Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Izajasza » Rozdział 12
«  Księga Psalmów 150 Księga Izajasza 12 Księga Izajasza 38  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Chwalić będę ciebie, Gospodnie, bo rozgniewał jeś się na mię a obrocił jest się gniew tw❬o❭j i ucieszył jeś mię. [2] »(2) Owa Bog, zbawiciel moj, śmiele będę czynić a nie będę sie bać, (3) bo moc moja i chwała moja Gospodzin i uczynił jest ❬sie❭ mnie we zbawienie. [3] »(4a) Będziecie czyrpać wody w wiesielu ze studzien zbawicielowych [4] »(4b) i będziecie mołwić w on dzień: Chwalicie Gospodna a wzywajcie imię jego, (5) znamienicie uczyńcie w ludzioch wynalezienia jego, pamiętajcie, iże wysokie imię jego! [5] »(6) Pojcie Gospodnu, bo wielice uczynił jest, zjawcie to we wszej ziemiej! [6] »(7) Raduj się i chwali, przebywanie Syjon, bo wieliki weśrzod ciebie święty Izrahel. 
«  Księga Psalmów 150 Księga Izajasza 12 Księga Izajasza 38  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl