Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Dzieje Apostolskie » Rozdział 23
«  Dzieje Apostolskie 22 Dzieje Apostolskie 23 Dzieje Apostolskie 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »WEjrzawszy lepak (na) radę Paweł rzekł: Mężowie bracia, ja wszem sumnieniem dobrym służyłem Bogu aż do tego dnia. [2] »Arcyoffiarnik lepak Ananiasz kazał stojącym przed sobą bić go w usta. [3] »Tedy Paweł do niego rzekł: Bić cię ma Bóg ściano pobielona; a ty siedząc sądzisz mię wedle zakonu, a przeciw zakonu każesz mię bić? [4] »A stojący rzekli: arcyoffiarnika Bożego łajesz? [5] »I rzekł Paweł: Niewiedzałem bracia że jest Arcyoffiarnik. Napisano bo: Książęciu ludu twego nie będziesz złorzeczyć. [6] »A wiedząc Paweł, że jedna część była Saduceuszów, a druga Faryzeuszów, krzyknął w radzie: Mężowie bracia, ja Faryzeusz jestem, syn Faryzeuszów o nadzieję i powstanie martwych mnie sądzą. [7] »A gdy to wymówił stał się rozruch Faryzeuszów i Saduceuszów, i rozerwało się mnóstwo. [8] »Bo Saduceuszowie mówią, nie być powstania, ani anioła (ani ducha) a Faryzeuszowie wyznawają oboje. [9] »I stał się wrzask wielki, a wstawszy księża z strony Faryzeyskiej spierali się mówiąc: Nic złego nie najdujem wtem człowieku, a jeśli duch mówił mu, albo anioł? [10] »A gdy był wielki rozruch, bojąc się Hetman aby nie roztargnion Paweł, kazał żołnierzom zniść, i porwać ji zpośrzodku ich i wieść do zamku. [11] »Lecz przyszłej nocy stanąwszy wedle niego Pan, mówi: Ufaj (Pawle) bo jako świadczyłeś o mnie w Jeruzalemie, tak musisz i w Rzymie świadczyć. [12] »A gdy był dzień, uczyniwszy niektórzy Judowie spiknienie zaklęli się mówiąc, ani jeść, ani pić, ażby zabili Pawła. [13] »A było ich więcej niż czterdzieści, którzy to zprzysiężenie byli uczynili. [14] »Ci przyszedszy do arcyoffiarników i starszych, rzekli: klątwą zaklęliśmy się, nic nie pokuszać aż zabijemy Pawła. [15] »Teraz przeto dajcie znać Hetmanowi i Radzie, aby ji do was wywiodł, jakoby chcących dowiedzieć się czego pewniej o niem, a my pierwej niż się przybliży, gotowiśmy ji zabić. [16] »A usłyszawszy siestrzonek Pawłów (tę) podsadę, przyszedszy wszedł do zamku, i opowiedział Pawłowi. [17] »A przyzwawszy Paweł jednego z setników, rzekł: Młodzieńca tego odwiedź do Hetmana. Bo ma nieco opowiedzieć mu. [18] »On przeto wziąwszy ji przywiódł do Hetmana i rzekł: Więzień Paweł prosił mię, (abym) tego młodzieńca dowiódł do ciebie, mającego nieco mówić tobie. [19] »A wziąwszy ji za rękę Hetman, i odszedszy znim osobno, spytał: Co jest co mi masz opowiedzieć? [20] »A (on) rzekł, iż Judowie uradzili prosić cię, abyś jutro do rady wywiódł Pawła, jakoby mieli oco pewniejszego pytać o niem. [21] »Ty przeto nie daj się im namówić. Bo czyha nań znich więcej niż czterdzieści mężów, którzy zaklęli się ani jeść ani pić, ażby ji zabili, a tera[z] gotowi są czekając od ciebie odpowiedzi. [22] »Hetman przeto odpuścił młodzieńca, zakazawszy aby się przed kim nie wymówił, żeś to dał znać do mnie. [23] »A przyzwawszy dwu niektórych setników rzekł: Nagotujcie drabów dwie ście, aby szli aż do Cezaryej, i jezdnych siedmdziesiąt, a strzelców dwie ście, o trzeciej godzinie wnoc. [24] »Bydlę też przywieść, aby wsadziwszy Pawła odprowadzić całego do Feliksa Starosty. [25] »(23:25a) Napisawszy list o tem na ten obyczaj: [26] »(23:25b) Klaudyus Lisyas, możnemu Staroście Feliksowi zdrowia. [27] »(23:26) Męża tego pojmanego od Judów, i którego oni mieli stracić, przyszedszy zrotą wyrwałem ji, dowiedziawszy się iż jest Rzymianin. [28] »(23:27) A chcąc wiedzieć przyczynę, prze którą by nań wołali, wywodziłem go do ich rady. [29] »(23:28) Którego nalazłem obwinionego o gadki zakonu ich. Lecz żadnego winnego śmierci, albo więzienia występku nie mającego. [30] »(23:29) A gdy mi powiedziano o podsadzie, która miała być na (tego) męża zaraz odesłałem ji do ciebie, opowiedziawszy i żałobnikom, (aby) jeśliby co przeciw niemu (mieli) przed tobą mówili. Zdrów bądź. [31] »(23:30) A tak drabi wedle tego jako im było rozrządzono, wziąwszy Pawła doprowadzili nocą do Antypatrydy. [32] »(23:31) A nazajutrz odpuściwszy konne jachać znim, wrócili się do zamku. [33] »(23:32) A oni wszedszy do Cezaryej, i oddawszy list Staroście, postawili i Pawła przedeń. [34] »(23:33) A przeczedszy i spytawszy zktórego by był powiatu, i dowiedziawszy się że z Kilikyiskiego. [35] »(23:34) Wysłucham cię prawi, gdy i żałobnicy twoi przyjdą. I kazał go w pałacu Herodowem strzec. 
«  Dzieje Apostolskie 22 Dzieje Apostolskie 23 Dzieje Apostolskie 24  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).