Teksty » Ewangelie i Dzieje Apostolskie - ks. W. Szczepański » Ewangelia Łukasza » Rozdział 22
«  Ewangelia Łukasza 21 Ewangelia Łukasza 22 Ewangelia Łukasza 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I zbliżało się święto Przaśników, zwane Paschą. [2] »A przedniejsi kapłani i uczeni szukali sposobu, w jakiby mogli zabić (Jezusa); - ale bali się ludu. [3] »A Judasza, z przydomkiem z Karyotu, jednego z <liczby> Dwunastu, opanował szatan. [4] »I poszedł, i umawiał się z przedniejszymi kapłanami i zarządcami, jakby im Go wydać. [5] »Oni zaś ucieszyli się, i ułożyli się, że mu dadzą pieniądze. [6] »Przyobiecał więc i szukał dobrej sposobności, aby <im> Go wydać, zdala od ludu. [7] »A nadchodził dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. [8] »I wysłał Piotra i Jana, mówiąc: Idźcie i przygotujcie nam Paschę, abyśmy spożyć mogli. [9] »Oni zaś rzekli <doń>: Gdzie chcesz, byśmy przygotowali? [10] »A <On> im odpowiedział: Oto, gdy wchodzić będziecie do miasta, spotkacie (pewnego) człowieka, niosącego dzban wody; podążycie za nim do domu, do którego wejdzie, [11] »i powiecie gospodarzowi domu: Mistrz mówi do ciebie: »Gdzież jest gospoda, gdziebym mógł spożyć Paschę wraz z uczniami moimi«? [12] »On zaś wskaże wam <na piętrze> wieczernik przestronny, zaścielony; tam {więc} przygotujcie. [13] »I odszedłszy znaleźli, jak im powiedział. I zaczęli przygotowywać Paschę. [14] »A gdy nadeszła godzina, zajął miejsce za stołem, a {dwunastu} Apostołów z Nim. [15] »I rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć z wami tę Paschę przed moją męką. [16] »Albowiem powiadam wam, że już <napewno> nie będę jej pożywał, aż się wypełni w królestwie Bożem. [17] »A wziąwszy kielich, dzięki czynił, i rzekł: Bierzcie <go> i podzielcie między siebie. [18] »Albowiem powiadam wam, że odtąd już <napewno> nie będę pił z <tego> owocu winnego szczepu, dopóki nie nadejdzie królestwo Boże. [19] »A wziąwszy chleb dzięki czynił, [i] połamał, i podał im, mówiąc: To jest Ciało moje, które się za was wydaje; to czyńcie na moją pamiątkę. [20] »Także i kielich - pod koniec wieczerzy mówiąc: Ten kielich {jest} Nowem Przymierzem we Krwi mojej, która się za was przelewa. [21] »Wszelako, oto ręka mego zdrajcy jest ze Mną na stole! [22] »Wprawdzie Syn człowieczy idzie według tego, co postanowiono; jednakże biada owemu człowiekowi, który Go zdradza. [23] »A oni zaczęli pytać między sobą, kto z nich miałby to uczynić. [24] »Wszczął się też i spór między nimi: ktoby z nich zdawał się być większy. [25] »Ale <On> im rzekł: Królowie narodów uciskają je, a ci, którzy nad nimi wykonywają władzę, noszą tytuł »dobroczyńców«. [26] »Lecz wy nie tak. Ale kto jest wielkim pośród was, niechaj będzie jako młodszy, a przełożony jako sługa. [27] »Któż bowiem jest większy? Czy ten, co u stołu siedzi, czy ten, co usługuje? Czyż nie ten, co u stołu siedzi? Ja zaś jestem wśród was, jako sługa. [28] »Ale wyście tymi, co wytrwali ze Mną w przeciwnościach moich. [29] »Ja też przekazuję wam królestwo, jak Mi je Ojciec mój przekazał; [30] »abyście jedli i pili u stołu mego w królestwie mojem, i abyście siedzieli na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraelowych. [31] »{Pan} też powiedział: Szymonie, Szymonie! Oto szatan dopominał się o was, by was przesiać jako pszenicę. [32] »Ale Ja prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja; ty zaś w przyszłości, nawróciwszy się, utwierdzaj swych braci! [33] »A on Mu powiedział: Panie, z Tobą jestem gotów iść do więzienia i na śmierć! [34] »On wszakże odparł: Powiadam ci Piotrze: Kur dziś nie zapieje, a ty po trzykroć się zaprzesz, że znasz Mnie. [35] »I rzekł do nich: Gdy was wysłałem bez trzosu, bez torby podróżnej i sandałów, - czy wam czego brakło? Oni zaś odpowiedzieli: Niczego. [36] »Ale teraz - rzekł im - kto ma trzos, niech go weźmie, a również i torbę podróżną; kto zaś nie ma, niechaj sprzeda płaszcz swój, a kupi miecz. [37] »Albowiem powiadam wam, że {jeszcze} te słowa Pisma