Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List do Koryntian » Rozdział 12
«  1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A co do darów duchowych, nie chcę zostawiać was, bracia, w nieświadomości. [2] »Wiecie, że gdy byliście poganami, prowadzono was przed niemych bożków, i szliście. [3] »Przeto oznajmiam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie złorzeczy Jezusowi. I nikt nie może powiedzieć „Pan Jezus”, jak tylko w Duchu Świętym. [4] »Są różne dary łaski, lecz ten sam Duch. [5] »I różne są rodzaje posług, lecz ten sam Pan. [6] »I różne są rodzaje działania, lecz tenże Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. [7] »A w każdym objawia się Duch dla (ogólnego) pożytku. [8] »I tak jednemu dostaje się przez Ducha mowa mądrości, a innemu mowa umiejętności według tegoż Ducha. [9] »Jednemu wiara w tymże Duchu, a innemu łaska uzdrawiania w tymże Duchu. [10] »Jednemu dar czynienia cudów, drugiemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu rozmaitość języków lub umiejętność ich tłumaczenia. [11] »A wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce. [12] »Albowiem jak jedno jest ciało, a członków ma wiele i wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, są przecież jednym ciałem, tak i Chrystus. [13] »Gdyż w jednym Duchu wszyscy ochrzczeni byliśmy w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, niewolnicy czy wolni i wszyscy jednym Duchem zostaliśmy przepojeni. [14] »Bo i ciało nie jest jednym członkiem, lecz składa się z wielu. [15] »Gdyby tak noga powiedziała: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego do ciała nie należy? [16] »A jeżeliby tak ucho rzekło: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego do ciała nie należy? [17] »Gdyby całe ciało było okiem, gdzież słuch? A gdyby całe było słuchem, gdzież powonienie? [18] »Ale Bóg każdy członek pomieścił w ciele, tak jak chciał. [19] »I gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? [20] »A teraz wprawdzie wiele jest członków, ale ciało jedno. [21] »I nie może oko powiedzieć ręce: Nie potrzeba mi ciebie; albo znowu głowa nogom: Nie jesteście mi potrzebne. [22] »Owszem, te członki ciała, które zdają się być słabsze, są bardziej potrzebne, [23] »a członki ciała, które uważamy za mniej szlachetne, tym większym otaczamy szacunkiem. I większą troskę o przyzwoitość okazujemy w stosunku do tych, co uchodzą w nas za wstydliwe, [24] »bo które nie są wstydliwe, nie potrzebują tego. Lecz i Bóg ciało tak urządził, że przydał czci tym członkom, którym jej niedostawało, [25] »aby nie było rozdwojenia w ciele i aby członki w równej mierze troszczyły się jedne o drugie. [26] »A jeśli cierpi jeden członek, wszystkie członki z nim cierpią i jeśli jeden członek czci doznaje, wszystkie członki się z nim radują. [27] »Wy jesteście ciałem Chrystusowym i jego członkami, każdy jakąś cząstką. [28] »A niektórych ustanowił Bóg w Kościele: najpierw Apostołów, potem Proroków, po trzecie Nauczycieli, innym dał moc (czynienia cudów), jeszcze innym dary uzdrawiania, posługiwania, rządzenia, władania językami. [29] »Czy wszyscy są Apostołami? Czy wszyscy Prorokami? [30] »Czy wszyscy Nauczycielami? Czy wszyscy mają niezwykłą moc? Czy wszyscy mają dar uzdrawiania? Czy wszyscy władają językami? Czy wszyscy tłumaczą? [31] »Ale wy ubiegajcie się o wyższe dary. Ja zaś wskażę wam drogę najdoskonalszą ze wszystkich. 
«  1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl