Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Łukasza » Rozdział 21
«  Ewangelia Łukasza 20 Ewangelia Łukasza 21 Ewangelia Łukasza 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A podniósłszy oczy patrzył, jak bogaci wrzucali swe dary do skarbony. [2] »Ujrzał też pewną bardzo biedną wdowę, jak wrzucała tam dwa drobne pieniążki. [3] »I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, że ta biedna wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. [4] »Wszyscy bowiem z tego, co im zbywało, wrzucili do darów Bożych, ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. [5] »A gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest pięknymi kamieniami i darami przyozdobiona, rzekł: [6] »Nadejdą dni, w których z tego, co widzicie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. [7] »Zapytali go tedy mówiąc: Nauczycielu, kiedy to będzie? I co za znak, gdy się to zacznie? [8] »A on rzekł: Baczcie, aby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie w imię moje, mówiąc, żem ja jest i że nadszedł czas – nie idźcie za nimi. [9] »A skoro posłyszycie o walkach i wzburzeniu, nie trwóżcie się, potrzeba bowiem, aby to nastąpiło przede wszystkim, ale nie koniec na tym. [10] »I mówił dalej: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. [11] »I będą wielkie trzęsienia ziemi, a miejscami zaraza i głód, będzie lęk i znaki wielkie z nieba. [12] »Ale przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować i wydawać do synagog i do więzienia, wodząc przed królów i namiestników dla mego imienia. [13] »A stanie się to z wami, aby dać o mnie świadectwo. [14] »Postanówcie tedy w sercach waszych nie obmyślać zawczasu, jak się bronić macie. [15] »Albowiem ja sam udzielę wam wymowy i mądrości, której się nie będą mogli oprzeć ani sprzeciwić wszyscy wasi wrogowie. [16] »A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabiją niejednego z was. [17] »Znienawidzą was wszyscy z powodu mego imienia. [18] »Lecz nawet włos z głowy waszej nie zginie. [19] »Waszą cierpliwością zachowacie dusze wasze. [20] »Gdy tedy ujrzycie Jeruzalem wojskiem otoczone, wówczas wiedzcie, że się przybliżyło spustoszenie jego. [21] »Wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry, a którzy są wewnątrz miasta, niech uchodzą, a ci którzy przebywają w okolicy, niechaj do niego nie wchodzą. [22] »Bo są to dni pomsty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. [23] »Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni, albowiem będzie wielki ucisk na ziemi i gniew nad tym ludem! [24] »I polegną od ostrza miecza, i zapędzą ich w niewolę między wszystkie narody. Jeruzalem deptane będzie przez pogan, aż się wypełnią czasy narodów. [25] »I będą znaki na słońcu i księżycu, i gwiazdach, a na ziemi ucisk narodów, wśród zamieszania i szumu morskich fal. [26] »Ludzie drętwieć będą ze strachu i oczekiwania tych rzeczy, które przyjdą na całą ziemię zamieszkałą, albowiem moce niebieskie będą poruszone. [27] »A wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i majestatem wielkim. [28] »A kiedy się to dziać pocznie, dźwignijcie się a podnieście głowy, bo się przybliża odkupienie wasze. [29] »I powiedział im przypowieść: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. [30] »Gdy widzicie, że już owoc wydały, sami poznajecie, że blisko jest lato. [31] »Tak i wy, skoro ujrzycie, że się to dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. [32] »Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. [33] »Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. [34] »A strzeżcie się, abyście przypadkiem serc swoich nie obciążyli zaćmieniem opilstwa i troskami tego życia, aby ów dzień nie spadł na was z nagła, [35] »jak potrzask: a spadnie on na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. [36] »Czuwajcie zatem, modląc się bez przerwy, abyście zdołali ujść przed tym wszystkim, co przyjść ma, i mogli stanąć przed Synem Człowieczym. [37] »I nauczał we dnie w świątyni, a na noc wychodził i przebywał na górze, którą zowią Oliwną. [38] »A cały lud od rana schodził się do świątyni, aby go słuchać. 
«  Ewangelia Łukasza 20 Ewangelia Łukasza 21 Ewangelia Łukasza 22  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl