Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Jana » Rozdział 1
«  Ewangelia Łukasza 24 Ewangelia Jana 1 Ewangelia Jana 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W Początku była mowa, a mowa była u Boga; a Bogiem była mowa. [2] »Ta była wpoczątku u Boga. [3] »Wszytko przez nię było, a bez niej nie było nic, co było. [4] »W niej żywot był, a żywot był światłem człowieczym. [5] »A światło w ciemności świeci, a ciemność go nie objęła. [6] »Był człowiek posłany od Boga, któremu imię Johan. [7] »Ten przyszedł na świadectwo, aby świa[d]czył o świetle, aby wszyscy wierzyli przezeń. [8] »Nie był on światłem, ale aby świadczył o świetle. [9] »Było światło prawdziwe, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. [10] »Na świecie był, i świat przeń uczynion, a świat go nie poznał. [11] »Do swoich przyszedł, a swoi go nie przyjęli. [12] »A którzykolwiek ji przyjęli, dał jim władzą, dziećmi Bożymi zostać, wierzącym w imię jego. [13] »Którzy nie ze krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga urodzili się. [14] »A mowa (ona) ciałem była, i mieszkała między nami, i widzieliśmy sławę jej, sławę jako jednorodnego (syna) u ojca. Pełnego łaski i prawdy. [15] »Johan świadczy o niem i woła mówiąc: Ten jest o którem mówiłem, za mną idzie (a) przedemną zstał się, bo pierwej niżeli ja, był. [16] »A z zupełności jego my wszytcy wzięliśmy, i łaskę przeciw łasce. [17] »Bo zakon przez Moiżesza dan, łaska i prawda przez Jezusa Christusa zstała się. [18] »Boga żaden nie widział nigdy. Jednorodzony syn będący na łonie ojca, on opowiedział. [19] »A to jest świadectwo Johanowo, gdy posłali Judowie z Jerozolim Offiarniki i Lewity, aby go spytali: Ty kto jesteś? [20] »I zeznał, a nie zaprzał, i zeznał, że nie jestem ja Christus. [21] »I spytali go: cożeś wżdy? Heliasz jesteś ty? i mówi: Nie jestem. Prorok jesteś ty? I odpowiedział: nie. [22] »Rzekli przeto jemu: Któż jesteś? Abychmy odpowiedź dali (tym) którzy nas posłali. Co mówisz o sobie? [23] »Rzekł: Ja głos wołającego w pustyni. Naprawujcie drogę Pańską, jako rzekł Ezaiasz prorok. [24] »A posłańcy byli z Faryzeuszów. [25] »I pytali go, a rzekli mu: Czemu przeto ponurzasz, jeśli ty nie jesteś Christus, ani Heliasz, ani prorok? [26] »Odpowiedział jim Johan mówiąc: Ja nurzam w wodzie, zaś pośrzód was stanął, którego wy nie wiecie. [27] »Ten jest który za mną idzie, który przedemną był. Którego ja nie jestem godzien, abych rozwiązał rzemyk botów jego. [28] »To w Bethabarze było za Jordanem, gdzie był Johan ponurzający. [29] »Nazajutrz widzi Johan Jezusa przychodzącego ku sobie, i rzekł: Ono baran Boży, biorący grzech świata. [30] »Ten jest o którem ja rzekłem: za mną idzie mąż, który przedemną jest, iż pierwej niżeli ja był. [31] »I ja nie znałem go, ale aby był jawny Izraelowi. [32] »Dlatego przyszedłem ja w wodzie ponurzać. [33] »I świadczył Johan, mówiąc: że widziałem ducha zstępującego, jako gołębicę z nieba, i trwającego na niem. [34] »A ja nie znałem go. Lecz on co mię posłał ponurzać w wodzie, on mi rzekł: Na kogobyś ujrzał ducha zstępującego i trwającego na niem, ten jest ponurzający wduchu świętem. [35] »A ja widziałem i świadczyłem, że ten jest syn Boży. Nazajutrz zasię stał Johan, i z uczniów jego dwa. [36] »A ujrzawszy Jezusa chodzącego mówi: ono baran Boży. [37] »I usłyszeli go dwa uczniowie mówiącego, i poszli za Jezusem. [38] »A obróciwszy się Jezus i bacząc je idące mówi im: Czego szukacie? A oni rzekli mu: Rabbi, co się rozumie wyłożywszy, uczycielu, gdzie mieszkasz? [39] »Mówi im: Przydźcie a oglądajcie. Przyszli i widzieli gdzie mieszkał, i u niego zmieszkali dzień on. A godzina była jakmiarz dziesiąta. [40] »A był Andrzej brat Symona Piotra jeden ze dwu którzy słyszeli u Johana i poszli za niem. [41] »Znalazł ten pierwej brata swego Symona, i mówi mu: Naleźliśmy Mesyasza, co jest przełożywszy, namazaniec. [42] »I przywiódł go do Jezusa. A wejrzawszy nań Jezus, rzekł: Ty jesteś Symon syn Jony. Ty zwan będziesz Kefa, co się wykłada, kamienny. [43] »Nazajutrz chciał Jezus wynić do Galileie, i nalazł Filippa, i mówi mu: Idź zamną. [44] »A był Filip od Bethsaidy zmiasta Andrzejowego i Piotrowego. [45] »Nalazł Filip Nathanaela, i mówi mu: o którem napisał Moiżesz w zakonie, i prorocy, naleźliśmy Jezusa syna Jozefowego z Nazareta. [46] »I rzekł mu Nathanael: z Nazaretha może(li) co dobrego być? Mówi mu Filip: Przydź a oglądaj. [47] »Ujrzał Jezus Nathanaela idącego ku sobie, i mówi o niem: Ono prawdziwie Izraelit, w którem zdrady niemasz. [48] »Mówi mu Nathanael: Skąd mię znasz? Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Wprzód niźli cię Filip wezwał, gdyś był pod figą, widziałem cię. [49] »Odpowiedział Nathanael, i mówi mu: Rabbi, ty jesteś syn Boży. Ty jesteś król Izraelski. [50] »Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Iżem ci rzekł, widziałem cię pod figą, wierzysz; więtszego (co) niż to ujrzysz. [51] »I mówi mu: Prawdziwie, prawdziwie mówię wam: Odtąd ujrzycie niebo otworzone, i anioły Boże wstępujące i zstępujące na syna człowieczego. 
«  Ewangelia Łukasza 24 Ewangelia Jana 1 Ewangelia Jana 2  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).