Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Jana » Rozdział 13
«  Ewangelia Jana 12 Ewangelia Jana 13 Ewangelia Jana 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A przed świętem Paschy Jezus wiedząc, że nadeszła godzina jego, aby odszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, aż do końca ich umiłował. [2] »I podczas wieczerzy, gdy szatan skusił już serce Judasza Iszkarioty, syna Szymona, aby go zdradził, (Jezus) [3] »wiedząc, że Ojciec oddał wszystko w jego ręce, że od Boga wyszedł i do Boga zdąża, [4] »wstaje od wieczerzy, odkłada szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasuje się. [5] »Potem nalewa wody do misy i poczyna umywać nogi uczniom i wycierać prześcieradłem, którym się był przepasał. [6] »Zbliża się tedy do Szymona Piotra. A ten mu mówi: Panie, ty mnie nogi umywasz? [7] »Odrzekł mu Jezus: Tego co ja czynię, ty jeszcze nie rozumiesz, ale później – pojmiesz. [8] »Rzecze mu Piotr: Nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeślibym cię nie umył, nie masz uczestnictwa ze mną. [9] »Rzekł mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. [10] »Rzecze mu Jezus: Kto umyty jest, potrzebuje tylko nogi umyć, a cały jest czysty. Wy też jesteście czyści, ale nie wszyscy. [11] »Albowiem wiedział, który to miał go wydać, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. [12] »Gdy tedy umył nogi ich i przywdział szaty swoje, zasiadł znowu i mówił do nich: Czy wiecie, co wam uczyniłem? [13] »Wy mnie nazywacie Nauczycielem i Panem, i dobrze mówicie, bo jestem nim. [14] »Jeśli tedy ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy powinniście jeden drugiemu nogi umywać. [15] »Albowiem dałem wam przykład, abyście jakom ja wam uczynił, tak i wy czynili. [16] »Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy nad swego pana ani też wysłannik nie jest większy nad tego, który go posłał. [17] »Jeżeli o tym wiecie, błogosławieni jesteście tak postępując. [18] »Nie o was wszystkich mówię. Wiem, kogo wybrałem, ale żeby się wypełniło Pismo: Ten, który pożywa mój chleb, zdradę uknuł przeciwko mnie. [19] »Już teraz mówię wam, zanim to się stanie, abyście gdy się stanie, uwierzyli, żem ja jest. [20] »Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje tego, kogo ja poślę, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. [21] »To rzekłszy Jezus wzruszył się w duchu i oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was zdradzi mnie. [22] »Spoglądali tedy uczniowie jeden na drugiego, nie mogąc dociec, o kim mówił. [23] »A jeden z uczniów jego, którego Jezus miłował, siedział po prawicy Jezusa. [24] »Na niego tedy skinął Szymon Piotr i rzecze mu: Zapytaj, o kim to on mówi? [25] »A on opierając się na piersiach Jezusa powiada do niego: Panie, kto to jest? [26] »Na to odpowiada Jezus: To ten, któremu podam umoczoną kromkę chleba. I umoczywszy kromkę, podał ją Judaszowi, synowi Szymona z Kariotu. [27] »A po spożyciu wszedł w niego szatan. Wtedy rzekł mu Jezus: Czyńże prędzej, co masz uczynić. [28] »A nikt z tych, co razem z nim siedzieli, nie zrozumiał, dlaczego mu tak powiedział. [29] »Albowiem niektórzy sądzili, że Judaszowi zarządzającemu wspólnym trzosem Jezus chce powiedzieć: Zakup, czego nam potrzeba na święto, lub aby rozdał co ubogim. [30] »On zaś, gdy spożył chleb, wyszedł natychmiast. A była noc. [31] »Gdy tedy wyszedł, rzecze Jezus: Teraz uwielbiony jest Syn Człowieczy, a Bóg uwielbiony jest w nim. [32] »A jeśli Bóg jest w nim uwielbiony, to i jego Bóg uwielbi w sobie, i uwielbi niebawem. [33] »Synaczkowie! Niedługo już będę z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak powiedziałem Żydom: Dokąd ja zdążam, wy przyjść nie możecie, tak i teraz wam to mówię. [34] »Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jakom ja was umiłował, abyście się i wy wzajemnie miłowali. [35] »Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu. [36] »Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, dokądże idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd ja idę, ty teraz iść nie możesz, ale potem pójdziesz za mną. [37] »Rzecze mu Piotr: Dlaczego nie mogę od razu pójść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. [38] »Na to mówi Jezus: Życie swoje za mnie oddasz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. 
«  Ewangelia Jana 12 Ewangelia Jana 13 Ewangelia Jana 14  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl