Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 5
«  1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Człowieka starszego nie strofuj surowo, ale proś go jak ojca, młodych jak braci, [2] »starsze niewiasty jak matki, a młodsze jak siostry z największą skromnością. [3] »Wdowy szanuj, które prawdziwie są wdowami. [4] »Lecz jeżeli która wdowa ma dzieci lub wnuki, niech je naprzód nauczy własny dom utrzymywać w pobożności i wypłacać się rodzicom, bo to miłe jest u Boga. [5] »A ta, która prawdziwie jest wdową i opuszczoną, niech ma nadzieję w Bogu i zanosi prośby i modlitwy we dnie i w nocy. [6] »Która zaś w rozkoszach żyje, już za życia jest umarłą. [7] »A to nakazuj, aby były nienaganne. [8] »Jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników się nie troszczy, zaparł się wiary i gorszy jest od poganina. [9] »Do wdów należy zaliczać nie młodszą niż lat sześćdziesięciu, taką, która miała tylko jednego męża [10] »i ma za sobą świadectwa dobrych uczynków: że dzieci wychowała, że była gościnna, że nogi świętym umywała, że wspomagała będących w potrzebie i że wszelkie dobre uczynki wypełniała. [11] »Wdów młodszych nie dopuszczaj, bo pragnąc wygód, odstępują od Chrystusa i chcąc wyjść za mąż, [12] »ściągają na siebie potępienie, że pierwszą wiarę złamały. [13] »Uczą się przy tym próżniactwa chodząc od domu do domu i stają się nie tylko leniwe, ale też gadatliwe i wścibskie, mówiąc wiele rzeczy bez potrzeby. [14] »Chciałbym tedy, żeby młodsze szły za mąż, dzieci rodziły i były gospodyniami, nie dając wrogom żadnego powodu do obmowy. [15] »Bo już niektóre odeszły i poszły za szatanem. [16] »Jeżeli która z wiernych kobiet ma krewne wdowy, niech je wspomaga, a nie obciąża Kościoła, aby wystarczyło dla tych, które prawdziwie są wdowami. [17] »Kapłani, którzy dobrze rządzą na podwójną cześć zasługują, zwłaszcza ci, którzy głoszą słowo (Boże) i nauczają. [18] »Powiada bowiem Pismo: Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. Oraz: Godzien jest robotnik zapłaty swojej. [19] »Przeciw kapłanowi skargi nie przyjmuj, chyba że ją popiera dwóch lub trzech świadków. [20] »Grzeszników napominaj wobec wszystkich, aby inni się lękali. [21] »Zaklinam cię przed Bogiem i Jezusem Chrystusem i wybranymi aniołami, abyś tego strzegł bezstronnie, nic nie czyniąc z uprzedzeniem do jednej strony. [22] »Rąk na nikogo nie wkładaj zbyt prędko i nie bierz udziału w grzechach cudzych. [23] »Samego siebie czystym zachowaj. Wody nie pij jeszcze, ale używaj trochę wina ze względu na swój żołądek i twoje częste niedomagania. [24] »Grzechy niektórych ludzi są jawne i uprzedzają sąd; innych znowu idą w ślad za nimi. [25] »Podobnie i dobre uczynki są jawne, a i te, które nie są takimi, ukryte zostać nie mogą. 
«  1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl