Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Mateusza » Rozdział 16
«  Ewangelia Mateusza 15 Ewangelia Mateusza 16 Ewangelia Mateusza 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A przystąpili faryzeusze i saduceusze, i doświadczając go prosili, aby znak jaki z nieba im ukazał. [2] »A on odpowiadając rzekł do nich: Gdy zapadnie wieczór, mówicie: Będzie pogodnie, bo czerwieni się niebo. [3] »(16:3) A rankiem: Dziś burza, bo niebo posępnie płomienieje. (16:4a) Wygląd przeto nieba rozpoznawać umiecie, a znamion czasu nie potraficie? [4] »(16:4b) Plemię złe i cudzołożne znaku szuka, a inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza. I opuściwszy ich odszedł. [5] »A gdy się przeprawiali uczniowie na drugi brzeg, zapomnieli wziąć z sobą chlebów. [6] »I powiedział im Jezus: Baczcie, a strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. [7] »Oni zaś zastanawiali się, mówiąc do siebie: nie wzięliśmy chlebów. [8] »A Jezus, wiedząc o tym, powiedział: Małej wiary! Czemuż to rozważacie między sobą, że chlebów nie macie? [9] »Jeszcze nie rozumiecie ani nie pamiętacie na pięć chlebów dla pięciu tysięcy (ludzi)? A ileż to koszów zebraliście? [10] »Ani też na siedem chlebów dla czterech tysięcy (ludzi)? A koszów ileście zebrali? [11] »Czemuż nie rozumiecie, żem wam nie o chlebie mówił: Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów? [12] »Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli kwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszów i saduceuszów. [13] »A przyszedłszy w okolicę Cezarei Filipowej, pytał Jezus uczniów swoich mówiąc: Za kogo mają ludzie Syna Człowieczego? [14] »A oni powiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, drudzy za Eliasza, a inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. [15] »Mówi im: A wy, za kogo mnie macie? [16] »Odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. [17] »A odpowiadając Jezus rzekł mu: Błogosławionyś, Szymonie Bar Jona, bo ciało i krew nie objawiły tobie, tylko Ojciec mój, który jest w niebiesiech. [18] »A ja ci powiadam, że ty jesteś Opoką, a na tej Opoce zbuduję Kościół mój i bramy piekielne nie zwyciężą go. [19] »(I) tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego: a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebiesiech; i cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesiech. [20] »Wtedy nakazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że on Jest Chrystusem. [21] »Odtąd począł Jezus (Chrystus) okazywać uczniom swoim, że potrzeba, aby poszedł do Jeruzalem i tam wycierpiał wiele od starszych, i przedniejszych kapłanów i uczonych w Piśmie; i był zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstał. [22] »A Piotr, odwiódłszy go na stronę, począł mu czynić wyrzuty mówiąc: Boże cię uchowaj, Panie, nie przyjdzie to na ciebie. [23] »A obróciwszy się rzekł Piotrowi: Odejdź ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie pojmujesz tego, co z Boga jest, ale co z ludzi. [24] »Wtedy Jezus rzekł uczniom swoim: Jeśli kto chce za mną iść, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. [25] »Albowiem, kto by chciał życie swe zachować, straci je. A kto by stracił życie swe dla mnie, znajdzie je. [26] »Bo cóż za pożytek człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na życiu swoim poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za życie swoje? [27] »Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego. [28] »Zaprawdę powiadam wam, że są niektórzy ze stojących tutaj, co nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie swoim. 
«  Ewangelia Mateusza 15 Ewangelia Mateusza 16 Ewangelia Mateusza 17  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl