Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 6
«  1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wszyscy, którzy znajdują się pod jarzmem jako niewolnicy, niech uważają swych panów za godnych wielkiej czci, aby imieniu Pańskiemu i nauce nie bluźniono. [2] »A ci, którzy mają panów chrześcijan, niechaj ich nie lekceważą z tego powodu, że są ich braćmi, ale tym gorliwiej niech im służą, bo przecież chrześcijanami są i ukochanymi, uczestnikami dobrodziejstwa. Tego nauczaj i do tego zachęcaj. [3] »Jeśli kto inaczej uczy, a nie trzyma się zbawiennych nauk Pana naszego Jezusa Chrystusa i tej nauki, która wiedzie do pobożności, [4] »ten jest pyszny i nic nie umie, a tylko choruje na wszczynanie kłótni i walk o słowa. Z tego powstają zazdrości, sprzeczki, bluźnierstwa, nikczemne podejrzenia, [5] »nieustanne spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy uważają pobożność za źródło zysku. [6] »Ale wielkim zyskiem jest sama pobożność poprzestająca na małym. [7] »Bo nic na ten świat nie przynieśliśmy, ani też nic wynieść nie możemy. [8] »Mając żywność i czym się przyodziać, na tym poprzestajemy. [9] »Albowiem ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła i w wiele nierozumnych i szkodliwych pożądliwości, pogrążających ludzi w zatracenie i zgubę. [10] »Bo korzeniem wszelkiego zła jest chciwość: niektórzy, gdy się jej oddali, odpadli od wiary i sami sprawili, że uwikłali się w liczne cierpienia. [11] »Ale ty, o człowiecze Boży, tego się chroń, a ubiegaj się o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość i łagodność. [12] »Prowadź dobry bój wiary, zdobywaj życie wieczne, do którego jesteś wezwany i dla którego złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. [13] »Rozkazuję ci wobec Boga, który ożywia wszystko, i wobec Chrystusa Jezusa, który pod Poncjuszem Piłatem złożył świadectwo dobrego wyznania, [14] »abyś zachował ten rozkaz bez skazy i nienagannie aż do zjawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. [15] »Okaże go w swoim czasie błogosławiony i jedyny mocarz, Król królów i Pan panujących, [16] »który jedynie ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej. Żaden z ludzi go nie widział, ani też widzieć nie może. Jemu (niech będzie) chwała i panowanie wieczne. Amen. [17] »Bogatym tego świata nakazuj, żeby się nie pysznili ani też nadziei swojej nie pokładali w niepewnych bogactwach, ale w Bogu, który daje nam obficie wszystko, aby tego używać. [18] »Niechaj dobrze czynią stając się bogaczami dobrych uczynków. Niechaj szczodrze innym dają i dzielą się z nimi, [19] »skarbiąc sobie dobrą podstawę na przyszłość, aby dostąpili żywota prawdziwego. [20] »O, Tymoteuszu, strzeż powierzonego ci skarbu; unikaj próżnych światowych słów i sprzecznych twierdzeń rzekomej nauki. [21] »Niektórzy goniąc za nią, odpadli od wiary. Łaska (niech będzie) z wami. 
«  1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl