Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 2
«  1 List do Tesaloniczan 1 1 List do Tesaloniczan 2 1 List do Tesaloniczan 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »BO sami wiecie, bracia weście nasze do was, że nie próżne było. [2] »Ale wprzód ucierpiawszy i krzywdy podjąwszy, jako wiecie, w Filippiech, bezpiecznieśmy poczynali w Bogu naszem, mówić do was Ewanielion Boże w rozmaitem bojowaniu. [3] »Bo napominanie nasze nie z oszukania, ani znieczystoty, ani wzdradzie. [4] »Ale jakośmy doznani od Boga, że się (nam) zwierzył Ewanielionu, tak mówimy nie jako ludziom przysługując się, ale Bogu, który doznawa serc naszych. [5] »Bośmy nigdy wmowie pochlebstwa nie byli, jako wiecie, ani wzasłonie łakomstwa, Bóg świadek. [6] »(2:6) Aniśmy (byli) szukający z ludzi sławy, ani od was, ani co inych. (2:7a) Mogąc wpowadze być, jako Christusowi Apostołowie. [7] »(2:7b) Ale byliśmy ciszy wpośrzodku was, jako gdyby mamka zagrzewała dzieci swe. [8] »Takeśmy tążyli (o) was chutliwie żądając podać wam nie tylko Ewanielion Boże, ale i swe dusze, przeto żeścię nam mili byli. [9] »Bo pamiętacie bracia pracę naszę, i utrudzenie. Bo nocą i dniem robiący, dla tego aby nie obciążyć nikogo zwas obwoływaliśmy u was Ewanielion Boże. [10] »Wy świadkowie i Bóg, jako nabożnie, i sprawiedliwie, i nie zprzyganą wam wierzącym byliśmy. [11] »Jakoż wiecie, jako każdego zwas, jako ociec dzieci swe, napominaliśmy was i pocieszaliśmy, [12] »I oświadczaliśmy się, żebyście (tak) chodzili, (jako) sługa (przed) Bogiem, który was zazwał, do swego któlestwa i sławy. [13] »Dla tego też my dziękujem Bogu bez przestanku, że pojąwszy słowo usłyszane od nas Boże, przyjęliście nie jako słowo człowiecze, ale jako jest prawdziwie, słowo Boże, które się też okazuje w was którzy wierzycie. [14] »Bo wy naśladowniki zostaliście bracia zborów Bożych będących w Judskiej (ziemi) w Christu Jesusie, żeście toż ucierpieli i wy od swych przyrodzonych, jako i ci od Judów. [15] »Którzy i pana Jesusa zabili, i proroki, i nas prześladowali; którzy się Bogu niepodobają, a wszem się ludziom sprzeciwiają. [16] »I zabraniają nam, narodom opowiedać, aby nie były zbawione, żeby wypełniały grzechy swe zawżdy; ubieżał je bo gniew do końca. [17] »My lepak bracia osierociawszy po was na chwilę czasu, twarzą nie sercem obficiej pilnowaliśmy twarz waszę widzieć zwielkim żądaniem. [18] »Przeto chcieliśmy przyść do was, ja przedsie Paweł, raz i drugi, lecz przekaził nam szatan. [19] »Bo która nasza nadzieja, albo radość, albo wieniec chłuby? Zali też nie wy, przed panem naszym Jesusem Christem w jego przyściu? [20] »Bo wy jesteście sława nasza i radość. 
«  1 List do Tesaloniczan 1 1 List do Tesaloniczan 2 1 List do Tesaloniczan 3  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).