Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 2
«  2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ty tedy, synu mój, krzep się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie: [2] »a coś słyszał odemnie przy udziale wielu świadków, toż polecaj ludziom wiernym, którzy sposobni będą innych też uczyć. [3] »Cierp, jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. [4] »Żaden bojownik Boży nie wikła się sprawami światowemi, aby się temu podobał, pod kim bojuje. [5] »Bo i kto w zapasy idzie, nie bierze wieńca, jedno gdy się potyka, jak prawo tego wymaga. [6] »Rolnik, który pracuje, pierwszy ma prawo z zebranych plonów korzystać. [7] »Rozważ dobrze, co mówię: bo we wszystkiem da tobie Pan wyrozumienie. [8] »Pamiętaj, że Pan Jezus Chrystus, z rodu Dawida, powstał z martwych, wedle Ewangelji mojej, [9] »dla której cierpię, bo oto i kajdany dźwigam jako złoczyńca: ale słowo Boże nie jest związane. [10] »Przeto wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie, z chwałą niebieską. [11] »Prawda to pewna: albowiem jeśliśmy z nim umarli, z nim też żyć będziemy: [12] »jeśli w uciskach wytrwamy, z nim też królować będziemy: jeśli się go zaprzemy, i on się nas zaprze: [13] »jeśli my niewierni jesteśmy, on jednak pozostanie wiernym: siebie samego zaprzeć się on nie może. [14] »To przypominaj, dając świadectwo przed Panem. W spory o słowa się nie wdawaj, bo to do niczego nie służy, jedno do wywrócenia wiary w tych, którzy słuchają. [15] »Staraj się pilnie, abyś się stawił Bogu godnym jego pochwały, robotnikiem nie mającym potrzeby się wstydzić, rozdającym słowo prawdy, jak należy. [16] »A światowej i pustej gadaniny strzeż się, gdyż tacy ludzie w coraz większą wpadają bezbożność: [17] »a mowa ich szerzy się jako rak. Do takich należą Himeneusz i Filetus, [18] »którzy odpadli od prawdy, powiadając, iż się już stało zmartwychwstanie, i wywrócili wiarę niektórych. [19] »Aleć mocna podwalina budowy Bożej stoi niewzruszona, i tę ma pieczęć na sobie: Zna Pan, którzy są jego i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wymawia imię Pańskie. [20] »A w wielkim domu nietylko są naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane, a pomiędzy niemi jedne ku czci, a drugie ku sromocie. [21] »Kto tedy od tych czystym siebie zachowa, będzie naczyniem ku czci poświęconem i użytecznem Panu, do wszelkiego dobrego dzieła przydatnem. [22] »A młodzieńczych porywów strzeż się: lecz pilnuj sprawiedliwości, wiary, nadziei, miłości i pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. [23] »Chroń się też rozpraw niedorzecznych, nic wspólnego z nauką nie mających: wiedząc, iż rodzą zwady. [24] »A słudze Pańskiemu nie trzeba się wadzić, ale uprzejmym być dla wszystkich, sposobnym ku nauczaniu, cierpliwym, [25] »strofującym z łagodnością tych, którzy się sprzeciwiają prawdzie: w nadziei, że Bóg da im ducha pokuty, iżby poznali prawdę, [26] »a upamiętawszy się, wyrwali się z sideł, w których trzyma ich djabeł pod wolą swoją. 
«  2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.