Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 1
«  List do Kolosan 4 1 List do Tesaloniczan 1 1 List do Tesaloniczan 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAweł i Sylwan i Tymotheusz zborowi Sołuńskiemu, w Bogu ojcu naszem i Panu Jesusie Christusie. Łaska wam i pokój. [2] »Dziękujemy Bogu zawżdy o wszech was, zmiankę o was czyniąc wmodlitwach naszych. [3] »Bez przestanku przypominając skutek wiary waszej, i pracę miłości, i znaszania nadzieje Pana naszego Jesusa Christa, przed Bogiem a ojcem naszym. [4] »Wiedząc bracia mili, od Boga (być) wybrane wasze. [5] »Gdyż Ewanielion nasze niebyło do was w wymowie tylko, ale i wmocy, i wduchu świętem i w upewnieniu mnogiem, jako wiecie jascyśmy byli między wami dla was. [6] »A wy naśladowniki naszymi zostaliście i pańskimi, przyjąwszy słowo w ucisku wielkim z radością ducha świętego. [7] »Tak, żeście byli wzormi wszem wierzącym w Macedonij, i w Achaij. [8] »Bo od was zabrzmiało słowo pańskie, nie tylko w Macedonij i (w) Achaij, ale i na wszelkiem miejscu wiara wasza ku Bogu rozniosła się, tak że nam niepotrzeba nic mówić. [9] »Bo sami o was opowiedają, jakie weście mieliśmy do was, i jakoście się nawrócili ku Bogu od bałwanów, służyć Bogu żywemu, i prawdziwemu. [10] »I oczekawać syna jego z niebios, którego wskrzesił zmartwych, Jesusa zachowującego nas od gniewu przyszłego. 
«  List do Kolosan 4 1 List do Tesaloniczan 1 1 List do Tesaloniczan 2  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).