Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 143
«  Księga Psalmów 142 Księga Psalmów 143 Księga Psalmów 144  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(142:1) Gospodnie, wysłuszaj modlitwę moję, uszyma przymi modlenie moje w prawdzie twojej, wysłuszaj mię w twojej prawocie! [2] »(142:2) A nie wchodzi w sąd se sługą twojim, bo nie sprawion będzie przed obliczym twojim wszelki żywy. [3] »(142:3) Bo naścigał jest nieprzyjaciel moj duszę moję, uśmierzył jest w ziemi żywot moj. (142:4a) Posadził mie w ciemności jako martwe świata [4] »(142:4b) i tesny był we mie duch moj, we mnie zamącone jest sierce moje. [5] »(142:5) Pomniał jeśm dni stare, myślił jeśm we wszech dzielech twojich i w uczynkoch ręku twoju myślił jeśm. [6] »(142:6) Rozprostrzeł jeśm ręce moje ku tobie, dusza moja jako ziemia prz❬e❭z wody tobie. [7] »(142:7) Nagle usłyszy mię, Gospodnie, ❬bo❭ omdlał jest duch moj. (142:8) Nie otwracaj oblicza twego ode mnie, a podobien będę zstąpającym w jezioro. [8] »(142:9) Usłyszane uczyń rano miłosierdzie twoje, bo jeśm w cię pwał. (142:10) Znamą uczyń mie drogę, po jejż bych chodził, bo k tobie podniosł jeśm duszę moję. [9] »(142:11a) Wytargni mię ot nieprzyjacielow mojich, Panie, ku tobie uciekł jeśm; [10] »(142:11b) nauczy mię czynić wolej twojej, ❬iże Bog moj jeś ty❭. (142:12a) Duch twoj dobry wodzić mię będzie w ziemię prawą; [11] »(142:12b) prze imię twoje, Gospodnie, ożywisz mię w prawocie twojej. (142:13a) Wywiedziesz z zamęta duszę moję [12] »(142:13b) a ❬w❭ miłosierdziu twojem rozproszysz nieprzyjaciele moje. (142:14) I stracisz wszytki, jiż mącą duszę moję, bo ja sługa twoj jeśm. 
«  Księga Psalmów 142 Księga Psalmów 143 Księga Psalmów 144  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl