Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Apokalipsa Jana » Rozdział 21
«  Apokalipsa Jana 20 Apokalipsa Jana 21 Apokalipsa Jana 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I ujrzałem nowe niebo i nową ziemię. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza już nie masz. [2] »I miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem zstępujące z nieba, od Boga, gotowe jak oblubienica strojna dla męża swego. [3] »I usłyszałem z tronu głos donośny, mówiący: Oto przybytek Boga wśród ludzi. (Bóg) zamieszka z nimi, a oni będą jego ludem. Sam Bóg z nimi będzie [4] »i otrze wszelką łzę z oczu ich, a śmierci już nie będzie, ani smutku, ani lamentu, ani bólu już nie będzie; albowiem dawne rzeczy przeminęły. [5] »I rzekł ten, który siedział na tronie: Oto wszystko czynię nowym. I powiada: Pisz, bo słowa te są pewne i prawdziwe. [6] »I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. [7] »Kto zwycięży, odziedziczy to i będę mu Bogiem, a on będzie moim synem. [8] »A udziałem bojaźliwych i niewiernych, godnych pogardy i zabójców, rozpustników i czarowników, bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie pogrążenie się w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. [9] »I nadszedł jeden z siedmiu Aniołów, którzy mieli siedem czar napełnionych siedmiu plagami ostatecznymi. I odezwał się do mnie, mówiąc: Pójdź, a pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka. [10] »I zaniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką, i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba, od Boga, [11] »i jaśniejące chwałą Bożą. Blask jego podobny do kamienia niezmiernej ceny, jak gdyby jaspisowego, mieniącego się jak kryształ. [12] »Miało ono mur wielki i wysoki o dwunastu bramach, a w bramach Aniołów dwunastu i wypisane imiona, które są nazwami dwunastu pokoleń synów izraelskich. [13] »Od Wschodu bramy trzy i od Północy bramy trzy, od Południa bramy trzy i od Zachodu bramy trzy. [14] »A mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka. [15] »A ten, który mówił ze mną, miał miarę, trzcinę złotą, aby zmierzyć miasto, bramy jego i mur. [16] »Miasto położone jest w czworoboku, długość jego równa się jego szerokości. I zmierzył miasto tą trzciną na przestrzeni dwunastu tysięcy stadiów, a długość, szerokość i wysokość jego są równe. [17] »I zmierzył mur jego na przestrzeni stu czterdziestu czterech łokci, miary człowieka, która jest także miarą Anioła. [18] »A mur miasta wzniesiony (był) z jaspisu, a samo miasto ze złota czystego podobnego do szkła czystego. [19] »Fundamenty muru miasta ozdobione są wszelakimi drogimi kamieniami. Fundament pierwszy jaspisem, drugi szafirem, trzeci chalcedonem, czwarty szmaragdem, [20] »piąty sardoniksem, szósty krwawnikiem, siódmy chryzolitem, ósmy berylem, dziewiąty topazem, dziesiąty chryzoprazem, jedenasty hiacyntem, dwunasty ametystem. [21] »A dwanaście bram, to dwanaście pereł, każda z osobna brama była z jednej perły. A rynek miejski ze złota czystego, jakby z przejrzystego szkła. [22] »A świątyni nie widziałem w nim, bo Pan Bóg, Władca wszechrzeczy, i Baranek jest jego świątynią. [23] »I miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby mu świeciły. Albowiem chwała Boża oświeca je, a Baranek jest pochodnią jego. [24] »I będą narody chodzić w światłości jego, a królowie ziemscy złożą mu swą chwałę. [25] »Bram jego nie będzie się zamykać w dzień; a nocy tam nie będzie. [26] »I przyniosą do niego chwałę i cześć narodów. [27] »Nic nieczystego nie wejdzie do niego, albo wzbudzającego odrazę lub kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka. 
«  Apokalipsa Jana 20 Apokalipsa Jana 21 Apokalipsa Jana 22  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl