierć i piekło wrzucono do jeziora ognistego. To jest śmierć druga – owo jezioro ogniste. [15] »A kogo nie znaleziono zapisanego w księdze żywota, ten wrzucony był w jezioro ogniste. 
«  Apokalipsa Jana 19 Apokalipsa Jana 20 Apokalipsa Jana 21  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl