Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Efezjan » Rozdział 1
«  List do Galatów 6 List do Efezjan 1 List do Efezjan 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAweł Apostoł Jesusa Christa przez wolą Bożą, świętym wszem którzy są w Efezie, i wiernym w Christu Jesusie. [2] »Łaska wam i pokój, od Boga ojca naszego, i Pana Jezusa Christa. [3] »Błogosławiony Bóg i ociec Pana naszego Jesusa Christa, który błogosławił nas we wszelkiem błogosławieniu duchownem miedzy niebieskiemi Christusowi. [4] »Jako i wybrał nas wniem przed założeniem świata abychmy byli święci, i bez nagany przed nim wmiłości. [5] »Wprzód przejrzawszy nas do przyjęcia za syny prze Jesusa Christa ku sobie, wedle upodobania woli swej. [6] »Na chwałę sławy łaski swej, wktórej umiłował nas w onem miłośnem. [7] »Wktórem mamy wykupienie przez krew jego, odpuszczenie upadków wedle bogactwa łaski jego. [8] »Którą obfitą uczynił na nas, we wszej mądrości, i rozumie. [9] »Oznajmiwszy nam tajemnicę woli swej, wedle dobrej chęci swej którą był postanowił wsobie. [10] »Ku szafowaniu zupełności czasów, aby naprawił wszytko w Christusie, i co wniebiesiech i co na ziemi. [11] »Wktórem też obraniśmy wprzód przejrzeni wedle postanowienia onego, który wszytko sprawuje, wedle rady woli swej. [12] »Abychmy byli ku chwale sławy jego, którzyśmy wprzód ufali w Christusie. [13] »Wktórem i wy, usłyszawszy słowo prawdy, Ewanielion zbawienia waszego. W które też uwierzywszy zapieczętowani jesteście duchem obietnice świętym. [14] »Który jest zadatek dziedzictwa naszego ku wybawieniu odjęcia, ku chwale sławy jego. [15] »Dla tego i ja usłyszawszy (onę) która między wami (jest) wiarę w panu Jesusie. I miłość ku wszem świętym. [16] »Nie przestaję dziękować za was, zmiankę (o) was czyniąc w modlitwach moich. [17] »Aby Bóg Pana naszego Jesusa Christa, ociec sławny dał wam ducha mądrości i objawienia, w uznaniu jego. [18] »Oświeciwszy oczy, serc waszych. Abyście wiedzieli która jest nadzieja wezwania jego, i które bogactwo sławy dziedzictwa jego w świętych. [19] »I co za wysokość wielkości mocy jego na nas wierzące wedle uczynności dzierżawy mocy jego. [20] »Którą sprawił w Christusie, wskrzesiwszy ji zmartwych, i posadziwszy po prawicy swojej wniebiesiech. [21] »Wyszej niż wszelkie księstwo, i władza, i moc, i państwo, i (niż) wszelkie imię namianowane, nie jedno w wieku tem, ale i w przyszłem. [22] »I wszytko podłożył pod nogi jego, a samego dał głową nad wszemi zborowi. [23] »Który jest ciałem jego, (i) zupełnością wypełniającego wszytko we wszech. 
«  List do Galatów 6 List do Efezjan 1 List do Efezjan 2  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).