Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Dzieje Apostolskie » Rozdział 6
«  Dzieje Apostolskie 5 Dzieje Apostolskie 6 Dzieje Apostolskie 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A wtedy, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli szemrać helleniści przeciw Żydom, że przy codziennym udzielaniu pomocy zaniedbywano ich wdowy. [2] »Toteż dwunastu zwoławszy zgromadzenie uczniów, rzekło: Nie jest słuszne, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły. [3] »Upatrzcie tedy, bracia, spomiędzy siebie siedmiu mężów, cieszących się uznaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, których będziemy mogli wyznaczyć do tej sprawy. [4] »My natomiast pilnować będziemy modlitwy i posługi słowa. [5] »I podobała się ta mowa całemu zgromadzeniu. I wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja prozelitę z Antiochii. [6] »Stawili ich przed Apostołami, a ci, modląc się, włożyli na nich ręce. [7] »A słowo Boże wzrastało i mnożyła się znacznie liczba uczniów w Jerozolimie; a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. [8] »A Szczepan pełen łaski i męstwa czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. [9] »Wówczas wystąpili niektórzy z synagogi, zwanej (synagogą) Wyzwoleńców, Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy byli w Cylicji i Azji, aby rozprawiać ze Szczepanem. [10] »I nie mogli oprzeć się mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał. [11] »Wtedy podstawili ludzi mówiących: Słyszeliśmy, jak wypowiadał on słowa bluźniercze przeciw Mojżeszowi i Bogu. [12] »A tak podburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie, że rzuciwszy się na niego, porwali go i przywiedli przed sanhedryn. [13] »Postawili też fałszywych świadków, którzy mówili: Ten człowiek nie przestaje mówić przeciw temu miejscu świętemu i Prawu. [14] »Albowiem słyszeliśmy go, gdy mówił, że ów Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni ustawy, które nam nadał Mojżesz. [15] »A patrząc na niego uważnie wszyscy, którzy zasiadali w sanhedrynie, widzieli oblicze jego niby oblicze anielskie. 
«  Dzieje Apostolskie 5 Dzieje Apostolskie 6 Dzieje Apostolskie 7  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl