Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 3
«  2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A to wiedz, iż w ostatnie dni nastaną czasy ciężkie: [2] »bo będą ludzie samolubni, chciwi, hardzi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, [3] »bez serca, nieprzejednani, potwarcy, niepowściągliwi, okrutni, nienawidzący tego, co dobre, [4] »zdrajcy, zapamiętali, nadęci i rozkosze miłujący więcej, niźli Boga: [5] »którzy mają wprawdzie pozór pobożności, ale się zapierają wewnętrznej jej mocy. I od takich stroń! [6] »Do nich to bowiem należą ci, którzy wkradają się do domów, i pojmane uwodzą kobietki, które, obciążone grzechami, i rozmaitemi miotane pożądliwościami, [7] »zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy nie przychodzą. [8] »A jako Jannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci ludzie sprzeciwiają się prawdzie, mając umysł spaczony i fałszywą wiarę. [9] »Aleć nie daleko postąpią: albowiem nierozum ich wszystkim jawny będzie, jako to i z tamtymi było. [10] »A tyś poznał z bliska moją naukę, sposób życia, zamiary, wiarę, wytrwałość, miłość, cierpliwość, [11] »prześladowania, uciski, jakie mię spotkały w Antjochji, w Ikonji i w Listrze: jakie prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mię Pan. [12] »I wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie cierpieć będą. [13] »A ludzie źli i zwiodziciele coraz gorzej poczynać sobie będą: błądząc sami, i drugich w błąd wprowadzając. [14] »Lecz ty trwaj w tem, czegoś się nauczył, i co tobie zwierzono: wiedząc od kogoś się nauczył: [15] »i jako z dzieciństwa znasz Pisma święte, które mogą cię oświecić ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusa Jezusa. [16] »Wszelkie Pismo od Boga natchnione pożyteczne jest ku nauczaniu, ku strofowaniu, ku prostowaniu, ku ćwiczeniu w sprawiedliwiości: [17] »aby człowiek Boży stał się doskonałym, ku wszelkiej dobrej sprawie wyćwiczonym. 
«  2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.