Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Mateusza » Rozdział 28
«  Ewangelia Mateusza 27 Ewangelia Mateusza 28 Ewangelia Marka 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A późno po szabacie, gdy świtało na pierwszy dzień tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. [2] »A oto stało się wielkie trzęsienie ziemi. Anioł bowiem Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odsunął kamień i usiadł na nim. [3] »I było wejrzenie jego jak błyskawica, a szata jego biała jak śnieg. [4] »A z bojaźni przed nim przerazili się strażnicy i stali się jak nieżywi. [5] »A odpowiadając Anioł rzekł niewiastom: Nie bójcie się wy. Wiem bowiem, że szukacie Jezusa, który był ukrzyżowany. [6] »Nie ma go tu, albowiem zmartwychwstał, jak zapowiedział. Pójdźcie, a oglądajcie miejsce, gdzie był złożony. [7] »A idąc śpiesznie, powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał i oto zdąża przed wami do Galilei: tam go ujrzycie. Oto wam zapowiedziałem. [8] »I wyszedłszy prędko z grobu, z bojaźnią i radością wielką pobiegły, aby oznajmić uczniom jego. [9] »A oto Jezus zastąpił im drogę mówiąc: Witajcie. One zaś zbliżyły się, przypadły do stóp jego i złożyły mu hołd. [10] »Wtedy rzekł im Jezus: Nie lękajcie się. Idźcie, donieście braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mię ujrzą. [11] »A kiedy one odeszły, oto niektórzy ze strażników przybyli do miasta i oznajmili przedniejszym kapłanom wszystko, co się stało. [12] »Ci zaś zebrali się ze starszymi i po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy [13] »mówiąc: Powiadajcie, że uczniowie jego przybyli w nocy i w czasie waszego snu wykradli go. [14] »A gdyby wieść o tym dotarła do namiestnika, my go przekonamy i nic się wam nie stanie. [15] »Oni więc wziąwszy pieniądze uczynili, jak ich nauczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy. [16] »A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im był nakazał Jezus. [17] »I ujrzawszy go, oddali mu pokłon; niektórzy jednak powątpiewali. [18] »A Jezus przystąpiwszy odezwał się do nich mówiąc: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. [19] »Idźcie tedy i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, [20] »nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam nakazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. 
«  Ewangelia Mateusza 27 Ewangelia Mateusza 28 Ewangelia Marka 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl