Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 19
«  Księga Psalmów 18 Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(18:1) Niebiosa wypowiadają sławę bożą a skutki ręku jego powiada[ją] śćwierdzenie. [2] »(18:2) Dzień dniowi wyrzyga słowo, a noc nocy ukazuje naukę. [3] »(18:3) Nie mołw ani powieści, jichże nie słyszelibychą głosowie jich. [4] »(18:4) We wszeliką ziemię wyszedł jest źwięk jich i w końcoch okręgu ziemie słowa jich. (18:5a) W słuńcy położył przebytek swoj, [5] »(18:5b) a on jako nowożenia pochodzący z łoża swego (18:6a) wiesielił sie jako obrzym na bieżenie drogi. [6] »(18:6b) Od wirzchniego nieba wyście jego (18:7) i potkanie jego aż do wirzcha jego ani jest, jen by sie skrył od gorącości jego. [7] »(18:8) Zakon gospodnow przez zakała obracający dusze, świadecstwo gospodnowo wierne, mądrość dające malutkim. [8] »(18:9) Prawdy boże[j] prawe, wiesieląc sierca, kaźń boża światła, oświecająca oczy. [9] »(18:10) Bojaźń boża święta przebywa na wiek wiekom, sądy boże ❬prawe❭, sprawieny samy w sobie, [10] »(18:11) żądniejsza nad złoto i nad kamień drogi barzo i słodczejsza nad miod i nad stredź. [11] »(18:12) Bowiem sługa twoj strzeże jich, w strzeżeni jich odpłata wielika. [12] »(18:13a) Dopuszczenia kto rozumie? Od tajemnych mojich oczyści mie [13] »(18:13b) i od cudzych odpuści słudze twemu. (18:14) Acz mnie nie będą panować, tegdy przez zakała będę i oczyszczon będę od grzecha silnego. [14] »(18:15) I będą, iż luba będą wymowienia ust mojich a myślenie sierca mego przed tobą zawżdy. (18:16) Gospodnie, pomocniku moj i zbawicielu moj! 
«  Księga Psalmów 18 Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl