Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List do Koryntian » Rozdział 1
«  List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, z woli Bożej powołany na Apostoła Jezusa Chrystusa, i brat Sostenes [2] »do kościoła Bożego, który jest w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie, do powołanych świętych wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na wszelkim miejscu ich i naszym. [3] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [4] »Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was, za łaskę Bożą, która jest wam dana w Chrystusie Jezusie, [5] »żeście się w nim we wszystko wzbogacili, we wszelkie słowo i we wszelką umiejętność. [6] »Jako że świadectwo Chrystusowe utwierdzone jest pośród was. [7] »Tak, że w oczekiwaniu objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa nie zbywa wam na żadnym darze łaski. [8] »On też umocni was aż do końca, abyście byli bez winy w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. [9] »Wierny jest Bóg, przez którego jesteście wezwani do wspólnoty Syna jego Jezusa Chrystusa Pana naszego. [10] »A proszę was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście zgadzali się we wszystkim i żeby nie było między wami rozłamów. Bądźcie zupełnie zgodni: jednej myśli i jednego mniemania. [11] »Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że są między wami kłótnie. [12] »A to mam na myśli, że każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa, a ja Kefasa, ja znowu Chrystusa. [13] »Czyż Chrystus jest rozdzielony? Czyż Paweł był za was ukrzyżowany? Albo czy w imię Pawła jesteście ochrzczeni? [14] »Dziękuję Bogu, żem żadnego z was nie ochrzcił, prócz Kryspa i Gajusa, [15] »aby nikt nie mówił, że jesteście w imię moje ochrzczeni. [16] »Ochrzciłem też i dom Stefanasa. Nadto nie wiem, czym jeszcze ochrzcił kogo. [17] »Bo Chrystus nie posłał mnie chrzcić, ale głosić Ewangelię, jednak nie w mądrości słowa, aby nie stał się próżnym krzyż Chrystusowy. [18] »Albowiem nauka o krzyżu dla tych, którzy idą na zgubę, jest głupstwem, lecz dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. [19] »Napisane jest bowiem: Zniszczę mądrość uczonych, a roztropność przezornych zniweczę. [20] »Gdzież mędrzec? Gdzież uczony? Gdzież badacz tego świata? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości tego świata? [21] »Bo skoro w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, właśnie podobało się Bogu przez głupstwo przepowiadania zbawić tych, którzy uwierzą. [22] »Albowiem gdy Żydzi domagają się cudów, a Grecy szukają mądrości, [23] »my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, będącego zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. [24] »Dla tych jednak, którzy są wezwani, tak Żydów, jak i Greków, Chrystusa – moc Bożą i mądrość Bożą. [25] »Bo to, co głupstwem u Boga, mędrsze jest nad ludzi, a co słabe u Boga, mocniejsze nad ludzi. [26] »A przypatrzcie się, bracia, wezwaniu waszemu, że niewielu (spomiędzy was) mądrych według świata, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. [27] »Gdyż Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych, i co słabe u świata wybrał Bóg, aby zawstydzić potężnych, [28] »i co nic nie znaczące, a pokryte wzgardą, i co jest niczym, wybrał Bóg, aby zniszczyć to, co jest czymś. [29] »Aby żaden śmiertelny nie chlubił się przed obliczem Boga. [30] »A przecież przez niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się nam mądrością od Boga, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem, [31] »aby jak jest napisane: Kto się chlubi, w Panu się chlubił. 
«  List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl