Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Rzymian » Rozdział 1
«  Dzieje Apostolskie 28 List do Rzymian 1 List do Rzymian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł sługa Jesusa Chrysta wezwany Apostoł, odłączony na Ewanielion Boże, [2] »Które wprzód obiecał przez Proroki swe w piśmiech świętych, [3] »O synie swem uczynionem z nasienia Dawidowego według ciała, [4] »Pokazanym synem Bożym w mocy, wedłuk ducha poświęcenia iż wstał zmartwych Jesus Christus Pan nasz. [5] »Przez którego wzięliśmy łaskę i Apostolstwo do posłuszeństwa wiary we wszech narodziech, dla imienia jego. [6] »Wktórych jesteście i wy wezwani Jesusa Christa. [7] »Wszem będącym w Rzymie, miłośnym Bożym, wezwanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga ojca naszego i pana Jesusa Christa. [8] »Naprzód iście dziękuję Bogu memu przez Jesusa Christa za wszech was, iż wiara wasza słynie po wszytkiem świecie. [9] »Bo świadek mi jest Bóg, któremu służę duchem moim w Ewanielionie syna jego, jako bez przestania zmiankę o was czynię, zawżdy na modlitwach moich. [10] »Modlący się, owabymi się kiedy zdarzyło za wolą Bożą przyść do was. [11] »Bo żądam widzieć was, żebym wam podał jaki dar duchowny ku utwierdzeniu waszemu. [12] »To jest: wespołek się nacieszyć w was, przez społeczną wiarę, i waszę i moję. [13] »Lecz niechcę abyście niewiedzieli bracia, że często umyślałem przyść k wam, alem zahamowan aż dotąd, abym owoc jaki miał i u was, jako u drugich narodów. [14] »I Grekom i poganom, mądrym też i bezrozumnym dłużen jestem. [15] »Tak (jest) wedle mojej chuci, i wam coście w Rzymie Ewanielion opowiedać. [16] »Bo nie wstydzę się Ewanielionem. Bo mocą Bożą jest do zbawienia wszelkiemu wierzącemu, i Judowi wprzód i Grekowi. [17] »Bo sprawiedliwość Boska wniem się odkrywa zwiary do wiary, jako napisano, a sprawiedliwy zwiary żyć będzie. [18] »Bo Objawia się gniew Boży znieba na wszelką niezbożność i niesprawiedliwość człowieczą, którzy prawdę Bożą wniesprawiedliwości zatrzymawają. [19] »Ponieważ znajomość Boża jawna jest wnich, gdyż im Bóg objawił. [20] »Bo niewidomości jego z stworzenia świata przez uczynki wyrozumiane, bywają obaczone, też wieczna jego moc i bóstwo, tak iż nie (mogą) być zamowieni. [21] »Ponieważ poznawszy Boga nie jako Boga sławili albo chwalili, ale znikczemnieli wmyślach swych. I zaćmiło się nierozumne serce ich. [22] »Powiedając się mądremi zgłupieli, [23] »I odmienili sławę nieśmiertelnego Boga wpodobieństwo obrazu śmiertelnego człowieka, i ptaków, czwornogów, i gadzin. [24] »Dla tego podał je Bóg wżądze serc ich, wnieczystotę, (aby) sromocili ciała swe między sobą. [25] »Którzy przemienili prawdę Bożą włeż, i modlili się a służyli stworzeniu więcej niż stworzycielowi, który jest błogosławiony na wieki, amen. [26] »Dla tego podał je Bóg do namiętności bezecności. Bo i żony ich przemieniły przyrodzony sposób wmimo przyrodzony. [27] »Takież też i mężczyzny opuściwszy przyrodzony sposób żony po zapalali się w chęci swej jeden na drugiego, mężczyzny na mężczyzny sromotę brojąc, i zapłatę błędu swego na sobie odbierając. [28] »A jako nie uchwalili mieć Boga wznajomości, (tak też) podał je Bóg do haniebnego smysłu, czynić co nie należy. [29] »Napełnione wszelkiej niesprawiedliwości, złości, porubstwa, łakomstwa, złoczyństwa, pełne zawiści, morderstwa, sporu, zdrady, złych obyczajów, zauszniki, obmowce, [30] »Bogu mierzione, krzywdziciele, wysoką dumą chłubne, harde, wymyślacze złego, rodzicom nie powolne, [31] »Nierozumne, zmow nie trzymające, przyrodzonych nie miłujące, na jednanie niedbające, niemiłosierne. [32] »Którzy sprawiedliwy sąd Boży poznawszy, iż którzy to działają, godni śmierci są (przed się) nie tylko co czynią, ale też czyniącym pochwalają. 
«  Dzieje Apostolskie 28 List do Rzymian 1 List do Rzymian 2  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).