«  Ekumeniczny Przekład Przyjaciół [2012]Przekład Filologiczny [2019]  »

Przekład Odzyskiwania

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania [2018]

Strona tytułowa [2018]

Wstęp do Ew. Jana [2018]

Początek Ew. Jana [2018]

Wstęp do Listu do Filipian [2018]

Początek Listu do Filipian [2018]

Główne wydanie 2018-03-20

Nowy Testament. Przekład Odzyskiwania. Tłumaczenie tekstu Nowego Testamentu z oryginału greckiego na język polski Sekcja redakcyjna Living Stream Ministry. Angielski tekst planów ksiąg i przypisów oraz odsyłacze Witness Lee. Living Stream Ministry Anaheim 2017. s. 1360. ISBN: 978-0-7363-8889-4 [BP: prace nad przekładem zakończyły się w 2017 roku; w sprzedaży od marca 2018 r.]  [GAL]

Podstawa tłumaczenia

Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland, wyd. 26

Fragment przekładu

Ewangelia Jana 1,1-18 
1    Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
2    Ono było na początku u Boga.
3    Wszystko przez Nie powstało, a w oddzieleniu od Niego nic nie powstało, co powstało.
4    W Nim było życie, a życie było światłem ludzi.
5    A światło w ciemności świeci i ciemność go nie pokonała.
6    Pojawił się człowiek posłany od Boga — na imię mu było Jan.
7    Przyszedł on na świadectwo, by zaświadczyć o świetle, aby wszyscy przez niego uwierzyli.
8    On nie był światłem, lecz przyszedł, by zaświadczyć o świetle.
9    To było prawdziwe światło, przychodzące na świat, które oświeca każdego człowieka.
10    Był na świecie i świat przez Niego powstał, ale świat Go nie poznał.
11    Przyszedł do swojej własności, ale swoi Go nie przyjęli.
12    Lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał władzę, aby się stali dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię,
13    Którzy ani z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga zostali zrodzeni.
14    A Słowo stało się ciałem i zaprzybytkowało wśród nas (i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jako Jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i rzeczywistości.
15    Jan świadczył o Nim i wołał: On był tym, o którym powiedziałem: Ten, który idzie za mną, znalazł się przede mną, gdyż był wcześniej ode mnie.
16    Bo z Jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy, i to łaskę za łaską.
17    Bo prawo zostało dane poprzez Mojżesza; łaska i rzeczywistość przyszły przez Jezusa Chrystusa.
18    Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca — On Go oznajmił.

Więcej o przekładzie

Cechy przekładu:

Przekład Odzyskiwania należy do rodzaju przekładów dosłownych. Troskliwie dbając o jak najwierniejsze oddanie znaczenia greckiego tekstu źródłowego, stara się – wszędzie tam, gdzie to możliwe – zachować także jego formę. Ma on na celu dopomóc czytelnikowi w głębszym studiowaniu Słowa Bożego i z tego względu wyposażony jest w szereg pomocnych ku temu narzędzi, jak plany i tematy dołączone do poszczególnych ksiąg Nowego Testamentu, podstawowe informacje na temat każdej księgi (autor, odbiorcy, czas i miejsce powstania), odsyłacze do wersetów o podobnej treści, diagramy, mapy, przede wszystkim zaś duża ilość przypisów, zarówno językowych, jak i podkreślających objawienie prawdy, zawartej w Słowie Bożym, duchowe światło i zasób życia. [1]

Z opisu szczegółowego Wydawcy:

Każda księga poprzedzona szczegółowym planem objaśniającym jej duchowe znaczenie ● Temat podany na początku każdej księgi oraz jej plan opierają się na faktach historycznych i wyrażają duchowe znaczenie w niej zawarte. Całość opatrzona dużą liczbą przypisów, odsyłaczy, wykresów i map ● Ponad 9 tysięcy przypisów podkreślających objawienie prawdy, duchowe światło i zaopatrzenie w życie. Przypisy kładą raczej nacisk na objawienie prawdy, światło duchowe i zaopatrzenie w życie niż na historię, geografię czy też postaci. ● Ponad 13 tysięcy odsyłaczy do innych wersetów biblijnych, nie tylko podobnie sformułowanych, lecz również nawiązujących do tego samego znaczenia duchowego. Odsyłacze odnoszą nie tylko do innych wersetów, zawierających te same wyrażenia oraz fakty, lecz także do innych kwestii, związanych z duchowym objawieniem zawartym w boskim Słowie. ● Wykresy przedstawiające ważne prawdy i mapki nowotestamentowych krain geograficznych

Kalendarium przekładu

2018-03-20Nowy Testament. Przekład Odzyskiwania. Tłumaczenie tekstu Nowego Testamentu z oryginału greckiego na język polski Sekcja redakcyjna Living Stream Ministry. Angielski tekst planów ksiąg i przypisów oraz odsyłacze Witness Lee. Living Stream Ministry Anaheim 2017. s. 1360. ISBN: 978-0-7363-8889-4 [BP: prace nad przekładem zakończyły się w 2017 roku; w sprzedaży od marca 2018 r.]  [GAL]

Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

 • ~Witasz4 lata temu
 • Trochę zwlekałem z kupnem, bo to nowość, więc nie ucieknie, a po drodze była do kupienia brzeska i ekumeniczna, a potem informacja o niedostępności. Formularz zamówienia wypełniłem, ale mam obawy. NAPRAWDĘ ZA DARMO?  [Odpowiedz]
  • ~Odpowiedź4 lata temu
  • Tak tylko długo trzeba czekać
  • ~Zadowolony4 lata temu
  • Zamówienie 21 maja. Dziś (4 czerwca) przyszła. Bez żadnych opłat ;-)
  • ~Witasz4 lata temu
  • 25 maja zamówiłem, a dzisiaj (13 czerwca) kurier przywiózł mi egzemplarz do domu. Okres oczekiwania miał wynosić ok. 3 tygodnie, więc 'Ich Tak, było Tak'. Bez opłat. Jestem Im wdzięczny :) .
  • ~Janek3 lata temu
  • Ja chcę kupić Nowy Testament Budnego, masz namiary?
 • ~Informacja od Fundacji Strumień Życia4 lata temu
 • W chwili obecnej można zamówić bezpłatną wersję przekładu na stronie organizacji „Biblie dla Europy” (www.bibliedlaeuropy.org). Gwoli informacji, Fundacja Strumień Życia zajmuje się dystrybucją płatnych egzemplarzy Nowego Testamentu wydanego przez Living Stream Ministry, natomiast „Biblie dla Europy” – bezpłatnych egzemplarzy. [Odpowiedz]
 • ~Paweł4 lata temu
 • Zdaje się że przekład jest powiązany z ewangelikalnym Zborem Chrześcijan w Białej Podlaskiej, należącym do grupy kościołów lokalnych. Oba podane w artykule linki do strony Fundacji „Strumień Życia” (strumien.com) nie działają. Przekład jest dostępny tu: www.bibliedlaeuropy.org [Odpowiedz]
 • [~BP] Linki zaktualizowane
  • ~Zbór Chrześcijan w Białej Podlaskiej4 lata temu
  • Należymy do wspólnoty kościołów lokalnych, jednakże nasz wkład w stworzenie przekładu odzyskiwania jest zerowy.
 • ~Mariusz Pawelec4 lata temu
 • Wiernie oddana treść np. Kol. 2,9: "Bo w Nim zamieszkuje cieleśnie cała pełnia Bóstwa" wraz z przypisem odnoszącym się do słowa 'Bóstwa': "Odnosi się to do bóstwa, które różni się od boskich cech ujawnianych przez to, co stworzone (Rz 1,20). Wskazuje to wyraźnie na bóstwo Chrystusa. Pełnia Bóstwa jest przeciwieństwem ludzkiej tradycji i elementarnych zasad tego świata. Tradycja i elementarne zasady tego świata nikną w porównaniu z pełnią Bóstwa". Przypomnijmy, że część polskich przekładów tłumaczy wspomnianą frazę nieprecyzyjnie jako 'pełnię boskości'. [Odpowiedz]
  • ~Paweł4 lata temu
  • Przecież to właśnie świadczy o braku kompetencji autorów, w tekście greckim nie ma nic o "pełni Bóstwa". Greckie słowo "theòtes" to przymiotnik podający pewną cechę - „boskość, bóstwo, boska natura”.
  • ~Informacja od Fundacji Strumień Życia4 lata temu
  • W nawiązaniu do odpowiedzi Pawła pragniemy sprostować, że wyrażenie greckie przetłumaczone w Przekładzie Odzyskiwania jako „pełnia Bóstwa” to ‘to pleroma tes theotetos’. ‘Pleroma’ to rzeczownik rodzaju nijakiego w liczbie pojedynczej, występujący tu w mianowniku i poprzedzony odpowiadającą mu formą rodzajnika określonego ‘to’. Rzeczownik ten oznacza „pełnia, pełność, obfitość, doskonałość, suma czegoś”, w: Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Oficyna Wydawnicza VOCATIO, Warszawa 1997, s. 501, znaczenie 3.b. (odnoszące się m.in. do Kol 2,9). ‘Theotes’ to rzeczownik, nie przymiotnik, jak to w swoim komentarzu podał Paweł, rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej, występujący tu w dopełniaczu i poprzedzony odpowiadającą mu formą rodzajnika określonego ‘tes’. Rzeczownik ten oznacza: „Boskość, Boska natura, Bóstwo: Kol 2,9”, w: Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Oficyna Wydawnicza VOCATIO, Warszawa 1997, s. 279. Również angielskie leksykony, np. leksykon Thayera, potwierdzają takie znaczenie rzeczownika ‘theotes’, podając: ‘deity, i.e. the state of being God, Godhead’, co można przetłumaczyć jako: „boskość, tj, stan bycia Bogiem, Bóstwo”. Z podanych wyżej przykładów wyraźnie wynika, że całe wyrażenie jak najbardziej można oddać jako: „pełnia Bóstwa”. W podobnym tonie od strony semantycznej oddają to niektóre inne polskie przekłady, m.in. Biblia Tysiąclecia, wyd. V („…pełnia: Bóstwo…”), Biblia Lubelska („…pełnia: Bóstwo…”), Biblia Poznańska („Pełnia Bóstwa”) czy Uwspółcześniona Biblia Gdańska („pełnia Bóstwa”).
 • ~iteb4 lata temu
 • Całkiem ciekawe tłumaczenie np. Ga 5, 22 : potulność ... [Odpowiedz]
  • ~Mikka22rok 8 mies. temu [2021.03.18, g.12:19]
  • Przede wszystkim agresywnie antykatolicki
 • ~Ciekawski4 lata temu
 • Ten przekład jest protestancki czy katolicki? [Odpowiedz]
  • ~ksadea4 lata temu
  • Protestancki. I takie też są przypisy.
  • ~~strumeń 4 lata temu
  • na pewno nie jest protestancki - bo wydawnistwo nie uwaza sie za protestanckie