Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Rzymian » Rozdział 16
«  List do Rzymian 15 List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »ZAlecam też wam Febę siostrę naszę, która jest służebnicą zboru w Kenchrach. [2] »Abyście ją przyjęli w Panu (jako się) godzi świętym, i stójcie przy niej, w którejbykolwiek was sprawie potrzebowała, bo też ta mnogim była obronicielką, i mnie samemu. [3] »Pozdrówcie Pryskilę i Akilę pomocniki moje w Christu Jesusie. [4] »Którzy za duszę moję swojej szyje nastawiali, którym nie jeden ja dziękuję, ale i wszytki zbory narodów. [5] »(Pozdrówcie) też zbór, który w ich domu. Pozdrówcie Epenetha miłego mojego, który jest początkiem Achaiej w Christusie. [6] »Pozdrówcie Maryą, która wiele pracował o nas. [7] »Pozdrówcie Andronika i Junią przyrodzone moje, i towarzysze więzienia mego, którzy są znamienici między Apostołmi, który też (jeszcze) przedemną byli w Chrystusie. [8] »Pozdrówcie Amplia mego miłego w Panu. [9] »Pozdrówcie Urbana, pomocnika naszego w Christusie, i Stachina mego miłego. [10] »Pozdrówcie Apellę doświadczonego w Christusie. Pozdrówcie tych co z Arystobulowych. [11] »Pozdrówcie Herodyana przyrodzonego mojego. Pozdrówcie te co z Narkissowych będących w panu. [12] »(16:12) Pozdrówcie Tryfenę i Tryfosę, które pracują w panu. (16:13) Pozdrówcie Persidę miłą, która wiele pracowała w panu. [13] »(16:14) Pozdrówcie Rufusa wybranego w panu, i matkę jego i moję. [14] »(16:15) Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermana, Patrobę, Hermeta, i co z nimi bracią. [15] »(16:16) Pozdrówcie Filologa, i Julią, Nerea i siostrę jego, i Olimpanę i co znimi (są) wszytki święte. [16] »(16:17) Pozdrówcie jedni drugie wpocałowaniu świętem. (16:18) Pozdrawiają was zbory Christusowe. [17] »(16:19) A proszę was bracia, ostrzegajcie się od czyniących rozerwania i zawady, mimo naukę którejeście się nauczyli, i odchylcie się od nich. [18] »(16:20) Bo takowi nie panu Jesusowi Christusowi służą, ale swemu brzuchowi, a przez piękne mowy i błogosławieństwa zwodzą serca niewinnych. [19] »(16:21) Bo wasze posłuszeństwo do wszech zaszło. Raduję się przeto w was. Lecz chcę was być jednak mądremi na dobre, a nieszkodliwemi na złe. [20] »(16:22) Bóg lepak pokoju niech zetrze szatana pod nogi wasze rychło. Łaska pana naszego Jesusa Christa zwami, amen. [21] »(16:23) Pozdrawiają was: Tymotheusz pomocnik mój, i Lucyus, i Jason, i Sofipatr przyrodzony mój. [22] »(16:24) Pozdrawiam was ja Tercyus com pisał list w panu. [23] »(16:25) Pozdrawia was Gaius gospodarz mój i wszego zboru. (16:26) Pozdrawia was Erastus szafarz miejski, i Kwartus brat. [24] »(16:27) Łaska Pana naszego Jesusa Christa ze wszemi wami, amen. [25] »(16:28) A mogącemu was ztwierdzić wedle zwiastowania mojego i obwołania Jesusa Christa wedle odkrycia tajemnice, czasy wiecznemi zamilczanej, [26] »(16:29) Lecz objawionej teraz przez pisma prorockie wedle roskazania wiecznego Boga, do posłuszeństwa wiary, między wszemi narody oznajmionego. [27] »(16:30) Samemu mądremu Bogu przez Jesusa Christa, jemu sława na wieki, amen. 
«  List do Rzymian 15 List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).