Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Rzymian » Rozdział 2
«  List do Rzymian 1 List do Rzymian 2 List do Rzymian 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dla tego bez obmowy jesteś o człowiecze wszelki sądzący, bo czem osądzasz drugiego, siebie samego osądzasz, bo też działasz co sądzisz. [2] »A wiemy że sąd Boży jest wedle prawdy na takowe (rzeczy) działające. [3] »Myślisz lepak to o człowiecze sądzący (tych) co takowe (rzeczy) działają, a (sam) toż czynisz, że się ty wybiegasz sądu Bożego? [4] »Albo bogactwa dobroci jego i cierpliwości, i oczekawania lekce ważysz, niewiedząc że cię dobrotliwość Boża do pokajania wiedzie? [5] »Lecz wedle twardości twej i nie upamiętałego serca, skarbisz sobie gniew na dzień gniewu, i odkrycia sprawiedliwego sądu Bożego, [6] »Który odda każdemu wedle spraw jego. [7] »Owym jednak co wedle cierpliwości skutku dobrego, sławy i czci i nieśmiertelności szukają, żywot wieczny. [8] »A owym co z sporu a nie są powolni prawdzie, lecz powolni niesprawiedliwości, oborzenie i gniew. [9] »Utrapienie i ucisk, na wszelką duszę człowieka brojącego złość, i Juda pierwej i Greka. [10] »Sława lepak i cześć, i pokój wszelkiemu działającemu dobro, i Judowi pierwej i Grekowi. [11] »Bo niemasz względu na osobę u Boga. [12] »Bo którzykolwiek bez zakonnie zgrzeszyli, bez zakonnie i poginą; a którzykolwiek wzakonie zgrzeszyli, przez zakon osądzeni będą. [13] »Bo nie (ci) co słuchają zakonu sprawiedliwi u Boga, ale co czynią zakon usprawiedliwieni będą. [14] »Bo gdy narodowie którzy nie mają zakonu, zprzyrodzenia zakonne (sprawy) czynią, ci zakonu niemając (sami) sobie są zakonem, [15] »Którzy okazują skutek zakonny napisany wsercach swych, gdy jim poświadcza ich sumnienie, i między sobą myśli obwiniają się, albo się też obmawiają. [16] »Wdzień (on) gdy Bóg sędzić będzie skrytości człowiecze, wedle Ewanielionu mojego, przez Jesusa Christa. [17] »Oto się ty Judowinem mienisz, i ubezpieczasz się na zakon, i chwalisz się Bogiem. [18] »I znasz jego wolą, i doznawasz róznic, nauczony z zakonu. [19] »Ufasz też siebie być wodzem ślepych, światłem wciemności. [20] »Ćwiczycielem nierozumnych, uczycielem niemowiątek, mającym kształt znajomości i prawdy wzakonie; [21] »Który przeto uczysz drugiego, siebie samego nie uczysz; który przepowiedasz nie kraść, kradniesz. [22] »Który mówisz (że) nie cudzołożyć, cudzołożysz, który brzydzisz się bałwanami, święte (rzeczy) kradniesz. [23] »Który się wzakonie chłubisz (a) przez przestępstwo zakonu Boga nie czcisz. [24] »Bo imię Boże dla was bluźnią między narody, jako napisano. [25] »Bo obrzezanie jednak pomaga jeśli zakon zachowasz, lecz jeśli przestępcą zakonu jesteś, obrzezanie twoje napłetkiem się uczyniło. [26] »Jeśli przeto napłetek usprawiedliwienia zakonu ustrzeże, izali (on) jego napłetek, nie będzie policzon za obrzezanie? [27] »I osądzi (on) zprzyrodzenia napłetek zakon wykonywający, ciebie co przez pismo i obrzezanie przestępcąś zakonu. [28] »Bo nie ten jest Judem co na jawiu, ani to jest obrzezanie co na jawiu na ciele, ale kto wtajemnicy Judowin. [29] »I obrzezanie serca wduchu nie w piśmie, którego chwała nie z ludzi, ale z Boga. 
«  List do Rzymian 1 List do Rzymian 2 List do Rzymian 3  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).