Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Jana » Rozdział 18
«  Ewangelia Jana 17 Ewangelia Jana 18 Ewangelia Jana 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »To rzekszy Jesus wyszedł z uczniami swemi za potok Kedron, gdzie był ogród, do którego wszedł sam i uczniowie jego. [2] »Wiedział lepak i Judasz wydawca jego miejsce (ono) że się tam często zchodził Jezus z uczniami swemi. [3] »Przeto Judasz wziąwszy rotę, a od Arcyoffiarników i Faryzeuszów służebniki, przyszedł tam z latarniami, i z kagańcami, i z orężem. [4] »Tedy Jesus wiedząc wszytko co miało przyść nań, wyszedszy rzekł im: Kogo szukacie? [5] »Odpowiedzieli mu: Jesusa Nazareyskiego. Mówi im Jesus: Ja jestem. Stał lepak i Judasz wydawca jego znimi. [6] »A jako im rzekł, iż ja jestem, poszli nazad, i padli na ziemię. [7] »Zaś przeto ich spytał: Kogo szukacie? A oni rzekli: Jesusa Nazareyskiego. [8] »Odpowiedział Jesus: rzekłem wam, iż ja jestem. Przeto jeśli mnie szukacie, dajcie tym odyść. [9] »Aby się wypełniła rzecz którą mówił, iż które dałeś mi, nie zgubiłem znich ni jednego. [10] »Tedy Symon Piotr mając miecz wyjął ji, i uderzył Arcyoffiarnikowego niewolnika, i odciął mu ucho prawe; a było imię niewolniku, Małchus. [11] »Rzekł przeto Jesus Piotrowi: Włóż miecz twój do poszew, czaszę którą mi dał ociec nie będęli jej pić? [12] »Przeto rota i rotmistrz i służebnicy Judscy, pojmali Jesusa, i związali go, i odwiedli ji ku Annaszowi pierwej. [13] »Był bo świekier Kaifaszów, który był Arcyoffiarnikiem roku onego, i posłał go związanego do Kaifasza Aarcyoffiarnika. [14] »A Kaifasz był który poradził Judom, że pożyteczniej jednemu człowiekowi umrzeć za lud. [15] »Szedł lepak za Jesusem Symon Piotr, i drugi uczeń, a uczeń on był znajomy Arcyoffiarnikowi, i społem wszedł z Jesusem do dworu Arcyoffiarnika. [16] »A Piotr stał przede drzwiami na dworze. Wyszedł przeto uczeń drugi, który był znajomy Arcyoffiarnikowi, i rzekł odźwiernemu, a wprowadził Piotra. [17] »Mówi przeto niewolnica odźwierna Piotrowi: A ty czyli nie z uczniów jesteś człowieka tego? Mówi on: Nie jestem. [18] »A stali niewolnicy i służebnicy ogień uczyniwszy, iż zimno było, i grzali się. Był lepak i Piotr stojąc i grzejąc się. [19] »Przeto Arcyoffiarnik spytał Jezusa o uczniach jego, i o nauce jego. [20] »Odpowiedział mu Jesus: Ja jawnie mówiłem światu; ja zawżdy uczyłem w szkole i w świątnicy, gdzie się wszyscy Judowie schodzą, a pokątnie nie mówiłem nic. [21] »Co mię pytasz? Pytaj tych którzy mię słuchali co mawiałem im; oto ci wiedzą, com ja mawiał. [22] »A gdy to on mówił jeden z służebników stojąc dał policzek Jesusowi, rzekąc: Takli odpowiedasz Arcyoffiarnikowi? [23] »Odpowiedział mu Jesus: Jeśli źle wymówiłem, dowódź że źle, a jeśli dobrze, przecz mię bijesz? [24] »Bo ji był odesłał Annasz związanego do Kaiafasza arcyoffiarnika. [25] »A był Symon Piotr stojąc i grzejąc sie: rzekli przeto jemu: I ty nie z uczniówli jego jesteś? zaprzał się on i rzekł: Nie jestem. [26] »Mówi jeden z niewolnikow Arcyoffiarnika przyrodzony będąc (onemu) którego odciął Piotr ucho: Nie ciebieli ja widz[i]ałem w ogrodzie znim? [27] »Zaś przeto zaprzał się Piotr, i wnet kur zapiał. [28] »Wiodą przeto Jesusa od Kaifasza do pałacu, a było rano i nie weszli sami do pałacu, aby się niesplugawili, ale aby jedli Paschę. [29] »Wyszedł przeto Piłat k nim wen, i rzekł: którą żałobę przynosicie na człowieka tego? [30] »Odpowiedzieli mu i rzekli: Gdyby ten nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. [31] »(18:31) Rzekł przeto im Piłat: Weźmicie go wy, a wedle zakonu waszego sądźcie ji. (18:32a) Rzekli mu przeto Judowie: nam niegodzi się zabić nikogo; [32] »(18:32b) aby się mowa Jesusowa spełniła, którą był rzekł, znamionując jaką śmiercią miał umrzeć. [33] »Tedy wszedł zasię do pałacu Piłat, i wezwał Jesusa, i rzekł jemu: Ty jesteś król Judski?. [34] »Odpowiedział Jezus: Od siebie ty to mówisz, albo inszy tobie powiedzieli o mnie? [35] »Odpowiedział Piłat: Coż. Czyli ja Judowin jestem? Naród twój i arcyoffiarnicy, wydali mi cię, coś uczynił? [36] »Odpowiedział Jesus: Królestwo moje nie jest z świata tego. Jeśliby z świata tego było królestwo moje, służebnicy by moi biliby się, abym nie był wydan Judom, ale teraz królestwo moje nie jest ztąd. [37] »Rzekł przeto jemu Piłat: To wżdy ty król jesteś? Odpowiedział Jesus: ty mówisz, że ja król jestem; ja na to rodziłem się, i na to przyszedłem na świat, abym poświadczał prawdzie. Wszelki bedąc z prawdy, słucha mego głosu. [38] »Mówi mu Piłat: Co jest prawda? A to rzekszy zasię wyszedł ku Judom, i mówi im: ja ani jednej przyczyny nie najduję wniem. [39] »Jest lepak obyczaj (u) was, abym wam jednego odpuszczał w Paschę; chcecieli przeto puszczę wam Króla Judskiego? [40] »Krzyknęli (przeto) zasię wszyscy, mówiąc: Nie tego, ale Barabasza; a Barabasz był zbójca. 
«  Ewangelia Jana 17 Ewangelia Jana 18 Ewangelia Jana 19  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).