Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Jana » Rozdział 19
«  Ewangelia Jana 18 Ewangelia Jana 19 Ewangelia Jana 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy przeto wziął Piłat Jesusa, i ubiczował. [2] »A drabi uplotszy wieniec z ciernia włożyli na jego głowę, i w płaszcz szarłatowy oblekli ji. [3] »I przychodzili k niemu a mówili: bądź zdrów królu Judski. I dawali mu policzki. [4] »Wyszedł przeto Piłat (wen) i mówi im: Oto ji wam wiodę wen, abyście poznali że w niem ni jednej winy nie najduję. [5] »Przeto wyszedł wen Jesus, nosząc cierniowy wieniec i szarłatowy płaszcz, i mówi im: Owo człowiek. [6] »Gdy ji przeto ujrzeli arcyoffiarnicy i służebnicy krzyknęli, mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj. Mówi im Piłat: weźmijcie ji wy, a ukrzyżujcie, bo ja nie najduję wniem winy. [7] »Odpowiedzieli ma Judowie: my zakon mamy, a według zakonu naszego winien umrzeć, że się synem Bożym uczynił. [8] »Gdy przeto usłyszał [P]iłat tę rzecz, więcej się ulękł. [9] »I wszedł zaś do pałacu, i mówi Jesusowi: zkąd ty jesteś? A Jezus odpowiedzi nie dał mu. [10] »Mówi przeto jemu Piłat: mnie nie mówisz? Nie wiesz że mam władzą ukrzyżować cię, i władzą mam puścić cię? [11] »Odpowiedział Jesus: Niemiałbyś władze ni jednej przeciw mnie, jeśliby nie była tobie dana zgóry; dla tego kto mię wydał tobie więtszy grzech ma. [12] »Odtąd szukał Piłat puścić ji. Lecz Judowie krzyczeli, mówiąc: Jeśli tego puścisz, nie jesteś przyjaciel Cesarski. Wszelki królem się czyniący, sprzeciwia się Cesarzowi. [13] »Przeto Piłat usłyszawszy tę rzecz wywiódł wen Jesusa, i siadł na sądowej stołicy, na miejscu które zową brukiem, a po Ebreysku Gabbatha. [14] »Było lepak gotowanie paschy, a godzina jakmiarz szósta, i mówi Judom: Oto Król wasz. [15] »A oni krzyknęli: Weźmi, weźmi, ukrzyżuj ji. Mówi im Piłat: Króla waszego ukrzyżuję? Odpowiedzieli Arcyoffiarnicy: Nie mamy Króla jedno Cesarza. [16] »Tedy przeto wydał go im, aby ukrzyżowan. I wzięli Jesusa, a odwiedli. [17] »A niosąc krzyż swój wyszedł na miejsce rzeczone łbów miejsce, które zową po Ebreysku Golgota. [18] »Gdzie ji ukrzyżowali, a z nim ine dwa, z tąd i z owąd, a w pośrodku Jesusa. [19] »Napisał lepak i tytuł Piłat, i położył nad krzyżem; a było napisano: [20] »Ten przeto tytuł mnodzy czytali (z) Judów, że blisko miasta było miejsce, gdzie ukrzyżowan Jesus. A było napisano Ebreyskie, Greckie (i) Rzymskie. [21] »Mówili przeto Piłatowi Arcyoffiarnicy Judscy: Niepisz Król Judski, ale że on mówił Król jestem Judski. [22] »Odpowiedział Piłat: Co napisałem, napisałem. [23] »A tak drabi gdy ukrzyżowali Jesusa wzięli szaty jego, i uczynili czterzy części, każdemu drabowi część, i suknię. Była lepak suknia nie szyta, z wierzchu tkana wszytka. [24] »Rzekli przeto jeden do drugiego: Nie rozdzierajmy jej, ale puśćmy los o nię czyja będzie, aby się pismo spełniło mówiące: Podzielili szaty moje sobie, a o suknią moję miotali los. A to jednak drabi uczynili. [25] »A stały u krzyża Jesusowego matka jego, i siostra matki jego, Marya Kleopy, i Marya Magdalena. [26] »Tedy Jesus ujrzawszy matkę i ucznia stojącego którego miłował, mówi matce swej: Niewiasto oto syn twój. [27] »Potym mówi uczniowi: Oto matka twoja. A od onej godziny wziął ją uczeń do siebie. [28] »Zatym wiedząc Jesus że się już wszytko dokonało aby się skończyło pismo mówi: pragnę. [29] »A naczynie stało octu pełne, oni przeto napełniwszy gębkę octu, i obłożywszy hizopem przyłożyli do ust jego. [30] »Gdy przeto przyjął ocet Jesus, rzekł: Dokonało się. A skłoniwszy głowę podał ducha. [31] »Przeto Judowie ponieważ gotowanie było aby nie zostały na krzyżu ciała w sobotę, bo było wielki dzień onego sabathu, prosili Piłata aby połamano ich goleni, a zjęto. [32] »Przyszli przeto drabi, a pierwszemu jednak przebili goleni, i drugiemu znim ukrzyżowanemu. [33] »Lecz przyszedszy do Jesusa, jako ji ujrzeli już zmarłego, nie przebili jego goleni. [34] »Ale jeden z drabów kopiją jego bok przebódł, i wnet wyszła krew i woda. [35] »A kto widział świadczył, a prawdziwe jego jest świadectwo, i on wie że prawdę mówi, abyście i wy wierzyli. [36] »Aby się to pismo spełniło: Kości nieskruszycie z niego. [37] »I zasię drugie pismo mówi: Ujrzą którego bodli. [38] »A potym prosił Piłata Jozef z Arymatheie będąc uczniem Jesusowym, lecz potajemnym prze bojaźń Judów, aby zjął ciało Jesusowe, i pozwolił Piłat. Przyszedł przeto i zjął ciało Jesusowe. [39] »Przyszedł też i Nykodem, co był przyszedł do Jesusa nocą pierwej, niosąc zmieszanie mirry i aloesy, jakmiarz funtów sto. [40] »Wzięli przeto ciało Jesusowe, i związali je prześcieradły z ziółmi, jako obyczaj jest Judom pogrzebać się. [41] »A był na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, ogród, a w ogrodzie grób nowy, w którym jeszcze nikt nie był położon. [42] »Tam przeto dla gotowania Judskiego, iż blisko był grób, położyli Jezusa. 
«  Ewangelia Jana 18 Ewangelia Jana 19 Ewangelia Jana 20  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).