«  Biblia Poznańska [1975]Interlinia - Vocatio [1993]  »

Biblia Lubelska

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania z księgą Daniela

Okładka tomu z opracowaniem Listu do Efezjan

Strona tytułowa Listów doTesaloniczan

Przykład tłumaczenia: 1Tes.3:1-2

Pierwsze wydanie w serii 1991

Księga Izajasza, Tłumaczenie, wstęp i komentarz Ks. Lech Stachowiak, Lublin 1991, ss. 293 [IMG]

Fragment przekładu

1 List do Tesaloniczan 5:1-12 [1] Natomiast o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby, aby wam pisać. [2] Sami bowiem doskonale wiecie, że dzień Pański nadejdzie, jak złodziej w nocy. [3] Gdy mówić będą: pokój i bezpieczeństwo, wtedy spadnie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i jej nie unikną. [4] Wy zaś bracia, nie żyjecie w ciemnościach, żeby ów dzień was jak złodziej zaskoczył. [5] Przecież wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie przynależymy ani do nocy, ani do ciemności. [6] Przeto nie zasypiajmy, jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. [7] Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają w nocy się upijają. [8] My zaś, którzy przynależymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przyodziani w pancerz wiary i miłości oraz w przyłbicę nadziei zbawienia. [9] Albowiem Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. [10] On za nas umarł, abyśmy - żywi czy umarli - razem z Nim żyli. [11] Dlatego pocieszajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to czynicie. [12] A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was i są waszymi przełożonymi w Panu, i upominają was.

Porównania między tłumaczeniami

Biblia Lubelska i Komentarz KUL [1 Tesaloniczan 5:1-12]

[5:01 LUB] Natomiast o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby, aby wam pisać.

[5:01 KUL] A o czasie i chwili nie potrzebujecie, bracia, aby wam pisać.

[5:02 LUB] Sami bowiem doskonale wiecie, że dzień Pański nadejdzie, jak złodziej w nocy.

[5:02 KUL] Sami bowiem doskonale wiecie, że dzień Pański nadejdzie jak złodziej w nocy,

[5:03 LUB] Gdy mówić będą: pokój i bezpieczeństwo, wtedy spadnie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i jej nie unikną.

[5:03 KUL] Bo gdy mówić będą: pokój i bezpieczeństwo, wtedy zagłada spadnie na nich nagle, jak bóle na niewiastę brzemienną, i nie ujdą.

[5:04 LUB] Wy zaś bracia, nie żyjecie w ciemnościach, żeby ów dzień was jak złodziej zaskoczył.

[5:04 KUL] Lecz wy, bracia, nie pozostajecie w ciemnościach, żeby ów dzień zaskoczył was jak złodziej.

[5:05 LUB] Przecież wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie przynależymy ani do nocy, ani do ciemności.

[5:05 KUL] Wszyscy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia; nie do nocy przynależymy ani do ciemności.

[5:06 LUB] Przeto nie zasypiajmy, jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi.

[5:06 KUL] Nie zasypiajmy przeto jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi.

[5:07 LUB] Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają w nocy się upijają.

[5:07 KUL] Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani.

[5:08 LUB] My zaś, którzy przynależymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przyodziani w pancerz wiary i miłości oraz w przyłbicę nadziei zbawienia.

[5:08 KUL] Ale my, którzy przynależymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przyodziani w pancerz wiary i miłości oraz w nadzieję zbawienia jak w przyłbicę.

[5:09 LUB] Albowiem Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

[5:09 KUL] Albowiem Bóg nie przeznaczył nas do gniewu, ale do osiągnięcia zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,

[5:10 LUB] On za nas umarł, abyśmy - żywi czy umarli - razem z Nim żyli.

[5:10 KUL] który umarł za nas, abyśmy - żywi czy umarli - wespół z Nim żyli.

[5:11 LUB] Dlatego pocieszajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to czynicie.

[5:11 KUL] Dlatego pocieszajcie się wzajemnie i budujcie jeden drugiego, jako i czynicie.

[5:12 LUB] A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was i są waszymi przełożonymi w Panu, i upominają was.

[5:12 KUL] A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy wśród was pracują, i przewodniczą wam w Panu, i upominają was.

