Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Marka » Rozdział 13
«  Ewangelia Marka 12 Ewangelia Marka 13 Ewangelia Marka 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy wychodził ze świątyni, rzekł do niego jeden z uczniów jego: Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle. [2] »A Jezus powiedział mu: Widzisz te gmachy wielkie? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. [3] »A gdy siedział na Górze Oliwnej na wprost świątyni, pytali go na osobności Piotr i Jakub, i Jan, i Andrzej: [4] »Powiedz nam, kiedy się to stanie i co za znak będzie, że się to wszystko zacznie spełniać? [5] »Jezus tedy począł im mówić: Baczcie, aby was kto nie zwiódł. [6] »Wielu przyjdzie w imię moje, mówiąc – żem ja jest, i wielu zwiodą. [7] »A kiedy posłyszycie o wojnach i o wieściach wojennych, nie trwóżcie się: bo stać się to musi, ale nie na tym koniec. [8] »Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą miejscami trzęsienia ziemi, będzie głód. To początki boleści. [9] »Sami jednak miejcie się na baczności. Wydadzą was sądom i w synagogach biczować was będą z mego powodu, im na świadectwo. [10] »A potrzeba, aby wpierw wszystkim narodom głoszona była Ewangelia. [11] »A gdy was prowadzić będą, aby was wydać, nie troszczcie się przedtem, co byście mówić mieli, ale co wam w owej godzinie będzie dane, to mówcie. Albowiem nie wy mówicie, ale Duch Święty. [12] »A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciw rodzicom, i będą ich zabijali. [13] »I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. [14] »Gdy tedy ujrzycie brzydotę spustoszenia, jak się rozpostarła, gdzie jej być nie powinno (kto czyta, niech zrozumie), wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry; [15] »a kto jest na dachu, niech nie zstępuje, niech nie wchodzi, aby wziąć cokolwiek z domu swego; [16] »a kto jest na roli, niechaj nie wraca, aby zabrać swój płaszcz. [17] »A biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. [18] »Módlcie się przeto, aby nie przypadło to w porze zimowej. [19] »Będzie bowiem w dni one taki ucisk, jakiego nie było od początku świata, który stworzył Bóg, aż dotąd, ani też nie będzie. [20] »A jeśliby Pan nie skrócił onych dni, nikt nie byłby ocalony, lecz dla wybranych, których wybrał, skrócił dni owe. [21] »I wtedy, gdyby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus, oto tam, nie wierzcie. [22] »Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby zwieść (jeśli to możliwe) owych wybranych. [23] »Wy tedy strzeżcie się: oto przepowiedziałem wam wszystko. [24] »A po ucisku w dni owe słońce się zaćmi i księżyc nie da światłości swojej, [25] »a gwiazdy spadać będą z nieba i moce na niebiosach poruszone będą. [26] »I wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z mocą wielką i chwałą. [27] »I wówczas pośle aniołów i zgromadzi wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec nieba. [28] »A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Skoro już gałąź jego staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. [29] »Tak i wy, gdy ujrzycie, że się to dzieje, wiedzcie, że jest blisko, we drzwiach. [30] »Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. [31] »Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. [32] »A o dniu owym albo o godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, jeno Ojciec. [33] »Baczcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas nastanie. [34] »Jak człowiek, który odjeżdżając daleko, zostawił dom swój i rozdał władzę sługom swoim, każdemu nad zajęciem jego, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. [35] »Czuwajcie więc (bo nie wiecie, kiedy przybędzie pan domu: z wieczora czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy też rankiem), [36] »aby przyszedłszy z nagła, nie zastał was śpiącymi. [37] »A co wam mówię, wszystkim mówię: Czuwajcie. 
«  Ewangelia Marka 12 Ewangelia Marka 13 Ewangelia Marka 14  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl