Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Dzieje Apostolskie » Rozdział 18
«  Dzieje Apostolskie 17 Dzieje Apostolskie 18 Dzieje Apostolskie 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem, opuściwszy Ateny, przybył do Koryntu. [2] »I znalazł tam pewnego Żyda, rodem z Pontu, imieniem Akwilę, który właśnie przybył z Włoch, i Pryscyllę, jego żonę, bo Klaudyusz rozkazał, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym. Do nich się przyłączył; [3] »a ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, u nich zamieszkał i pracował; z zawodu bowiem wyrabiali namioty. [4] »I przemawiał każdego szabatu w bóżnicy, wspominał też Imię Pana Jezusowe i przekonywał Żydów i Greków. [5] »A skoro Syla i Tymoteusz przybyli do Macedonii, Paweł poświęcił się całkowicie kazaniom, wykazując Żydom, że Jezus jest Chrystusem. [6] »A gdy oni mu się sprzeciwiali i bluźnili, strząsając swe szaty, rzekł do nich: Krew wasza na głowy wasze! Jam czysty; odtąd zwrócę się do pogan. [7] »I przeniósłszy się stamtąd, wszedł do domu pewnego czciciela Bożego, imieniem Tytusa Justa, którego dom przytykał do bóżnicy. [8] »A Kryspus, zwierzchnik bóżnicy, uwierzył w Pana z całym domem swoim; wielu też z Koryntyan słuchając uwierzyło i przyjmowało chrzest. [9] »Ale Pan rzekł do Pawła w nocnem widzeniu: Nie bój się, lecz mów a nie milcz, [10] »bo Ja jestem z tobą; nikt też nie targnie się na ciebie, by ci co złego wyrządzić; albowiem mam Ja w tem mieście lud wielki. [11] »To też przemieszkał tam rok i sześć miesięcy, głosząc u nich słowo Boże. [12] »A gdy Gallio był wielkorządcą Achaji, powstali jednomyślnie Żydzi przeciw Pawłowi i stawili go przed trybunałem, [13] »mówiąc: Ten namawia ludzi, by oddawali Bogu cześć niezgodną z prawem. [14] »Paweł już chciał usta otworzyć, gdy Gallio odezwał się do Żydów: Gdyby tu chodziło o krzywdę albo jaką wielką zbrodnię, zająłbym się słusznie wami, o Żydzi; [15] »ale gdy są spory o słowa i imiona i wasz zakon, wy sami tego patrzcie; ja nie chcę być sędzią w tych rzeczach. [16] »I kazał ich usunąć od trybunału. [17] »Wszyscy tedy porwali Sostenesa, przełożonego bóżnicy, i pobili go przed trybunałem; ale Gallio nie dbał o to wcale. [18] »A Paweł, gdy tam jeszcze przez czas niemały pozostał, pożegnawszy się z braćmi, odpłynął do Syryi, z nim zaś Pryscylla i Akwila; ostrzygł też sobie głowę w Kenchre, albowiem złożył ślub. [19] »I przybył do Efezu i tam ich zostawił; sam zaś wszedł do bóżnicy i rozprawiał z Żydami. [20] »A gdy oni go prosili, aby dłuższy czas zabawił, nie zgodził się, ale pożegnał się i rzekł: [21] »Za wolą Bożą wrócę znowu do was; i odpłynął z Efezu. [22] »A wylądowawszy w Cezarei, wybrał się w drogę, i pozdrowił gminę kościelną, potem wrócił do Antyochii. [23] »A zabawiwszy tam czas pewien, wybrał się w podróż i obchodził z kolei krainę Galacyi i Frygię, utwierdzając wszystkich uczniów. [24] »A Żyd pewien, imieniem Apollo, rodem z Aleksandryi, mąż wymowny i biegły w Piśmie, przybył do Efezu. [25] »Był on obznajomiony z nauką Pańską i przemawiał z wielkim zapałem i nauczał pilnie tego, co dotyczyło Jezusa, chociaż znał tylko chrzest Janowy. [26] »Zaczął przeto odważnie występować w bóżnicy. A Akwila i Pryscylla, przysłuchawszy się mu, zabrali go i wyłożyli mu dokładniej naukę Pańską. [27] »Gdy zaś chciał się udać do Achaji, bracia wysłali listy do uczniów z poleceniem, aby go przyjęto. On to po przybyciu wielce się przydał tym, co uwierzyli. [28] »Albowiem dzielnie zbijał Żydów, publicznie wykazując z pomocą Pisma, że Jezus jest Chrystusem. 
«  Dzieje Apostolskie 17 Dzieje Apostolskie 18 Dzieje Apostolskie 19  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl