Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 18
«  Księga Psalmów 17 Księga Psalmów 18 Księga Psalmów 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(17:1a) Miłować cie będę, Gospodnie, mocy moja. [2] »(17:1b) Gospodzin śćwirdzenie moje i utoka moja, i zbawiciel moj. (17:2) Bog moj [i] pomocnik moj i nadzieję będę imieć w niem. (17:3) Zaszczytca moj i rog zbawienia mego, i przyjemca moj. [3] »(17:4) Chwaląc wzowę Gospodna a od nieprzyjacielow mojich zbawion będę. [4] »(17:5) Ogarnęły są mnie boleści śmiertne i strumienie lichot zamąciły są mie. [5] »(17:6) Boleści pkielne ogarnęły mnie, zastąpiła są mie sidła śmiertna. [6] »(17:7) W zamętce mojem wezwał jeśm Gospodna i Bogu memu wołał jeśm. (17:8) I wysłuszał z kościoła świętego swego głos moj, i wołanie moje ❬w obeźrzeniu jego❭ weszło jest w uszy [moje] ❬jego❭. [7] »(17:9) Poruszyła sie jest i wezdrżała ziemia, założenia gor zamącona są i poruszona są, bo rozgniewał sie jest na nie. [8] »(17:10) Wszczedł jest dym w gniewie jego a ogień od oblicza jego zażegł sie jest, węgle rozżgło sie jest od niego. [9] »(17:11) Nakłonił niebiosa i zstąpił jest a ciemność pod nogami jego. [10] »(17:12) I wstąpił jest na cherubin i latał, latał jest na pierzu wiatrow. [11] »(17:13) I położył jest ćmy szyrokość swoję; w okrędze jego stan jego, woda ciemna w obłocech powietrznych. [12] »(17:14) Przed blaskiem w obeźrzeniu jego obłocysą szli, grad i węgle ogniowe. [13] »(17:15) I pogrzmiał jest z nieba Gospodzin, i wszech Najwyszszy dał jest głos swoj, grad i węgle ogniowe. [14] »(17:16) Posłał strzały swoje i rozproszył jest je, błyskawice rozmnożył i zamącił je. [15] »(17:17) I pokazały są sie stu[n]dnie wod i zjawiona są założenia ziem (17:18) od karania twego, Gospodnie, od wetchnienia ducha gniewu twego. [16] »(17:19) Posłał z wysokości i wziął jest mie, i wyjął mie z wod wiela. [17] »(17:20) Wytargł mie z nieprzyjacielow mojich silno mocnych i od tych, cso mie nienawidzieli, bo są sie wzmogli na mię. [18] »(17:21) Przeszli są mie w dzień udręczenia mego i uczynił sie jest Gospodzin zaszczytca moj. [19] »(17:22) I wywiodł mie jest na szyrokość, zbawiona mie uczynił, bo chciał mie. [20] »(17:23) I opłaci mi Gospodzin podług prawdy mojej i podług czystości moju ręku opłaci mnie, [21] »(17:24) bo strzegł jeśm drog bożych ani jeśm źle nosił od Boga mego. [22] »(17:25) Bo wszystki sądy jego w obeźrzeniu mojem a prawd jego nie odpędził jeśm ote mnie. [23] »(17:26) I będę niepokalan s nim, i chować sie będę od lichoty mojej. [24] »(17:27) I odpłaci mnie Gospodzin podług prawdy mojej i podług czystoty ręku moju w obeźrzeniu oczu jego. [25] »(17:28) Z świętym święt będziesz a s mężem bezwinnym bezwinny będziesz [26] »(17:29) i z wybranym wybrany będziesz a z przewrotnym przewrocon będziesz. [27] »(17:30) Bo ty lud śmierny zbawion uczynisz a oczy pysznych uśmierzysz. [28] »(17:31) Bo ty oświecasz świecę moję, Gospodnie; Boże moj, oświeci ćmy moje! [29] »(17:32) Bo w tobie wytargnion będę od pokusy i w Bodze mojem przej❬dę❭ przez mur. [30] »(17:33) Bog moj, niepokalana droga jego, wymołwy boże ogniem skuszony, zaszczytca jest wszech pwających weń. [31] »(17:34) Bo kto Bogiem przez Gospodna albo kto Bogiem kromia Boga naszego? [32] »(17:35) Bog, jenże przepasał mie mocą i położył jest niepokalaną drogę moję, [33] »(17:36) jenże swirzchował nogi moje jako jeleniow i na wysokościach postawiaję mie, [34] »(17:37) jenże uczy ręce moje ku bojowi i położył jest jako łęczyszcze mosiąd❬z❭owe ramiona moja. [35] »(17:38) I dał jeś mi zaszczycenie zbawienia twego, i prawica twoja przyjęła mie. (17:39) I kaźń twoja poprawiła jest mie do końca,i kaźń twoja, ta mie nauczy. [36] »(17:40) Rozszyrzył jeś chody moje pode mną i nie są pomdlony śladowie moji. [37] »(17:41) Gonić będę nieprzyjaciele moje i połapię je, ani sie obrocę, aliż zginą. [38] »(17:42) Złamię je ni będą mogli stać, padną pod nogi moje. [39] »(17:43) I przepasał jeś mie mocą ku bojowi, i podbił jeś wstające na mię pod mię. [40] »(17:44) I nieprzyjaciele moje dał jeś mnie tyłem, i nienawidzące mnie zagładził jeś. [41] »(17:45) Wołali są ani był, jenż by zbawiony uczynił, ku Gospodnu ani wysłuszał jich. [42] »(17:46) I smniejszę je jako proch przed obliczym wiatrowym, jako błoto ulic zgładzę je. [43] »(17:47) Wyjmiesz mie od przeciwomołwiącego luda, ustawisz mie w głowę pogańską. [44] »(17:48) Lud, jegoż jeśm nie znał, służył mi, w słusze ucha posłuszał mie. [45] »(17:49) Synowie cudzy sełgali są mnie, synowie cudzy przestarzeli są sie i chramali są od swojich drog. [46] »(17:50) Żyw jest Gospodzin i błogosławiony Bog moj, i powyszon bądź Bog zbawienia mego. [47] »(17:51a) Boże, jenże m[u]ścisz mie i poddawasz lud pod mię, [48] »(17:51b) zbawicielu moj od nieprzyjacielow mojich gniewliwych (17:52) i ode wstających na mię powyszysz mie i od męża lichego wytargniesz mie. [49] »(17:53) Przeto spowiadać sie będę tobie w ludzioch, Gospodnie, i twemu imieniu psalm będę mołwić, [50] »(17:54) wielikoczyniąc zbawienia krola jego i czynię miłosierdzie pomazańcu swemu Dawidowi i płodu jego aż na wieki. 
«  Księga Psalmów 17 Księga Psalmów 18 Księga Psalmów 19  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl