Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Mateusza » Rozdział 7
«  Ewangelia Mateusza 6 Ewangelia Mateusza 7 Ewangelia Mateusza 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. [2] »Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, odmierzą wam. [3] »Czemuż to widzisz źdźbło w oku brata twego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz? [4] »Albo jak śmiesz mówić do brata swego: dozwól mi wyjąć źdźbło z oka twego, a oto belka w twoim własnym oku. [5] »Obłudniku, wyrzuć wpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, aby usunąć źdźbło z oka brata twego. [6] »Nie dawajcie psom tego, co święte, ani też nie rzucajcie pereł waszych przed wieprze, by ich nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się, nie rozszarpały was samych. [7] »Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone. [8] »Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka — znajduje, a kołaczącemu będzie otworzone. [9] »Czyż jest kto między wami, kto by dał kamień synowi swemu, gdy go prosi o chleb? [10] »Albo, jeśliby prosił go o rybę, czyż poda mu węża? [11] »Jeśli przeto wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary dzieciom waszym, jakże daleko więcej Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. [12] »Wszystko tedy, cokolwiek chcecie, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie: to jest bowiem Zakon i Prorocy. [13] »Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, i wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. [14] »Ciasna jednak jest brama i wąska droga, która wiedzie do żywota, i niewielu jest takich, którzy ją znajdują. [15] »Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi. [16] »Po owocach poznacie ich. Czyż zbierają z ciernia winne jagody, albo z ostu figi? [17] »Tak wszelkie drzewo dobre, owoce dobre rodzi, a złe drzewo, owoce złe rodzi. [18] »Nie może drzewo dobre złych owoców rodzić ani też drzewo złe dobrych owoców rodzić. [19] »Wszelkie drzewo, które nie rodzi owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone. [20] »Tak więc po owocach poznacie ich. [21] »Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie — wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz tylko ten, kto wypełnia wolę Ojca mego, który jest w niebiesiech. [22] »Wielu mi powie dnia owego: Panie, Panie! Czyśmy to w imię twoje nie prorokowali? I czy w imię twoje nie wypędzaliśmy czartów? I w imię twoje wiele cudów nie czynili? [23] »A wtedy wyznam im: Nigdym was nie znał. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. [24] »Każdy więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, będzie podobny do męża przezornego, który zbudował dom swój na skale. [25] »I spadły deszcze, i wezbrały rzeki, i powiały wichry, i uderzyły na ów dom, a on nie runął, bo na skale zbudowany był. [26] »A każdy, kto tych słów moich słucha i nie wypełnia ich, będzie podobny do męża głupiego, który zbudował dom swój na piasku. [27] »I spadły deszcze, i wezbrały rzeki, i powiały wichry, i uderzyły na ów dom: i runął, a upadek jego był wielki. [28] »I stało się, gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się rzesze nad nauką jego. [29] »Albowiem uczył ich jako ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie. 
«  Ewangelia Mateusza 6 Ewangelia Mateusza 7 Ewangelia Mateusza 8  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl