Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Rzymian » Rozdział 11
«  List do Rzymian 10 List do Rzymian 11 List do Rzymian 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pytam tedy: Czy Bóg odrzucił lud swój? Bynajmniej! Bo i ja jestem Izraelita, z potomków Abrahama, z pokolenia Benjamina. [2] »Nie odrzucił Bóg ludu swojego: tych, których był poznał przed wieki. Czy nie wiecie, co mówi Pismo w ustępie o Eljaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? [3] »"Panie, proroków twoich pobili, ołtarze twoje powywracali: a ja sam zostałem, i szukają duszy mojej". [4] »Ale co mu głosi odpowiedź Boska? "Zostawiłem sobie siedm tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolana przed Baalem". [5] »Tak też i w tym naszym czasie: ostatek według łaski wybrania zbawiony został. [6] »A jeślić z łaski, tedy nie z uczynków: gdyż inaczej łaska już nie jest łaską. [7] »Cóż tedy? Czego Izrael szukał, nie dostał: wybrani jednak dostąpili, ale reszta zaślepieni zostali: [8] »jak jest napisano: "Dał im Bóg ducha odurzenia: oczy, któremi nie widzą, i uszy, któremi nie słyszą aż do dziś dnia". [9] »A Dawid mówi: "Niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem, i siecią, i potknieniem, i odpłatą: [10] »niechaj się zaćmią oczy ich, aby nie widzieli: grzbiet ich trzymaj zawsze nachylony". [11] »Pytam tedy: Czy się tak potknęli, iżby upadli bez ratunku? Bynajmniej! Grzech ich stał się raczej zbawieniem dla pogan; iżby z poganami i oni szli w zawody. [12] »A jeśli ich grzech stał się bogactwem świata, a ocalałe ich szczątki bogactwem pogan, to cóż dopiero pełna ich liczba? [13] »Albowiem powiadam wam, którzyście z pogan, iż, jako apostoł pogan, pracuję ja wprawdzie ku chwale urzędowania mego: [14] »tak atoli, abym też jako pobudził rodaków moich do spółubiegania się z wami, i zbawił niektórych z nich. [15] »Bo jeśli odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czemże będzie przyjęcie ich, jeżeli nie powstaniem z martwych do życia? [16] »Jeśli pierwociny są święte, to i wszystko ciasto: jeśli korzeń święty, to i gałęzie. [17] »Jeśliże niektóre gałęzie odłamane zostały, a na miejsce ich wszczepiony jesteś ty, coś był gałązką oliwy dzikiej, i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości oliwy szlachetnej: [18] »nie chlub się z tego przeciw gałęziom. A jeśli się chlubisz, wiedz, że nie ty nosisz korzeń, lecz korzeń nosi ciebie. [19] »Powiesz tedy: Gałęzie zostały odłamame, abym ja był wszczepiony. [20] »Dobrze! ależ one odłamane zostały dla niedowiarstwa, ty zaś stoisz przez wiarę: nie bądźże pysznym, ale się bój. [21] »Bo jeśli Bóg nie przepuścił gałęziu przyrodzonemu, to mógłby nie przepuścić i tobie. [22] »Obaczże tedy dobroć i srogość Bożą: srogość przeciwko tym, którzy upadli: a dobroć Bożą względem ciebie, jeśli trwasz w dobroci: inaczej i ty będziesz wycięty. [23] »Aleć i oni, jeśli nie będą trwać w niedowiarstwie, będą wszczepieni, bo mocen jest Bóg wszczepić ich nanowo. [24] »Bo jeśli ty, wycięty z oliwy z przyrodzenia dzikiej, przeciwko przyrodzeniu wszczepiony zostałeś w oliwę szlachetną: jakże daleko bardziej wszczepieni zostaną w swoją oliwę ci, którzy z przyrodzenia do niej należą? [25] »Albowiem nie chcę pozostawiać was, bracia, w niewiadomości co do tej tajemnicy (abyście wiele nie rozumieli o sobie): iż ślepota padła na część Izraela do czasu, aż pełność pogan wnijdzie do Kościoła. [26] »A wtedy wszystek Izrael zbawion będzie, jak jest napisano: "Przyjdzie z Syonu wybawiciel, i odwróci bezbożność od Jakóba. [27] »I to jest moje z nimi przymierze: gdy odejmę grzechy ich". [28] »Wobec Ewangelji są oni wprawdzie nieprzyjaciółmi z powodu was: ale jako naród wybrany są miłymi Bogu dla ojców swoich. [29] »Albowiem Bóg udzielonych darów łaski i wezwania swego nie żałuje. [30] »Bo jak i wy niegdyś nie wierzyliście Bogu, a teraz, dla ich niedowiarstwa, dostąpiliście miłosierdzia: [31] »tak i oni nie uwierzyli teraz, aby przez łaskę, której wyście doznali, i oni też miłosierdzia dostąpili. [32] »Albowiem zamknął Bóg wszystko w niedowiarstwie, aby się nad wszystkimi zmiłował. [33] »O głębokości bogactw, mądrości i umiejętności Bożej: jakże są niepojęte sądy jego i niedościgłe drogi jego! [34] »Bo któż poznał myśl Pańską? albo kto był radcą jego? [35] »Albo kto mu co dał pierwszy, iżby on mu oddawać miał? [36] »Albowiem z niego, i przez niego, i w nim jest wszystko: jemu chwała na wieki. Amen. 
«  List do Rzymian 10 List do Rzymian 11 List do Rzymian 12  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.