Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List do Koryntian » Rozdział 15
«  1 List do Koryntian 14 1 List do Koryntian 15 1 List do Koryntian 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli, i w której trwacie. [2] »Przez nią też i zbawieni będziecie, jeżeli ją zachowacie taką, jaką wam głosiłem: chyba żeście na próżno uwierzyli. [3] »Bo najpierw podałem wam, com też otrzymał, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma [4] »i że był pogrzebany, i że zmartwychwstał trzeciego dnia według Pisma, [5] »że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu. [6] »Potem widziało go jednocześnie więcej niż pięciuset braci, z których wielu żyje dotychczas, a niektórzy pomarli. [7] »Potem ukazał się Jakubowi, potem wszystkim Apostołom. [8] »A w końcu po wszystkich, niby poronionemu płodowi, ukazał się i mnie. [9] »Bom ja najmniejszy z Apostołów, niegodny zwać się Apostołem, jako że prześladowałem Kościół Boży. [10] »A z łaski Bożej jestem tym, czym jestem, i łaska jego na próżno nie była mi dana, alem więcej od nich wszystkich pracował: wszakże nie ja, tylko łaska Boża ze mną. [11] »Ale czy ja, czy oni: to samo głosimy i w to samo uwierzyliście. [12] »Skoro więc głosi się o Chrystusie, że zmartwychwstał, jakże niektórzy z was mogą mówić, że nie masz zmartwychwstania? [13] »Jeśli bowiem nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. [14] »A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest więc nauczanie nasze, daremna jest i wiara wasza. [15] »Okazuje się bowiem, żeśmy fałszywymi świadkami Boga, ponieważ przeciw Bogu świadczyliśmy, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił, skoro umarli nie powstają z martwych. [16] »Bo jeżeli umarli nie powstają, nie powstał też i Chrystus. [17] »A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wiara nasza, dotąd bowiem trwacie w grzechach waszych. [18] »Więc i ci, którzy posnęli w Chrystusie, poginęli. [19] »Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy nędzniejsi, niż wszyscy ludzie. [20] »A jednak Chrystus zmartwychwstał, jako pierwociny tych, którzy posnęli, [21] »bo jak przez człowieka śmierć, tak też przez człowieka zmartwychwstanie. [22] »I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. [23] »A każdy w swym porządku: przede wszystkim Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi, w czasie przyjścia jego. [24] »Wreszcie nastąpi koniec: gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, zniszczywszy wszelkie panowanie i władzę, i moc. [25] »Bo trzeba, by on panował, dopóki nie rzuci wszystkich swoich nieprzyjaciół pod stopy swoje. [26] »A ostatnim wrogiem, który będzie zniszczony, jest śmierć: wszystko bowiem rzucił pod stopy jego. A gdy mówi: [27] »wszystko mu jest poddane, bez wątpienia z wyjątkiem tego, który mu poddał wszystko. [28] »I gdy już wszystko poddane mu będzie, wtedy i Syn podlegać będzie temu, który poddał mu wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. [29] »Bo inaczej cóż czynią ci, którzy przyjmują chrzest za umarłych? Jeśli umarli w ogóle nie zmartwychwstają, po cóż za nich chrzest przyjmują? [30] »Po cóż i my każdej chwili wystawiamy się na niebezpieczeństwo? [31] »Codziennie umieram, jak prawdą jest, że wy jesteście moją chlubą... w Chrystusie Jezusie Panu naszym. [32] »Jeślim ja dla ludzkich celów walczył ze zwierzętami w Efezie, na cóż mi się to przyda? Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. [33] »Nie dajcie się zwodzić: złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. [34] »Ocknijcie się dla sprawiedliwości a nie grzeszcie, bo niektórzy z was nie znają Boga. Dla zawstydzenia waszego to mówię. [35] »Ale powie ktoś: Jakże zmartwychwstają umarli? Albo w jakim ukażą się ciele? [36] »Niemądrzy! To, co zasiewasz, nie nabierze życia, zanim wpierw nie umrze. [37] »I to, co zasiewasz, nie jest ciałem, które ma się stać, ale samym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym. [38] »A Bóg mu daje ciało, jak chce: każdemu nasieniu własne ciało. [39] »Nie wszystkie ciała są jednakowe, ale inne jest u ludzi, inne u zwierząt, inne u ptaków, a inne u ryb. [40] »Są też ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inna jest jasność niebieskich, a inna ziemskich. [41] »Inna jest jasność słońca, inna księżyca, a jeszcze inna jasność gwiazd. Bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. [42] »Tak też jest ze zmartwychwstaniem ciała. Wsiewa się skazitelne, powstanie nieskazitelne, [43] »wsiewa się w pogardzie, a powstanie w chwale. Wsiewa się w słabości, a powstanie w mocy, [44] »wsiewa się ciało zmysłowe, a powstanie ciało duchowe. Bo jeśli jest ciało zmysłowe, jest i duchowe. [45] »Tak też napisane jest: Stał się pierwszy człowiek Adam istotą żyjącą, a Adam ostatni – duchem ożywiającym. [46] »Nie duchowe jednak jest pierwsze, lecz najpierw zmysłowe, a potem dopiero duchowe. [47] »Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski jest, a drugi człowiek – z nieba. [48] »Jaki ziemski, tacy i ziemscy, a jaki niebieski, tacy i niebiescy. [49] »Przeto jakośmy nosili obraz ziemskiego, tak nośmy i obraz niebieskiego. [50] »A to powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani też skazitelność nie odziedziczy nieskazitelności. [51] »Oto wam ujawniam tajemnicę: nie pomrzemy wszyscy, ale wszyscy odmienieni będziemy, [52] »nagle, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; albowiem zabrzmi trąba i umarli, powstaną nieskażeni, a my będziemy przemienieni. [53] »Bo to, co skazitelne, musi przyoblec się w nieskazitelność i to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność. [54] »A kiedy to, co skazitelne, przyoblecze się w nieskazitelność, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wówczas wypełni się słowo, które jest napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. [55] »Gdzież jest zwycięstwo twe, o śmierci? Gdzie jest, o śmierci, oścień twój? [56] »A ościeniem śmierci jest grzech, siłą zaś grzechu jest Zakon. [57] »A Bogu dzięki, że nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. [58] »Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niewzruszeni, wyróżniający się zawsze w pracy Pańskiej, a wiedzcie, że trud wasz nie jest daremny w Panu. 
«  1 List do Koryntian 14 1 List do Koryntian 15 1 List do Koryntian 16  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl