Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Dzieje Apostolskie » Rozdział 6
«  Dzieje Apostolskie 5 Dzieje Apostolskie 6 Dzieje Apostolskie 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Wte dni gdy się przymnażało uczniów, było szemranie Greczynów ku Ebreom, iż przeglądane bywały wsłużbie dziennej wdowy ich. [2] »Lecz dwanaście, przyzwawszy mnóstwo uczniów rzekli: Nie przystojno jest nam opuściwszy słowo Boże, służyć stołom. [3] »Przepatrzcie przeto bracia, mężów zwas świadomych siedmi, pełnych ducha świętego i mądrości, które postanowiemy nad potrzebą tą. [4] »A my w modlitwie i w służbie słowa trwać będziemy. [5] »I spodobała się (ta) rzecz przedewszem mnóstwem, i wybrali Stefana, męża pełnego wiary i ducha świętego, i Filipa, Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmenę, i [M]ikołaja nowo nawróconego Antyochinczyka. [6] »Tych postanowili przed Apostołmi, a ci modlący się włożyli nanie ręce. [7] »A słowo Boże rosło i mnożył się poczet uczniów barzo w Jeruzalemie, wielki też tłum offiarników posłuszni byli wierze. [8] »Stefan lepak pełen wiary i mocy, czynił cuda i znamiona wielkie w ludu. [9] »I powstali niektórzy z s[z]koły, którą zwano Libistow, i Kyreneyskich, i Aleksandryiskich, i tych (co) z Cylicyej, i Azyej, gadając się z Stefanem. [10] »I nie mogli się ostać przeciw mądrości i duchowi którem mówił. [11] »Tedy poduszczyli męże mówiące, iż słyszeliśmy go mówiącego rzeczy bluźnierskie na Moiżesza, i (na) Boga. [12] »I poruszyli lud, i starsze i księża, a napadszy porwali ji, i przywiedli do rady. [13] »Postawili też świadki kłamliwe, mówiące: Człowiek ten nie przestawa rzeczy bluźnierskich mówić, przeciw temu miejscu świętemu, i (przeciw) zakonu. [14] »Bo słyszeliśmy go mówiącego, iż ten Jesus Nazareyski, rozruszy miejsce to i odmieni obyczaje, które podał nam Moiżesz. [15] »A patrząc nań wszytcy siedzący w radzie, widzieli oblicze jego jako oblicze anioła. 
«  Dzieje Apostolskie 5 Dzieje Apostolskie 6 Dzieje Apostolskie 7  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).