Kalendarium przekładu

1991Księga Izajasza, Tłumaczenie, wstęp i komentarz Ks. Lech Stachowiak, Lublin 1991, ss. 293 [IMG]
1995Księga Daniela, tłum., wstęp i komentarz ks. J. Homerski Lublin 1995, wyd. l, ss. 104, ISBN 83-228-0389-3,  [IMG]
1997Księga Jeremiasza, tłum., wstęp i komentarz ks. L. Stachowiak ss. 264, wyd. l, 1997, ISBN 83-228-0454-7,  [IMG]
1998Księga Ezechiela, tłum., wstęp i komentarz ks. J. Homerski Lublin 1998, wyd. I, ss. 208, ISBN 83-228-0625-6 [IMG]
1998List do Hebrajczyków, tłum., wstęp i komentarz ks. A. Paciorek ss. 168, wyd. l, 1998, ISBN 83-228-0674-4 [IMG]
1998Pierwszy i Drugi List do Koryntian, tłumaczenie, wstęp i komentarz Hugolin Langkammer, Red. Wydawnictw KUL, Lublin 1998, s.198, ISBN: 83-228-0381-8 [GAL]
1999List do Galatów, wstęp i komentarz o. H. Langkammer OFM wyd. l, Lublin 1999, ss. 110 ISBN 83-228-0779-1 [IMG]
1999List do Rzymian, wstęp i komentarz o. H. Langkammer OFM wyd. l, Lublin 1999, ss. 199, ISBN 83-228-0763-5 [IMG]
2000Ewangelia według św. Jana, tłum., wstęp i komentarz ks. A. Paciorek, Lublin 2000, Wydawnictwo KUL, ss. 224, ISBN 83-0848-8 [IMG]
2000Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza, tłum., wstęp i komentarz Hugolin Langkammer OFM, wyd. l, Lublin 2000, ss. 248, ISBN 83-228-0709-0 [IMG]
2001List do Efezjan, wstęp i komentarz o. H. Langkammer OFM wyd. l, Lublin 2001, ss. 158 ISBN 83-228-0996-4 [IMG]
2001List do Filipian, wstęp i komentarz H. Langkammer OFM Lublin 2001, ss. 100,ISBN 83-228-0841-0 [IMG]
2001Pierwsza i Druga Księga Machabejska, wstęp, przekład i komentarze ks. Józef Homerski Lublin 2001, ss. 262, ISBN 83-228-0820-8 [IMG]
2001Pierwsza i druga Księga Kronik, tłum., wstęp i komentarz Hugolin Langkammer OFM, Lublin 2001, format A5, ss. 391, ISBN 83-228-0858-5 [IMG]
2001Księga Tobiasza, Księga Judyty, Księga Estery, tłum., wstęp i komentarz ks. Antoni Tronina, Lublin 2001, format A5, ss. 240, ISBN 83-228-0850-X, [IMG]
2002List do Kolosan, tłumaczenie, wstęp i komentarz Hugolin Langkammer OFM Lublin 2002, ss. 106 ISBN 83-7363-011-2 [IMG]
2003List do Filemona, wstęp i komentarz o. H. Langkammer OFM wyd. l, Lublin 2003, ss. 80, ISBN 83-7363-058-9 [IMG]
2004Ewangelia według św. Marka, tłumaczenie, wstęp i komentarz Hugolin Langkammer OFM, Lublin 2004, Wydawnictwo KUL, ss. 160, ISBN 83-7363-184-4 [IMG]
2004Ewangelia według św. Mateusza, łumaczenie, wstęp i komentarz ks. Józef Homerski, Lublin 2004, Wydawnictwo KUL, ss. 176, ISBN 83-7363-183-6 [IMG]
2005Ewangelia według św. Łukasza, tłumaczenie, wstęp i komentarz Hugolin Langkammer OFM, Lublin 2005, ss. 544, ISBN 83-7363-267-0 [IMG]
2006Listy pasterskie: Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza, List do Tytusa, tłumaczenie, wstęp i komentarz o. Hugolin Langkammer OFM, Lublin 2006, ss. 180, ISBN 83-7363-349-9 [IMG]
2008Dzieje Apostolskie, tłumaczenie, wstęp i komentarz o. Hugolin Langkammer OFM, Lublin 2008, ss. 292, ISBN 978-83-7363-721-4 [IMG]
2008Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan, tłumaczenie, wstęp i komentarz o. Hugolin Langkammer OFM, Lublin 2008, ss. 102, ISBN 978-83-7363-750-4 [IMG]
2010Apokalipsa, Tłumaczenie, komentarz i miejsca paralelne o. Hugolin Langkammer OFM,Zagadnienia wstępne i bibliografia ks. Jan Klinkowski, Lublin 2010, ss. 232, ISBN 978-83-7702-022-7 [IMG]
2016-06Listy katolickie, tłum., wstęp i komentarz: Hugolin Langkammer OFM, Wydawnictwo KUL 2016, ISBN: 978-83-8061-230-3. Stron: 240 [IMG] [1]
2021-12Księga Kapłańska, Wstęp, przekłąd, miejsca paralelne i komentarz ks. Antoni Tronina, Lublin 2021, ss. 140, ISBN: 978-83-8061-968-5 [GAL] [2]
2021-12Księga Hioba, Wstęp, przekład, miejsca paralelne i komentarz ks. Antoni Tronina, Lublin 2021, s. 334, ISBN: 978-83-8288-004-5 [3]
2021-12Księga Psalmów, tłum., wstęp i komentarz ks. Antoni Tronina, Lublin 2021, s. 424, ISBN: 978-83-8288-006-9  [4]
2022-01Księga Powtórzonego Prawa, tłum., wstęp i komentarz ks. Janusz Lemański, Lublin 2022, s. 206, ISBN: 978-83-8288-005-2  [5]
2022-10Księga Jonasza, wstęp, przekład, miejsca paralelne, komentarz i ekskursy: ks. Piotr Jaworski, redakcja naukowa: ks. Adam Kubiś. Lublin 2022, s. 76, ISBN: 978-83-8288-041-0  [IMG] [6]

Linki

Podziękowanie

 • Podziękowania dla Zenasa za przesłane materiały  - zdjęcia większości okładek oraz zdjęcia tekstu z Listów do Koryntian.
 •  

  Zostaw komentarz

  Komentarz: 


  Podpis:     
  Przepisz kod: 
   

  UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
  Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

  Nadesłane komentarze

  • ~Zdobysław1 mies. 12 dni temu [Poniedziałek, 17 października, g.19:55]
  • Wyszła Księga Jonasza [Odpowiedz]
  • [~BP] Dziękuję za informację. Dodałem na stronie