spełnić się muszą na Mnie: »I zaliczono Go w poczet złoczyńców«. Albowiem, co Mnie dotyczy, wypełnia się. [38] »A oni powiedzieli: Panie, oto tu dwa miecze! On zaś rzekł im: Dosyć! [39] »I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na górę Oliwną, a uczniowie także Mu towarzyszyli. [40] »A gdy stanął na miejscu, rzekł do nich: Módlcie się, aby nie popaść w pokusę. [41] »Sam zaś oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, a uklęknąwszy modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode-Mnie ten kielich; lecz nie moja, ale twoja wola niech się stanie! [42] »{I ukazał się Mu anioł z nieba, i krzepił Go. [43] »A gdy się zmagał ze Sobą, najgoręcej się modlił; [44] »pot zaś na Niego wystąpił, jako krople krwi, które spływały na ziemię}. [45] »A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów {swych}, lecz znalazł ich śpiących ze smutku. [46] »I rzekł do nich: Czemu śpicie? Wstańcie, i módlcie się, abyście nie popadli w pokusę. [47] »Gdy On jeszcze mówił, oto nadeszła gromada, - a jeden z Dwunastu, który zwał się Judaszem, szedł na jej czele. I zbliżył się do Jezusa, by Go pocałować. [48] »Jezus zaś rzekł do niego: Judaszu, pocałunkiem zdradzasz Syna człowieczego? [49] »A ci, co byli przy Nim, widząc na co się zanosi, rzekli {doń}: Panie, czy mamy uderzyć mieczem? [50] »Jeden zaś z nich uderzył sługę arcykapłana, i odciął mu prawe ucho. [51] »Ale Jezus odezwał się i rzekł: Zaniechajcie; nic nad to! A dotknąwszy się jego ucha, uzdrowił go. [52] »Przemówił też Jezus do przedniejszych kapłanów, do zarządców świątyni i starszych, którzy do Niego przystąpili: Jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijmi! [53] »Chociaż codziennie w świątyni przebywałem wśród was, nie podnieśliście rąk na Mnie. Ale to godzina wasza i moc ciemności. [54] »I pojmawszy Go, <powiedli i> wprowadzili do domu arcykapłana. Piotr zaś szedł <za Nim> z daleka. [55] »A gdy na środku dziedzińca rozniecili ognisko, i rozsiedli się, Piotr też usiadł w pośrodku nich. [56] »A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy świetle, przypatrzyła się mu <bacznie>, i rzekła: I ten był razem z Nim! [57] »On zaś zaparł się Go, mówiąc: Nie znam Go, niewiasto! [58] »A po chwili zobaczył go inny, i rzekł: I ty jesteś z ich liczby. Piotr zaś odparł: Człowiecze nie jestem. [59] »A po upływie prawie jednej godziny ktoś inny twierdził <stanowczo>, mówiąc: W istocie i ten był z Nim, bo nawet jest Galilejczykiem. [60] »Piotr zaś rzekł: Człowiecze, nie wiem, o czem mówisz! A natychmiast, gdy on jeszcze mówił, kur zapiał. [61] »Pan zaś, obróciwszy się, spojrzał <uważnie> na Piotra. I przypomniał sobie Piotr słowo, które Pan <mu> rzekł: »Zanim <dziś> kur zapieje, ty się Mnie po trzykroć zaprzesz. [62] »A wyszedłszy stamtąd, {Piotr} gorzko zapłakał. [63] »A mężowie, którzy Go więzili, naigrawali się z Niego, i bili <gwałtownie>. [64] »A zakrywając Go, {policzkowali Go i} pytali Go słowy: Prorokuj, kto Cię uderzył! [65] »I wiele innych bluźnierstw przeciw Niemu mówili. [66] »A gdy dzień nastał, zebrali się starsi ludu i przedniejsi kapłani i uczeni, i stawili Go przed swym Sanhedrynem, [67] »mówiąc: Jeśliś Ty Chrystus, to powiedz nam. A On im odrzekł: Jeśli wam powiem, <napewno> nie uwierzycie [Mi], [68] »{a} jeśli zapytam, <napewno> nie dacie {Mi} odpowiedzi, {ani uwolnicie}. [69] »Niebawem jednak Syn człowieczy będzie siedział na prawicy wszechmocy Bożej. [70] »Wszyscy tedy zapytali: Tyś więc Syn Boży? On zaś odpowiedział <im>: Sami mówicie, bo jestem Nim. [71] »A oni rzekli: Na cóż nam jeszcze potrzeba świadectwa? Wszak sami słyszeliśmy z ust Jego! 
«  Ewangelia Łukasza 21 Ewangelia Łukasza 22 Ewangelia Łukasza 23  »


 Źródło tekstu: Tekst Czterech Ewangelii opracowany na podstawie skanów z Wikimedia CommonsOpis prezentowanego tekstu: Tekst Ewangelii na podstawie wydania pierwszego z 1917r. Tekst Dziejów Apostolskich z wydania drugiego z tego samego roku. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl