«  Biblia warszawska [brytyjka] [1975]Biblia Lubelska [1991]  »

Biblia Poznańska

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka tomu 4 - Nowy Testament z 1994r [1]

Strona tytułowa wydania z 1994r

Fragment tłumaczenia Ew. Łukasza 1:28-35 [2]

Okładka Biblii Poznańskiej - edycji jednotomowej

Okładka wydania Nowego Testamentu z 2011r

Wydanie Psalmów z 2012r

Główne wydanie 1975

Wydanie1, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975, s.678

Fragment przekładu

Ewangelia Jana 6:53-68 [53] Więc Jezus im powiedział: - Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. [54] Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. [55] Bo moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. [56] Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, pozostaje we Mnie, a Ja w nim. [57] Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, i Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto spożywa moje ciało, żyć będzie przeze Mnie. [58] To jest chleb, który zstąpił z nieba. Nie jak ten, który jedli praojcowie i pomarli. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. [59] Powiedział to nauczając w synagodze w Kafarnaum. [60] Wielu Jego uczniów usłyszawszy to powiedziało: - Twarda jest ta mowa, któż jej słuchać może? [61] A Jezus, wiedząc, że uczniowie szemrają, rzekł im: - To was gorszy? [62] A jeśli zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? [63] Duch ożywia, ciało nie ma znaczenia. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i życiem. [64] Ale są wśród was tacy, co nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzyli; wiedział też, kto Go wyda. [65] I mówił: - Dlatego powiedziałem wam: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśliby to nie było mu dane przez Ojca. [66] Odtąd wielu Jego uczniów odeszło i już z Nim nie chodzili. [67] Rzekł więc Jezus do Dwunastu - Czy i wy chcecie odejść? [68] Odpowiedział Mu Szymon Piotr: - Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, [69] a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Święty Boga.

Porównania między tłumaczeniami

Porówanie tłumaczeń Apokalipsy w Biblii Tysiąclecia (wyd. 5), Komentarzy KUL i Biblii Poznańskiej [Apok. 3:14-22]:

Powód porównania: Tłumaczem Apokalipsy dla tych trzech wydań był o. Augustyn Jankowski. Jak duże są różnice pomiędzy tymi tłumaczeniami?

[14 BT5] Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:

[14 KUL] A Aniołowi kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek Wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:

[14 POZ] Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen. Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:

[15 BT5] Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący!

[15 KUL] Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący!

[15 POZ] Znam twoje czyny, że nie jesteś zimny ani gorący. Obyś był zimny albo gorący!

[16 BT5] A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.

[16 KUL] A tak, skoro jesteś letni i ni gorący, ni zimny, mam cię wyrzucić z mych ust:

[16 POZ] A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, mam cię wyrzucić z moich ust.

[17 BT5] Ty bowiem mówisz: Jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi.

[17 KUL] Bo mówisz jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi,

[17 POZ] Ty bowiem mówisz: jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi.

[18 BT5] Radzę ci nabyć u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się przyodział, i by nie ujawniła się haniebna twa nagość, oraz balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział.

[18 KUL] Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie okazała się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział.

[18 POZ] Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się odział, i aby nie widziano twojej haniebnej nagości, i balsamu do namaszczenia twoich oczu, abyś przejrzał.

[19 BT5] Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się!

[19 KUL] Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się!

[19 POZ] Ja wszystkich, których kocham, karcę i wychowuję. Bądź więc gorliwy i nawróć się.

[20 BT5] Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.

[20 KUL] Oto stoję u drzwi i kołacę: jeśli kto posłyszy glos mój i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

[20 POZ] Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

[21 BT5] Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.

[21 KUL] Zwycięzcy dam zasiąść wraz ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.

[21 POZ] Zwycięzcy dam zasiąść ze sobą na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.

[22 BT5] Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

[22 KUL] Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów.

[22 POZ] Kto ma uszy, niech usłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

Podsumowanie porównania: Różnice są bardzo niewielkie.

Kalendarium przekładu

1973Wydanie1, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T. 1, Stary Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępem i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza ; [zespół tł. Jan Drozd et al.].Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1973, s.943. Zawiera: Pięcioksiąg, Księga Jozuego, Księga Sędziów, 2 Księgi Samuela, 2 Księgi Królów, 2 Księgi Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, 2 Księgi Machabejskie. [IMG]
1975Wydanie1, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T. 2, Stary Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępem i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza ; [zespół tł. Jan Drozd et al.]. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975, s.1331. Zawiera: Księga Tobita, Księga Judyty, Księga Estery, Księga Rut, Psalmy 1 - 100, Psalmy 101 - 150, Księga Przysłów, Księga Joba, Pieśń nad Pieśńiami, Księga Koheleta, Mądrość Syracha, Księga Mądrości, Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Księga Barucha, Księga Lamentacji (Treny), Księga Ezechiela, Księga Daniela, 12 Proroków Mniejszych.
1975Wydanie1, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975, s.678
1987Wydanie 2: 1982-1987 - Lata ukazywania się kolejnych tomów
1994Wydanie 3: tom1: 1991, tom2: 1992, tom3: 1992; tom 4 [NT]: 1994 [GAL]
1998Ukazuje się edycja jednotomowa Biblii Poznańskiej
2004Wydanie 4
2009Seria "Księgi Święte Religii Monoteistycznych", Tom I - IV BIBLIA – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, tzw. Biblia Poznańska, z przedmową Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego. Wydawnictwo Święty Wojciech. Tom V-VI: TORA - Pięcioksiąg Mojżesza w tłumaczeniu Izaaka Cylkowa, z przedmową Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha. (" ... [dodany] w niektórych miejscach komentarz Rasziego, ukazujący tradycyjną żydowską interpretację, oraz komentarz Stanisława Krajewskiego będący współczesnym spojrzeniem na Torę przez pryzmat filozofii i nowożytnej myśli żydowskiej"). Wydawnictwo Austeria. Tom VII - VIII: KORAN – w tłumaczeniu Józefa Bielawskiego z przedmową Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza. Tom IX: SŁOWNIK BIBLIJNY - oksfordzki przewodnik po tematach, osobach i miejscach związanych ze Starym i Nowym Testamentem. Wydawnictwo Agora, 2009, ISBN: 9788375525441 [IMG] [3]
2012Księga Psalmów, Przekład: ks. Konrad Marklowski i o. Michał Stolarczyk CP, Święty Wojciech Wydawnictwo, Poznań 2012, s.256; ISBN: 978-83-7516-512-8 [IMG]
xxxx Data pominięta w kalendarium 

Dodatkowy fragment przekładu

Księga Rodzaju 3:1-15 A ze wszystkich dzikich zwierząt, które utworzył Pan Bóg, wąż był najchytrzejszy. I odezwał się do kobiety: - Czy doprawdy Bóg zapowiedział, że nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew ogrodu? A kobieta odpowiedziała wężowi: - Wolno nam jeść owoce ze wszystkich drzew tego ogrodu! Tylko o owocach drzewa, które jest w środku ogrodu, powiedział Bóg: - Nie wolno wam z niego jeść, nie wolno wam go dotykać, abyście nie pomarli! I rzekł wąż do kobiety: - Na pewno nie pomrzecie! Ale wie Bóg, że gdy zjecie (owoc) z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg wiedzieli, co dobre i złe. I spostrzegła kobieta, że (owoc) drzewa był dobry do jedzenia i ponętny dla oka, a (nawet) godny pożądania dla zdobycia tej wiedzy. Wzięła więc jeden z owoców i jadła. Dała też mężowi, który był przy niej. I on jadł. Teraz otworzyły się obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Zszyli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Wtem usłyszeli - człowiek i jego żona - odgłos (kroków) Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, gdy wiał codzienny wietrzyk. I skryli się przed Panem Bogiem pośród drzew ogrodu. Ale Pan Bóg zawołał człowieka pytając - Gdzie jesteś? On zaś odpowiedział: - Usłyszałem odgłos Twoich (kroków) w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi. Dlatego się skryłem. A (Bóg) rzekł: - Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? A człowiek odpowiedział: - Kobieta, którą mi dałeś (za żonę), ona to dała mi owoc z drzewa, a ja go zjadłem. Pan Bóg rzekł do kobiety: - Cóżeś uczyniła? A kobieta odpowiedziała: - Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: - Ponieważ to uczyniłeś, jesteś przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich stworzeń. Czołgać się będziesz na brzuchu i prochem karmić po wszystkie dni twego życia. I nieprzyjaźń wprowadzam między ciebie a niewiastę, pomiędzy twoje potomstwo a jej potomstwo. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. [4]

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

 • ~Mariusz Smolak3 lata temu
 • Zna ktoś podstawę tłumaczenia? [Odpowiedz]
 • ~Jakub4 lata temu
 • Tekst odnośnie Rodzaju 3:1-15 się zgadza z Bp ale czemu nie ma tu imienia Bożego? Mam w domu Biblię poznańską i w tym fragmencie jest imię Boże (w formie Jahwe-Bóg). Chyba, że przekład ten (tak jak BT) przechodził rewizje. Mam wydanie jednotomowe z 2007 roku (duże). [Odpowiedz]
  • ~picia84@gmail.com2 lata temu
  • O których konkretnych wersetach piszesz Jakubie ?
 • ~user6 lat temu
 • 1. link do czeskiej strony uległ zmianie (obecny trafia na stronę z objaśnieniem).
  2. Czy zna ktoś różnicę pomiędzy wydaniem 3 i wydaniem 4? Chodzi mi zarówno o tekst, ale i (przede wszystkim) komentarze - gdyż format jest ten sam (rozmiary kartek) a każdy z tomów posiada MNIEJ stron w NOWYM wydaniu (nawet do kilkunastu procent - tom I dla przykładu ma ok. 110 stron różnicy) - nie wiem czy to kwestia techniczna (czcionka, interlinia, marginesy, itp.) czy faktycznie tak mocno je wycięto.
  Pewnie do czasu, gdy znajdzie się ktoś, kto miał w ręku oba wydania sam to sprawdzę, ale może ktoś jednak zna już odpowiedź. [Odpowiedz]
 • [~BP] Link do strony z tekstem usunąłem na prośbę Wydawnictwa Święty Wojciech: "Pracujemy nad przygotowaniem nowego wydania Biblii Poznańskiej; przymierzamy się również do zamieszczenia pełnego tekstu na stronie naszego wydawnictwa." . Reszta czeka na odpowiedzi.