Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Galatów » Rozdział 6
«  List do Galatów 5 List do Galatów 6 List do Efezjan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(6:3) Bracia, choćby też ubieżan był człowiek w jakiem upadku, wy duchowni naprawujcie takiego wduchu cichości, patrząc się sam, abyś i ty nie kuszon był. [2] »(6:4) Jedni drugich ciężary dźwigajcie, a tak wypełnicie zakon Christusów. [3] »(6:5) Bo jeśli się mnima kto czem być, niczem będąc, sam się zwodzi. [4] »(6:6) Lecz uczynku swego niech doznawa każdy, a tedy u siebie tylko pochwałę mieć będzie, a nie u drugiego. [5] »(6:7) Bo każdy swe brzemię poniesie. [6] »(6:8) Niech lepak udziela kto się uczy słowa, uczącemu we wszech dobrach. [7] »(6:9) Nie zwodźcie się, z Boga (nielza) naśmiewać się. Bo coby człowiek posiał, to i pożnie. [8] »(6:10) Bo kto sieje wciele swojem, z ciała pożnie skazę. A kto sieje wduchu, zducha pożnie żywot wieczny. [9] »(6:11) Czyniąc lepak dobrze nie słabiejmy, bo czasu swego żąć będziemy nie upracowani. [10] »(6:12) A przeto póki czas mamy dobrze działajmy ku wszem, a nawięcej ku domownikom wiary. [11] »(6:13) Widzicie jako wielki list napisałem wam moją ręką. [12] »(6:14) Którzykolwiek chcą podobać się wciele, ci was przymuszają obrzezować się, aby tylko krzyżem Christusowym nie prześladowani. [13] »(6:15) Bo ani sami obrzezańcy zakonu strzegą, ale chcą was obrzezać, aby się w waszem ciele chłubili. [14] »(6:16) Lecz mnie niech niebędzie chłuby, chyba wkrzyżu pana naszego Jesusa Christa. Przez który mi świat ukrzyżowan, a ja światu. [15] »(6:17) Bo w Christu Jesusie, ani obrzezanie co może, ani napłetek, ale nowe stworzenie. [16] »(6:18) A którzykolwiek tem prawidłem postępują, pokój na nie i miłosierdzie, i na Izraela Bożego. [17] »(6:19) Nad to prace mi nikt niech niezadawa. Bo ja piątna pana Jesusowe na ciele mojem noszę. [18] »(6:20) Łaska pana naszego Jesusa Christa z duchem waszem bracia, amen. 
«  List do Galatów 5 List do Galatów 6 List do Efezjan 1  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).