Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Dzieje Apostolskie » Rozdział 22
«  Dzieje Apostolskie 21 Dzieje Apostolskie 22 Dzieje Apostolskie 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »MĘżowie bracia i ojcowie, posłuchajcie mojej k wam teraz obrony. [2] »A usłyszawszy że im Hebrejską rzeczą mówił, więtsze dali milczenie, i rzekł: [3] »Ja owszeki jestem mąż Judowin, urodzony w Tarsie Kylikiskiem, lecz wychowany w mieście tem u nóg Gamalielowych, wyuczony pilno ojcowskiego zakonu, miłośnikiem będąc zakonu, jako wszytcy wy jesteście dzisia, [4] »Który tę drogę prześladowałem aż do śmierci, wiążąc i wydając do ciemnice, i męże i niewiasty. [5] »Jako mi świadczy i arcyoffiarnik i wszytcy starszy, u których i listy wziąwszy ku braciej do Damaszku jechałem, abym wiodł i tam będące wiązane do Jerozalema, aby (je) karano. [6] »Stało się lepak gdym szedł, a przybliżałem się ku Damaszkowi o południu, zarazem znieba oświeciło mię światło wielkie około mnie. [7] »I padłem na ziemię, a usłyszałem głos mówiący mi: Saul, Saul, co mię prześladujesz. [8] »A ja odpowiedziałem? Kto jesteś panie? I rzekł do mnie: Ja jestem Jesus Nazareyski, którego ty prześladujesz! [9] »A którzy zemną byli, światło jednak baczyli lecz głosu nie słyszeli mówiącego mi. [10] »I rzekłem: Co uczynię panie? A Pan ku mnie: Wstawszy idź do Damaszku, a tam tobie rzeczono będzie o wszytkim, co masz czynić. [11] »A gdym nie widział od jasności światła onego, za rękę będąc wiedzion od drużyny, wszedłem do Damaszku. [12] »A Ananiasz niektóry, mąż nabożny wedle zakonu, świadomy wszem mieszkającym (tam) Judom, [13] »Przyszedszy ku mnie i stanąwszy, rzekł mi: Saulu bracie przejrzy. A ja tejże godziny wejrzałem nań. [14] »A on rzekł: Bóg ojców naszych wybrał cię poznać wolą jego, i widzieć sprawiedliwego, i słyszeć głos z ust jego. [15] »Iż będziesz świadkiem jego ku wszem ludziom, coś widział i słyszał. [16] »A teraz co odwłaczasz? Wstawszy ponurz się, a omyj grzechy twe, wzywając imienia pańskiego. [17] »I stało się gdym się wrócił do Jeruzalema, i modliłem się w świątnicy, byłem wzachwyceniu i widziałem ji mówiącego mi. [18] »Spiesz się a wynidź rychło z Jeruzalema, poniewasz nie przyjmą twego świadectwa o mnie. [19] »A ja rzekłem: Panie, sami wiedzą iżem ja był sadzając do ciemnic, i bijąc po szkołach wierzące w cię. [20] »I kiedy wylewano krew Stefana świadka twego, byłem i sam tuż stojąc i zezwalając, strzegąc odzienia tracących ji. [21] »I rzekł do mnie: idź, że ja do narodów daleko poślę cię. [22] »I słuchali go aż do tego słowa. I podnieśli głos swój, mówiąc: Zatrać z ziemie takiego. Bo nie godzi się mu żyć. [23] »A gdy krzyczeli a odzienia miotali, i proch rzucali na powietrze, [24] »Kazał ji Hetman wieść do zamku rzekąc: biczni wypytać go, abym się dowiedział, prze którą przyczynę tak nań wszeszczą. [25] »A gdy go ściągniono powrozmi, rzekł do stojącego setnika Paweł: czyli człowieka Rzymianina a nie osądzonego godzi się wam biczować? [26] »A usłyszawszy setnik, przystąpiwszy opowiedział Hetmanowi mówiąc: Bacz co masz czynić, bo człowiek ten Rzymianin jest. [27] »A przystąpiwszy Hetman rzekł mu: Powiedz mi, czyli Rzymianin jesteś ty? a on rzekł: Tak (jest.) [28] »Odpowiedział Hetman: ja wielką summą obywatelstwo to sprawiłem. A Paweł rzekł: a ja i rodziłem się (w niem.) [29] »Wnet przeto odstąpili od niego, którzy go mieli pytać. A Hetman bał się, doznawszy że Rzymianin jest, że go też był związał. [30] »Nazajutrz lepak chcąc wiedzieć pewność, ocz by obwinion od Judów, rozwiązał go z oków, i kazał przyść arcyoffiarnikom, i wszytkiej radzie (ich) a przywiodszy Pawła postawił przed nie. 
«  Dzieje Apostolskie 21 Dzieje Apostolskie 22 Dzieje Apostolskie 23  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).