Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Hebrajczyków » Rozdział 1
«  List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1 List do Hebrajczyków 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Rozmaicie i rozlicznie dawno Bóg mówiwszy ojcom przez proroki, [2] »Na ostatek dniow tychto mówił nam przez syna, którego postanowił dziedzicem wszego, prze którego i wieki uczynił. [3] »Który będąc blaskiem jasności, i wyrażeniem osoby jego, niosąc też wszytko słowem mocy jego, przez siebie samego oczyścienie uczyniwszy grzechów naszych, siadł po prawicy wielmożności w wysokościach. [4] »Tem lepszym zostawszy nad anioły, czem znamienitsze nad nie odziedziczył imię. [5] »Bo a któremu z aniołów rzekł kiedy: Syn mój jesteś ty, ja dzisia spłodziłem cię? I zaś: Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem? [6] »A gdy zaś wwodzi pierworodnego na świat, mówi: I niech się mu kłaniają wszytcy aniołowie Boży. [7] »A ku aniołom jednak mówi: Który czyni posły swemi duchy, i służebniki swemi, ognisty płomień. [8] »Lecz do syna: Stolica twoja Boże na wieki wiekom, pręt prawości, pręt królestwa twego. [9] »Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienajrzałeś nieprawości. Przeto pomazał cię Boże Bóg twój oliwą radości nad uczęstniki twoje. [10] »A (indzie:) Ty zpoczątku Panie ziemię ugruntowałeś, a uczynki rąk twoich są niebiosa. [11] »Te zginą a ty przetrwasz; i wszytkie jako szata zwiotszeją, [12] »I jako odzienie zwiniesz je, i zmienią się; ty lepak tenże jesteś, i lata twoje nie ustaną. [13] »Lecz do którego z aniołów rzekł kiedy: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły twoje, podnoszkiem nóg twych? [14] »Nie wszytcyli są służebni duchowie, na posługę wysłani dla mających odziedziczyć zbawienie? 
«  List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1 List do Hebrajczyków 2  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).