Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Galatów » Rozdział 1
«  2 List do Koryntian 13 List do Galatów 1 List do Galatów 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł Apostoł nie od ludzi ani też przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, [2] »i wszyscy bracia, którzy są ze mną – do kościołów Galacji. [3] »Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa, [4] »który samego siebie wydał za grzechy nasze, aby nas wybawić od zła tego życia, według woli Boga i Ojca naszego, [5] »któremu chwała na wieki wieków. Amen. [6] »Dziwię się, że tak prędko od tego, który was wezwał do łaski Chrystusowej, przerzucacie się do innej Ewangelii. [7] »A tej innej nie ma, są tylko niektórzy, co niepokój sieją wśród was i pragną wywrócić Ewangelię Chrystusową. [8] »Ale choćbyśmy i my albo nawet anioł z nieba głosił wam coś ponadto, cośmy wam głosili – niech będzie przeklęty! [9] »Jak powiedziałem przedtem, tak i teraz mówię: Jeśli wam ktokolwiek głosi Ewangelię inną od tej, którą otrzymaliście niech będzie przeklęty! [10] »Czyż bowiem teraz ludzi zjednywam, czy Boga? Czy staram się ludziom podobać? Gdybym się jeszcze ludziom chciał podobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. [11] »Oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia głoszona przeze mnie nie jest pochodzenia ludzkiego. [12] »Bom jej nie otrzymał ani też nauczył się od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. [13] »Wszak słyszeliście, jak niegdyś postępowałem w judaizmie, że nad miarę prześladowałem Kościół Boży i burzyłem go. [14] »A prześcigałem w judaizmie wielu rówieśników moich w mym narodzie, tak żarliwie miłowałem moje ustawy ojczyste. [15] »Lecz skoro się podobało temu, który wybrał mnie już w łonie matki mojej i wezwał przez łaskę swoją, aby objawić Syna swego we mnie, [16] »bym głosił go między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. [17] »Nie poszedłem też do Jerozolimy, do tych, którzy byli Apostołami już przede mną, ale udałem się do Arabii, skąd znów wróciłem do Damaszku. [18] »Potem, po trzech latach przybyłem do Jerozolimy, aby zobaczyć Kefasa, i pozostałem u niego dni piętnaście. [19] »A z innych Apostołów żadnego nie widziałem oprócz Jakuba, brata Pańskiego. [20] »Bóg świadkiem, że nie kłamię, gdy to wam piszę. [21] »Wreszcie przybyłem w strony Syrii i Cylicji. [22] »A z twarzy byłem nieznany kościołom Judei, które były Chrystusowe. [23] »Tylko ze słyszenia dowiedziano się, że ten, co przedtem nas prześladował, teraz głosi wiarę, którą niegdyś burzył. [24] »I z mego powodu wysławiano Boga. 
«  2 List do Koryntian 13 List do Galatów 1 List do Galatów 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl