Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List do Koryntian » Rozdział 1
«  List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAweł wezwany Apostoł Jesusa Christa przez wolą Bożą, i Sosten brat, [2] »Zborowi Bożemu będącemu w Koryncie, poświęconym w Christusie Jesusie, wezwanym świętym, ze wszemi wzywającemi imienia pana naszego Jesusa Christa na wszelkim miejscu, jich i nas. [3] »Łaska wam i pokój od Boga ojca naszego, i Pana Jesusa Christa. [4] »Dziękuję Bogu memu zawżdy o was, za łaskę Bożą daną wam w Christu Jesusie. [5] »Iż we wszem zbogaciliście się wniem we wszej rzeczy, i (we) wszej znajomości. [6] »Jako świadectwo Christusowo utwierdzono w was. [7] »Tak, żeście nieupośledzeni ni jednem darowaniem, oczekawający objawienia pana naszego Jesusa Christa. [8] »Który też utwierdzi was aż do końca niewinne, wdzień pana naszego Jesusa Christa. [9] »Wierny Bóg przez którego wezwaniście do społeczności syna jego Jesusa Christa Pana naszego. [10] »Proszę lepak was bracia, przez imię pana naszego Jesusa Christa, abyście toż mówili wszytcy, ażeby nie były w was rozerwania; lecz bądźcie spojeni w tejże myśli, i wtemże wyrozumieniu. [11] »Bo upewnion jestem o was bracia moi, od Chloinynych że rosterki są między wami. [12] »A to mówię, że każdy z was mówi: Ja wżdy jestem Pawłów. A ja Apollosów. A ja Kifin. Ja lepak Christusów. [13] »Rozdzielonli Christus? Czyli Paweł ukrzyżowan za was? Albo w imię Pawłowe ponurzeniście? [14] »Dziękuję Bogu żem ni jednego zwas nie nurzał, chyba Kryspa i Gaia. [15] »Aby mi kto nie rzekł, żem w swoje imię nurzał. [16] »Ponurzyłem też i Stefanów dom. Oprócz (tych) niewiem jeślim kogo drugiego ponurzył. [17] »Bo nie posłał mię Christus nurzać, ale Ewanielion przepowiedać; nie w mądrości mowy, aby nie wyniszczon krzyż Christusów. [18] »Bo mowa krzyżowa ginącym jednak głupstwo jest. Lecz tym którzy mają być zbawieni jest moc Boża. [19] »Bo napisano: Zagubię mądrość mądrych, i rozum rozumnych zniszczę. [20] »Gdzie mędrzec? gdzie Doktor? Gdzie gadacz wieku tego? Niezagłupiłli Bóg mądrości świata tego? [21] »Bo ponieważ w mądrości Bożej nie poznał świat przez mądrość Boga podobało się Bogu, przez głupstwo przepowiedania zbawić wierzące. [22] »Ponieważ i Judowie znamion proszą, a Grekowie mądrości szukają. [23] »My lepak przepowiedamy Christa ukrzyżowanego, Judom jednak zawadę, a Grekom głupstwo. [24] »Lecz samym wezwanym i Judom i Grekom, Christusa moc Bożą, i Bożą mądrość. [25] »Iż głupość Boża mędrsza jest niż ludzie, a mdłość Boża, silniejsza jest niż ludzie. [26] »Bo widzicie wezwanie wasze bracia, że nie mnodzy mądrzy wedle ciała, nie mnodzy możni, nie mnodzy zacnie urodzeni, [27] »Ale głupstwo świata wybrał Bóg, aby mądre zawstydził; a mdłe świata wybrał Bóg, aby zawstydził silniejsze. [28] »I podłego rodu i wzgardzone wybrał Bóg (z) świata, i nie będące aby będące wyniszczył. [29] »Aby się nie chwaliło żadne ciało przed nim. [30] »A z niego wy jesteście w Christu Jesusie. Który nam został mądrością od Boga, i sprawiedliwością, i poświąceniem, i odkupieniem. [31] »Aby jako napisano: kto się chwali, w Panu niech się chwali. 
«  List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).