Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List Jakuba » Rozdział 3
«  List Jakuba 2 List Jakuba 3 List Jakuba 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bracia moi, niech się wielu spośród was nie uważa za mistrzów, bo wiedzcie, że większy czekałby nas sąd. [2] »Wszyscy bowiem w wielu rzeczach upadamy. Jeśli ktoś w słowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym i może trzymać na wodzy całe ciało. [3] »A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, żeby nam były posłuszne, to całym ciałem ich kierujemy. [4] »Także i okrętami, chociaż są tak wielkie i miotane gwałtownymi wichrami, maleńki ster kieruje tam, dokąd zechce wola sternika. [5] »Otóż i język – małym jest wprawdzie członkiem, ale wielkimi rzeczami się chlubi. Patrzcie, jak niewielki ogień jakże wielki las podpala. [6] »I język jest ogniem. Ogromem nieprawości wśród naszych członków jest język, mogący skalać całe ciało i rozognić krąg życia naszego, sam będąc rozpalony przez piekło. [7] »Bo wszelki rodzaj zwierząt, ptaków, płazów i stworzeń morskich można poskromić, i człowiek je poskramia. [8] »Ale języka nikt z ludzi poskromić nie może; nieokiełznane to zło, pełne jadu śmiertelnego. [9] »Nim błogosławimy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. [10] »Z tych samych ust pochodzi i błogosławieństwo i przekleństwo. Nie powinno tak się dziać, bracia moi. [11] »Czyż źródło z tego samego otworu bije wodą słodką i gorzką? [12] »Czyż drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki, albo winna latorośl figi? Podobnie też i słone źródło nie wydaje słodkiej wody. [13] »Któż między wami jest mądry i rozsądny? Niechże przez dobre zachowanie czynem pokaże łagodność mądrości. [14] »Bo jeżeli gorzką zazdrość i niezgodę macie w sercach waszych, nie wynoście się i nie bądźcie kłamcami wbrew prawdzie. [15] »Nie jest to bowiem mądrość, która z góry zstępuje, ale ziemska, zmysłowa, diabelska. [16] »Bo gdzie zazdrość i niezgoda, tam niestałość i wszelki zły czyn. [17] »Ale mądrość, która jest z wysoka, jest przede wszystkim czysta, potem spokojna, skromna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, nie stronnicza i nie obłudna. [18] »A owoc sprawiedliwości zasiewa się w pokoju przez ludzi pokój czyniących. 
«  List Jakuba 2 List Jakuba 3 List Jakuba 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl