Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Dzieje Apostolskie » Rozdział 17
«  Dzieje Apostolskie 16 Dzieje Apostolskie 17 Dzieje Apostolskie 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A przeszedłszy Amfipol i Apollonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie Żydzi mieli bóżnicę. [2] »Paweł więc według zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał im na podstawie Pism, [3] »wywodząc i wykładając, że trzeba było, aby Chrystus cierpiał i zmartwychwstał, i że tym Chrystusem jest Jezus, którego ja wam głoszę. [4] »Niektórzy tedy z nich uwierzyli i przyłączyli się do Pawła i Syli, także i z nabożnych i z Hellenów wielkie mnóstwo, i niemało znamienitych niewiast. [5] »Ale Żydzi, wiedzeni zazdrością, przybrali sobie z motłochu niektórych łotrów i, wznieciwszy rozruch, podburzyli miasto; naszli też dom Jazona, szukając, aby ich stawić przed zebraniem ludowem. [6] »Ale gdy ich nie znaleźli, powlekli Jazona i niektórych braci do przełożonych miejskich, krzycząc: Ci, co zamieszki szerzą po świecie, i tutaj przyszli, [7] »a przyjął ich Jazon w gościnę! Oni to wszyscy działają wbrew przepisom cesarskim, głosząc innego króla, Jezusa! [8] »Podburzyli zatem i lud I przełożonych miejskich, którzy tego słuchali. [9] »Ale gdy ci otrzymali dostateczną porękę od Jazona i reszty, puścili ich wolno. [10] »Bracia natomiast zaraz nocą wyprawili Pawła i Sylę do Berei. A gdy tam przybyli, wstąpili do bóżnicy Żydów. [11] »Ci jednak byli lepsi, niż w Tesalonice; to też przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy rzecz tak się ma w istocie. [12] »Wielu też z pośród nich uwierzyło, jak i nie mało z zacnych niewiast helleńskich i mężczyzn. [13] »Gdy jednak Żydzi z Tesaloniki zauważyli, że i w Berei Paweł głosi słowo Boże, udali się nawet tam, podniecając i podburzając pospólstwo. [14] »Zaraz tedy bracia wyprawili Pawła, aby się udał nad morze; Syla zaś i Tymoteusz tamże pozostali. [15] »A ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, powiedli go aż do Aten; potem wrócili, odebrawszy od niego polecenie dla Syli i Tymoteusza, by się coprędzej wybrali do niego. [16] »A gdy Paweł czekał na nich w Atenach, oburzał się do głębi duszy na widok miasta, pogrążonego w bałwochwalstwie. [17] »To też rozprawiał w bóżnicy z Żydami i Nabożnymi, a na rynku codziennie z tymi, co się tam zjawiali. [18] »A niektórzy z filozofów Epikurejczyków i Stoików ścierali się z nim; jedni mówili: »Co też ten gaduła ma do powiedzenia?« Inni znowu: »Zdaje się być zwiastunem nowych bogów«; bo głosił im Jezusa i zmartwychwstanie. [19] »To też pochwycili go i powiedli przed Areopag, mówiąc: Czy możemy wiedzieć, co to za nowa nauka, którą opowiadasz? [20] »Albowiem jakieś rzeczy obce wkładasz w uszy nasze; chcemy więc wiedzieć, co to ma znaczyć? [21] »Ateńczycy bowiem i obcy, którzy tam mieszkają, na niczem innem tak mile nie spędzają czasu, jak aby coś nowego powiedzieć lub usłyszeć. [22] »Stanąwszy więc Paweł w pośrodku Areopagu, przemówił: Mężowie ateńscy! widzę, że jesteście pod każdym względem nad miarę bogobojni! [23] »Albowiem, przechodząc i oglądając pilnie wasze świętości, znalazłem i ołtarz z napisem: »Nieznanemu Bogu». Co wy tedy czcicie, a nie znacie, to ja wam właśnie głoszę. [24] »Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim jest, - będąc Panem nieba i ziemi - nie mieszka w świątyniach, zbudowanych ręką, [25] »ani też nie pozwala obsługiwać Siebie rękoma ludzkiemi, jakoby czego potrzebował, bo Sam daje wszystkim, życie i oddech i wszystko. [26] »Z jednego też wywiódł wszelkie plemiona ludzi, aby zamieszkali całą powierzchnię ziemi; i oznaczył określone czasy i kresy ich siedzib, [27] »aby szukali Boga, czy może nie znajdą Go namacalnie, skoro przecież jest On niedaleko od każdego z nas. [28] »W Nim bowiem, żyjemy i ruszamy się i jesteśmy; jako niektórzy z waszych poetów powiedzieli: »Jesteśmy bowiem nawet rodem Jego«. [29] »Będąc przeto rodem Bożym, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota lub srebra albo kamienia, do wytworu sztuki, czy myśli ludzkiej. [30] »Bóg też na czasy tej niewiadomości patrzył dotąd z pobłażaniem; obecnie jednak ogłasza ludziom, aby wszyscy wszędzie pokutowali, [31] »bo wyznaczył dzień, w którym ma w sprawiedliwości świat sądzić przez Męża, którego postanowił i któremu dał świadectwo wobec wszystkich, wskrzesiwszy go z martwych. [32] »Słysząc tedy o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, a drudzy powiedzieli: Innym razem o tem słuchać cię będziemy. [33] »Tak Paweł wyszedł z pośrodku nich. [34] »Niektórzy jednak mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli; w ich liczbie byli także Dyonizy Areopagita i niewiasta Damaris i inni z nimi. 
«  Dzieje Apostolskie 16 Dzieje Apostolskie 17 Dzieje Apostolskie 18  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl