Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 2 List do Koryntian » Rozdział 4
«  2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4 2 List do Koryntian 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przetoż mając tę służbę z wyświadczonego nam miłosierdzia, nie upadamy na duchu: [2] »ale odrzucamy ukrywanie się ze wstydu, nie chodząc w chytrości, ani fałszując słowa Bożego, lecz okazaniem prawdy zalecając siebie przed Bogiem sumieniom wszystkich ludzi. [3] »Jeśliże i Ewangelja nasza jest zakryta, zakryta ona przed tymi, którzy giną: [4] »przed niewiernymi, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby im nie świeciło światło Ewangelji, jaśniejącej chwałą Chrystusa, który jest obrazem Boga. [5] »Bo nie samych siebie opowiadamy, ale Jezusa Chrystusa, Pana naszego: siebie zaś stawimy jako sług waszych przez Jezusa. [6] »Albowiem Bóg, który rozkazał, aby z ciemności światłość zaświeciła, onże zaświecił w sercach naszych, abyśmy oświecali innych poznaniem jasności Bożej, która jest na obliczu Jezusa Chrystusa. [7] »A mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby wielkość mocy przyznawana była Bogu, a nie nam. [8] »We wszystkiem ucisk cierpimy, ale na duchu nie upadamy: bywamy w biedzie, ale nie rozpaczamy: [9] »prześladowanie znosimy, ale nie jesteśmy opuszczeni: bywamy powaleni, ale nie giniemy: [10] »zawsze bolesną śmierć Jezusa nosimy z sobą na ciele naszem: aby i życie Jezusowe okazało się na ciele naszem. [11] »Bo my, którzy żyjemy, wciąż wydawani jesteśmy na śmierć dla Jezusa, aby i życie Jezusa okazało się na naszem ciele śmiertelnem. [12] »Tak tedy w nas czynna jest śmierć, a w was życie. [13] »A że my mamy tegoż Ducha wiary, jak napisano jest: Uwierzyłem, i dlategom mówił: wierzymy i my, i dlatego mówimy: [14] »wiedząc, iż ten, który wzbudził z martwych Jezusa, i nas też wzbudzi z Jezusem, i postawi przed sobą z wami razem. [15] »Bo wszystko jest dla was: aby łaska pomnażana przez dziękczynienie wielu, ku tem większej chwale Bożej służyła. [16] »Dlatego nie tracimy ducha: ale chociaż nasz człowiek zewnętrzny niszczeje, to wewnętrzny z dnia na dzień się odnawia. [17] »Albowiem teraźniejsze nasze utrapienie, chwilowe i lekkie, nazbyt wielką gotuje nam wagę chwały wiekuistej: [18] »bo my zapatrzeni jesteśmy nie w to, co się widzi, ale w to, czego się nie widzi: bo co widzimy, znikome jest, a czego nie widzimy, wieczne. 
«  2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4 2 List do Koryntian 5  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.