Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List Piotra » Rozdział 3
«  1 List Piotra 2 1 List Piotra 3 1 List Piotra 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »TAkież żony niech poddane będą własnym mężom, aby też jeśli którzy nieposłuszni słowu (Bożemu) przes obcowanie żon bez słowa, byli pozyskani. [2] »Bacząc w bojaźni czyste obcowanie wasze. [3] »Których ochędożność niech będzie nie zwierzchu z zapletania włosów, i okładania złota, albo ubioru szat. [4] »Ale człowiek tajemnego serca wduchu nie zbotwiałem, cichości i milczenia, co jest przed Bogiem barzo drogo. [5] »Bo tak niegdy one święte żony nadziewające się na Boga, ubierały się, poddając się własnym mężom. [6] »Jako Sara posłuszna była Abrahamowi, panem go zowąc, której zostałyście dziećmi, dobrze czyniąc i niebojąc się nijakiego strachu. [7] »Mężowie takież pospołu żywąc wedle umiejętności, jako mdlejszemu naczyniu żeńskiemu wyrządzając cześć, jako to też społecznym dziedziczkam rozmaitej łaski i żywota, żeby się nieprzerywały modlitwy wasze. [8] »A na koniec (bądźcie) wszytcy jednako rozumiejący, pospołu się żałujący, braterskie się miłujący, serdecznie się litujący, pokorni. [9] »Nie oddając złości za złość, albo łajania za łajanie, lecz naprzeciw miasto tego błogosławiący; wiedząc żeście na to pozwani, abyście błogosławieństwo odziedziczyli. [10] »Bo kto chce żywot umiłować, i ujrzeć dni dobre, niech zahamuje język swój od złego, i usta swe, aby niemówił zdrady. [11] »Niech się oddala od złego, i niech czyni dobrze, niech szuka pokoju, i niech go naśladuje. [12] »Iż oczy pańskie na sprawiedliwe, i uszy jego na proźbę ich; twarz lepak pańska na czyniące złe. [13] »(3:13a) A ktoby was uszkodził, jeślibyście dobroci miłośniki byli? [14] »(3:13b) Al[e] choćbyście też cierpieli dla sprawiedliwości, błodzy(ście.) Bojaźni lepak ich niebójcie się, ani się trwożcie. [15] »(3:14) Lecz Pana Boga święćcie wsercach waszych. A gotowi zawżdy (bądźcie) na obronę każdemu żądającemu (u) was liczby o nadziei która w was. [16] »(3:15) Z układnością i bojaźnią, sumnienie mając dobre, aby (wtem) wczem obmawiają was jako złoczyńce, zawstydziliby się, ci co potwarzają wasze dobre obcowanie w Christusie. [17] »(3:16) Bo lepiej dobrze czyniącym, jeśliby tak chciała wola Boża, cierpieć, niż źle czyniącym. [18] »(3:17) Gdyż i Christus raz za grzechy ucierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwe; aby nas doprowadził Bogu, umartwiony jednak ciałem, lecz ożywiony duchem. [19] »(3:18) Wktórem szedszy opowiedział i (onym) duchom (co) wstraży. [20] »(3:19) (Którzy byli nieposłusznemi niekiedy. Gdy raz oczekawało Boże długie oczekawanie, we dni Noego, gdy budowano Korab, wktórem mało, to jest, ośm dusz, zachowano dla wody. [21] »(3:20) Którego też teraz nurzanie fizerunk (będąc,) zachowuje nas; nie odłożenie cielesnego plugastwa, ale sumnienia dobrego spytanie u Boga, przez powstanie Jesusa Christa. [22] »(3:21) Który jest po prawicy Bożej szedszy do nieba, gdy się poddali jemu, aniołowie, i władze, o mocy. 
«  1 List Piotra 2 1 List Piotra 3 1 List Piotra 4  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).