Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 1
«  1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAweł posłaniec Jesusa Christa, przez wolą Bożą, wedle obietnice żywota, który w Christu Jesusie. [2] »Tymotheuszowi miłemu synowi, łaska, zmiłowanie, pokój od Boga ojca naszego i Christa Jesusa pana naszego. [3] »Dziękuję Bogu, któremu służę z przodków wczystem sumnieniu, jako ustawicznie mam o tobie zmiankę wproźbach moich wnocy i we dnie. [4] »Żądając cię widzieć pamiętając twoje łzy, abym radości napełnion. [5] »Wspominając onę wiarę, która wtobie nie obłudna, która mieszkała pierwej w babie twojej Loidzie, i w matce twojej Ewnice: a tuszę że i wtobie. [6] »Prze tę przyczynę znowu przypominam ci, żebyś wzniecał dar Boży, który jest w tobie przez włożenie rąk moich. [7] »Bo nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, i miłości, i całego rozumu. [8] »Nie wstydź się przeto świadectwem pana naszego, i mną więźniem jego. Ale pospołu złe cierp z Ewanielionu wedle mocy Boga zbawiającego nas. [9] »I wzywającego zwaniem świętym. Nie wedle uczynków naszych, ale wedle (jego) własnego wprzód postanowienia, i łaski danej nam w Christu Jesusie, przed czasy wiecznemi. [10] »Lecz teraz objawiona przez objawienie zbawiciela naszego Jesusa Christa, który zniszczył śmierć a objaśnił żywot, i nieskazę przez Ewanielion. [11] »Na którą ja położon jestem podwojskiem, i posłańcem, i uczycielem narodów. [12] »Prze które przyczynę i to cierpię, ale się nie wstydzę. Bo wiem komu uwierzyłem, a tuszę że mocen jest poruczenia mego ustrzec do onego dnia. [13] »Wzór miej zdrowych mów, któreś u mnie słyszał, w wierze i wmiłości, która w Christu Jesusie. [14] »Pięknego polecenia strzeż przez ducha świętego mieszkającego wnas. [15] »Wiedząc to że mię odstąpili wszytcy, którzy w Azij, z których jest Figellus i Hermogen. [16] »Niech da pan zmiłowanie Onesiforowemu domowi: iż mię często ochłodził, i łańcuchem się moim niewstydził. [17] »Ale będąc w Rzymie barzo pilno szukał mię i nalazł. [18] »Daj mu panie naleść zmiłowanie u Pana, w on dzień. Jako wiele w Efezie usługował, ty lepiej wiesz. 
«  1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).