«  Biblia Impulsy [2017]Tomasz ze Zbrudzewa - Przekłady [1549]  »

Przekład Odzyskiwania

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania [2018] [1]

Zapowiedź pełnego wydania 2018-03

Zapowiedź ukazania się Nowego Testamentu. Wydawca: Living Stream Ministry. s. 1360. ISBN: 978-0-7363-8889-4  [IMG]

Podstawa tłumaczenia

Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland, wyd. 26

Więcej o przekładzie

Cechy przekładu:

Przekład Odzyskiwania należy do rodzaju przekładów dosłownych. Troskliwie dbając o jak najwierniejsze oddanie znaczenia greckiego tekstu źródłowego, stara się – wszędzie tam, gdzie to możliwe – zachować także jego formę. Ma on na celu dopomóc czytelnikowi w głębszym studiowaniu Słowa Bożego i z tego względu wyposażony jest w szereg pomocnych ku temu narzędzi, jak plany i tematy dołączone do poszczególnych ksiąg Nowego Testamentu, podstawowe informacje na temat każdej księgi (autor, odbiorcy, czas i miejsce powstania), odsyłacze do wersetów o podobnej treści, diagramy, mapy, przede wszystkim zaś duża ilość przypisów, zarówno językowych, jak i podkreślających objawienie prawdy, zawartej w Słowie Bożym, duchowe światło i zasób życia. [2]

Z opisu szczegółowego Wydawcy:

Każda księga poprzedzona szczegółowym planem objaśniającym jej duchowe znaczenie ● Temat podany na początku każdej księgi oraz jej plan opierają się na faktach historycznych i wyrażają duchowe znaczenie w niej zawarte. Całość opatrzona dużą liczbą przypisów, odsyłaczy, wykresów i map ● Ponad 9 tysięcy przypisów podkreślających objawienie prawdy, duchowe światło i zaopatrzenie w życie. Przypisy kładą raczej nacisk na objawienie prawdy, światło duchowe i zaopatrzenie w życie niż na historię, geografię czy też postaci. ● Ponad 13 tysięcy odsyłaczy do innych wersetów biblijnych, nie tylko podobnie sformułowanych, lecz również nawiązujących do tego samego znaczenia duchowego. Odsyłacze odnoszą nie tylko do innych wersetów, zawierających te same wyrażenia oraz fakty, lecz także do innych kwestii, związanych z duchowym objawieniem zawartym w boskim Słowie. ● Wykresy przedstawiające ważne prawdy i mapki nowotestamentowych krain geograficznych

Kalendarium przekładu

2018-03Zapowiedź ukazania się Nowego Testamentu. Wydawca: Living Stream Ministry. s. 1360. ISBN: 978-0-7363-8889-4  [IMG]
Linia daty Zapowiedź wydania
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: