Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Izajasza » Rozdział 38
«  Księga Izajasza 12 Księga Izajasza 38 Księga Habakuka 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[10] »(1) Ja rzekł jeśm: Weśrzod dniow mojich pojdę do wrot pkielnych. Szukał jeśm ostatka lat mojich. [11] »(2) Rzekł jeśm: Nie uźrzę Pana Boga w ziemi żywych. Nie werzię na człowieka więcej i na przebywającego pokoja. [12] »(3) Pokolenie moje otjęto jest i ottoczono jest ode mnie jakoby przebytek pastuchow. (4) Przekrojon jest jako ot tkacza żywot moj, gdym jeszcze tczon, przestrzygł mię; od zarania aż do wieczora dokonasz mię. [13] »(5) Pwał jeśm aż do zarania; jako lew tako starł wszytki koście moje; (6a) od zarania aż do wieczora dokonasz mię. [14] »(6b) Jako dzieci❬ę❭ jastkołczyno tako będę wołać, myślić będę jako gołębica. (7) Pomdleni są oczy moji wzglądając na wyszą. (8a) Gospodnie, usile cirpię, odpowiedz za mię! [15] »(8b) Coż rzekę albo cso odpowie mnie, gdyż ja sam jeśm uczynił? (9) Wspomienę tobie wszytka lata moja w gorzkości dusze mojej. [16] »(10a) Gospodnie, takoli żywą albo w takich żywot ducha mego, potrzeskcesz i ożywisz mię. [17] »(10b) Owa w pokoju gorzkość moja przegorzka, (11) ale ty wytargł jeś duszę moję, aby nie zginęła, porzucił ❬jeś❭ za chrzybiet twoj wszytki grzechy moje. [18] »(12) Bo nie pkieł [nie będzie chwalić ciebie ani] spowiedać się będzie tobie ani śmierć chwalić ciebie; nie będą czakać, jiż to zstąpają w jezio❬ro❭, prawdy twoji. [19] »(13) Żywący, żywący ten będzie ❬sie❭ spowiedać tobie, jako i ja dzisia; ociec synom jawną uczyni prawdę twoję. [20] »(14) Gospodnie, zbawiona mię uczyń, a żałmy nasze będziem piać we wszelkie dni żywota naszego w domu panowem. 
«  Księga Izajasza 12 Księga Izajasza 38 Księga Habakuka 3  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl