Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Filemona » Rozdział 1
«  List do Tytusa 3 List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł więzień Christa Jesusa, i Tymotheusz brat, Filemonowi miłemu i pomocnikowi naszemu. [2] »I Apfij miłej, i Archippowi towarzyszowi wżołnierstwie naszemu, i który wdomu twem zborowi. [3] »Łaska wam i pokój od Boga ojca naszego, i pana Jesusa Christa. [4] »Dziękuję Bogu mojemu zawżdy zmiankę o tobie czyniąc wmodlitwach moich. [5] »Słysząc twoję miłość i wiarę którą masz ku panu Jesusowi, i do wszech świętych. [6] »Aby społeczność wiary twojej skuteczna była w uznaniu wszego dobra, które w was (jest) do Christa Jesusa. [7] »Bo radość mamy wielką i pociechę w miłości twej, iż wnętrzności świętych ochłodzone przez cię bracie. [8] »Dla czego (acz) wielkie mając w Christusie bezpieczeństwo roskazać tobie: co przystoi. [9] »Wszakże prze miłość radszej proszę, takim będąc, jako to Paweł starzec, a teraz i więzień Jesusa Christa. [10] »Proszę cię o mego syna, którego spłodziłem w okowach moich Onezyma. [11] »Niekiedy tobie niepożytecznego, lecz teraz (i) tobie i mnie dobrze pożytecznego. [12] »Którego odesłałem; a ty ji to jest wnętrza moje przyjmi. [13] »Którego ja chciałem u siebie zatrzymać, aby mi za cię posługował w więzieniu Ewanielionu. [14] »(1:14a) Lecz bez twego zdania nic niechciałem czynić, aby nie jakoby zprzymuszenia dobrodziejstwo twoje było, ale po dobrej woli. [15] »(1:14b) Bo snać dla tego zaszedł był na chwilę, abyś go wiecznym otrzymał. [16] »(1:15) Już nie jako niewolnika, ale nad niewolnika, brata miłego, zwłaszcza mnie, a daleko więcej tobie, i wciele, i w Panu. [17] »(1:16) Jeśli przeto masz mię (za) społecznika przyjmi go jako mnie. [18] »(1:17) A jeśli cię co ukrzywdził, albo dłużen, to mnie przyczytaj. [19] »(1:18) Ja Paweł napisałem moją ręką: Ja zapłacę; żeć nie rzekę, iżeś mi dłużen i siebie samego. [20] »(1:19) Tak bracie: Niech to ja za dobrodziejstwo od ciebie mam w panu, ochłodź moje wnętrza w Panu. [21] »(1:20) Ufając posłuszeństwu twemu pisałem ci. Wiedząc, że i więcej niż co mówię, uczynisz. [22] »(1:21) A zaraz nagotuj mi też gospodę. Bo nadziewam się że dla modlitew waszych podarowan będę wam. [23] »(1:22) Pozdrawiają cię Epafras towarzysz mój wpojmaniu w Christu Jesusie. [24] »(1:23) Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, pomocnicy moi. [25] »(1:24) Łaska Pana naszego Jesusa Christa z duchem waszym. Amen. 
«  List do Tytusa 3 List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).