Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » 1 List do Koryntian » Rozdział 2
«  1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2 1 List do Koryntian 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A i ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przybyłem z podniosłą mową lub mądrością, głosząc wam świadectwo o Chrystusie. [2] »Bom nie mniemał, żebym miał co umieć między wami prócz Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. [3] »A stanąłem przed wami w słabości bojaźni i ze drżeniem wielkim. [4] »A mowa moja i nauczanie moje nie polegały na przekonywających słowach mądrości, ale na okazaniu ducha i mocy, [5] »aby wiara wasza nie wypływała z mądrości ludzkiej, ale z mocy Bożej. [6] »Między doskonałymi głosimy wprawdzie i mądrość, lecz nie mądrość tego świata, ani możnych świata tego, którzy wniwecz się obracają. [7] »Ale głosimy mądrość Bożą niepojętą i zakrytą, którą Bóg przeznaczył przed wiekami ku chwale naszej, [8] »której nikt z władców tego świata nie poznał, bo gdyby byli poznali, nigdy by Pana chwały nie ukrzyżowali. [9] »Ale jak napisane jest: Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało i w serce człowiecze nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. [10] »A nam Bóg to objawił przez Ducha swojego. Duch bowiem wszystko przenika, nawet głębokości Boże. [11] »Któż bowiem z ludzi wie, co jest w człowieku, prócz ducha człowieczego, który w nim jest? Tak i tego, co jest Boże, nikt nie zna, tylko Duch Boży. [12] »A myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który z Boga jest, abyśmy poznali, co nam Bóg darował przez swą łaskę. [13] »Głosimy to też nie słowami, których uczy mądrość ludzka, ale takimi, których uczy Duch, do rzeczy duchowych duchową miarę stosując. [14] »Bo człowiek zmysłowy nie pojmuje tego, co jest z Ducha Bożego i głupstwem dla niego jest to, co według duchowej miary sądzić należy, bo zrozumieć tego nie może. [15] »Ten, kto jest duchowy, rozsądza wszystko, a sam przez nikogo nie jest sądzony. [16] »Któż bowiem poznał myśl Pana, aby go pouczył? A my myśl Chrystusową znamy. 
«  1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2 1 List do Koryntian 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl